Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská inovačná a energetická agentúra podpísala s Úniou miest Slovenska (UMS) memorandum o spolupráci pri dekarbonizačnom procese v regiónoch Slovenska a budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky, ktoré SIEA plánuje otvoriť v rámci pripravovaného projektu Kapacity pre regióny.

„Únia miest Slovenska je významným partnerom, pretože mestá majú zásadné možnosti ovplyvniť zvyšovanie energetickej sebestačnosti na svojom území. Zároveň sú zvyčajne schopné naštartovať pozitívne zmeny medzi prvými a inšpirovať aj ostatných. Regionálne centrá udržateľnej energetiky budú poskytovať odporúčania a sprístupnia samosprávam aj zistenia a závery z analytickej činnosti. Naším spoločným zámerom je podporovať prenos dobrej energetickej praxe a skúseností,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ SIEAZdroj: Touchit.sk
Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ SIEA

Hlavnými formami spolupráce budú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní. Činnosť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky bude financovaná z európskych a štátnych zdrojov z programu Slovensko prostredníctvom národného projektu Kapacity pre regióny, ktorý SIEA pripravuje.

„Členské mestá ÚMS budú, s našou podporou, poskytovať regionálnym centrám udržateľnej energetiky informácie potrebné k analytickej práci a súčinnosť pri príprave a prijímaní koncepčných dokumentov. Hlavnými formami našej spolupráce sú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní,“ uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.

Národný projekt Kapacity pre regióny má poskytnúť základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky. O to, aby mali RCUE k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu, mohli využívať spoločný informačný systém a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky: