Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rozsiahly on-line systém pre dištančnú výuku bol spustený pre 4 milióny žiakov na Srí lanke. 10 programov s obsahom všetkých 8 povinných predmetov pokrýva vyučovanie v 1. až 13. ročníku. Dar – kompletný interaktívny TV systém školstvu v krajine dodala slovenská spoločnosť pre zlepšenie vzdelávania v čase pandémie. Študenti ho sledujú cez počítače a mobilné aplikácie.

Vzdelávanie na diaľku je výzvou aj pre ďaleké krajiny.  Vďaka TV aplikácii, ktorá zahŕňa 10 špeciálne vytvorených programov si môže učiteľ v triede alebo študent doma vybrať tému zo všetkých 8 hlavných predmetov a všetkých ročníkov. Na rozsiahlom vzdelávacom obsahu sa podieľali spoločne vládne organizácie aj súkromní donori. So žiadosťou o pomoc pri ľahkom šírení po celej krajine bola oslovená spoločnosť ANTIK Technology. Slováci poskytli pre národné školstvo kompletný systém pre distribúciu programov vo verejných sieťach, špeciálne prispôsobený na rôznu kvalitu internetu v krajine. Sprístupnené boli aj mobilné aplikácie pre študentov a prístupy cez bežný počítač. Celé dielo bolo slávnostne uvedené do prevádzky v sídle Ministerstva školstva Srílanky v Colombe za účasti najvyšších štátnych a cirkevných predstaviteľov – ministra školstva, ministra pre mládeže a šport a ministra pre digitálne technológie. Pozdravnú reč na na diaľku predniesol aj generálny riaditeľ Antik Technology Igor Kolla.

„So Srílankou máme dlhodobo veľmi dobré vzťahy a o projekte pomoci miestnemu školstvu sme uvažovali už dlho. Mnohé školy v krajine nie sú dostatočne odborne a personálne vybavené a obsah prinesený na diaľku pomáha vyrovnávať rozdiely v kvalite,“ vysvetľuje Igor Kolla. „Silný impulz nakoniec priniesla pandémia, kedy sa na nás znovu obrátili miestni predstavitelia. V krátkom čase sme priniesli TV systém, ku ktorému sa dokáže bezplatne pripojiť každý študent či učiteľ v krajine a vybrať si tému, ktorú práve potrebuje pre svoje vyučovanie. Je to zároveň skvelá škola aj pre našich špecialistov, otestovať si možnosti našej technológie pri potenciálne miliónoch používateľov.“

Projekt šírenia vzdelávacieho obsahu cez TV aplikácie zastrešuje Ministerstvo školstva Srí Lanky, pod záštitou pána S. H. Harischandra, ministra Dhamma Schools, Pirivenas and Bhikkhu Education. Obsah vytvorený prevažne vládou ale aj za účasti súkromných donorov je spravovaný nadáciou Dharmavahini Foundation a tvorí 10 TV kanálov pokrývajúcich vzdelávacie potreby pre štyri milióny žiakov od Grade 1 až po Grade 13 pre všetkých 8 povinných predmetov od anglického a sinhálskeho jazyka cez prírodné a spoločenské vedy až po náboženstvo. Všetky vzdelávacie zdroje sú k dispozícii bezplatne a dostupné cez aplikácie v mobilných telefónoch alebo v počítačoch.

Celú technológiu pre príjem, spracovanie, distribúciu TV programov zabezpečuje spoločnosť Antik Technology ako filantropický projekt bezplatne. Všetky použité riešenia boli vyvinuté slovenskými vývojármi v Košiciach. V regióne juhovýchodnej Ázie pôsobí spoločnosť už viac ako 15 rokov a počas tohto času odovzdala množstvo komerčných projektov v oblasti IP televízie, interaktívnej televízie pre hotely a projektov inteligentných miest.

Značky: