Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Potrebujete niekoho efektívne naučiť pracovať s novou firemnou aplikáciou, zvládnuť komplikovaný proces alebo hoci aj popísať princíp prevodovky či ako vymiesiť linecké cesto?

V malých skupinkách to nie je problém. Čo však v prípade, ak by nové zručnosti mali nadobudnúť zamestnanci alebo študenti v rôzny čas a na rôznych miestach alebo ak situácia neumožní ich osobnú prítomnosť?

„Firmy či školy môžu vždy siahnuť po digitálnom vzdelávaní. Technológie dnes otvárajú nové možnosti pre podniky či vzdelávacie inštitúcie a ako ukázala pandémia, odovzdávanie vedomostí na diaľku môže do veľkej miery nahradiť prezenčné vyučovanie,“ hovorí Vladimír Broniš, ktorý v spoločnosti Atos vedie projekt prípravy digitálneho obsahu.

Bežná forma vzdelávania

Využiť digitálnu formu vzdelávania má však zmysel aj v časoch, keď nie sú nariadené žiadne obmedzenia. Ťažiť z neho môžu napríklad organizácie s väčším počtom zamestnancov alebo študentov. Zvlášť to platí v prípade, ak študenti nie sú sústredení na jednom mieste alebo ak treba čas odovzdania vedomostí prispôsobiť rôznym potrebám.

Typickými prípadmi sú firmy s viacerými pobočkami, štandardizovaný obsah, ktorý treba v zaručenej kvalite sprostredkovať veľkému počtu ľudí alebo hoci aj úvodné zaškolenie, ktorým musí prejsť každý pracovník po nástupe do zamestnania.

„Či už ide o priemyselné podniky, ktoré potrebujú svojim zamestnancom vysvetliť výrobné postupy, firmy, ktoré pracovníkov potrebujú zaučiť do práce s firemným softvérom alebo odborné školy, ktoré chcú študentom sprostredkovať učivo, digitálne vzdelávanie dokáže efektívne zabezpečiť dostupnosť kvalitného obsahu v stabilnej forme kdekoľvek a kedykoľvek,“ hovorí odborník spoločnosti Atos.

Obsah na mieru

Video presne ukáže, ako z nachystaných surovín urobiť cesto, interaktívne schémy vysvetlia technické princípy a simulátor práce s počítačovými aplikáciami zase krok za krokom používateľa prevedie hoci procesom evidencie pandemickej OČR. „Digitálne vzdelávanie nie sú učebnice preklopené do elektronickej podoby. Ide o audiovizuálny tréning, ktorý využíva všetky možnosti média – kombináciu videí, animácií, textu i hovoreného slova,“ približuje formu odborník spoločnosti Atos.

Keďže sú učebné jednotky interaktívne, vyžadujú od študentov zapájanie viacerých zmyslov. Tí tak učivo dokážu lepšie pochopiť a zapamätať si ho. Obrovskou výhodou je, že obsah je pripravený presne na mieru. „S klientmi si presne prejdeme, čo potrebujú, určia si témy a poskytnú odborníkov, s ktorými vytvoríme scenár,“ vysvetľuje V. Broniš. Na forme pritom nezáleží, prispôsobí sa potrebám a možnostiam cieľovej skupiny. Výhodou takto pripraveného obsahu je jeho zaručená odbornosť a kvalita.

Bez extra vybavenia

 Podobným spôsobom vznikalo i učivo pre centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu a digitálny vzdelávací portál Viki, z ktorého mnohé školy ťažili počas pandémie. Aj tam scenáre pre vzdelávacie kurzy pripravovali samotní učitelia a iní učitelia ich ako garanti obsahu schvaľovali. Rovnako vie Atos pripraviť obsah na mieru nielen pre stredné odborné školy, ale i pre priemyselné podniky.

Na využívanie digitálneho obsahu nie je potrebné žiadne extra vybavenie – v prípadoch, keď je vzdelávanie efektívne aj bez pokročilej priestorovej vizualizácie, na to úplne postačí webový prehliadač. Digitálny vzdelávací obsah, vytvorený na technológii HTML 5, je totiž univerzálne riešenie, ku ktorému možno pristupovať z akéhokoľvek počítača či mobilného zariadenia. Vzdelávať sa tak možno kdekoľvek.

Značky: