Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti UniCredit a Mastercard oznámili rozšírenie svojej vzájomnej spolupráce v oblasti sprostredkovania platieb.

Ide o prvý prípad, keď veľká obchodná banka zavádza v Európe stratégiu, ktorá v takomto rozsahu stavia na jednej karte na veľkom počte trhov. Uzavretá dohoda spája silu 13 bánk skupiny UniCredit v 12 krajinách vrátane Slovenska so znalosťami spoločnosti Mastercard v oblasti platieb a platobných kariet. Výsledkom budú ďalšie inovácie vo svete platieb a vylepšený digitálny zážitok klientov.

„UniCredit je naším dlhoročným významným partnerom. Spoločne sme vytvorili množstvo riešení, ktoré skutočne pomáhajú ľuďom a firmám v celej Európe. Tieto skúsenosti bude teraz rozšírené partnerstvo ďalej rozvíjať tak, aby sme držiteľom platobných kariet vydávaných spoločnosťou UniCredit prinášali ďalšie inovácie,“ povedal Michael Miebach, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard.

„Novo posilnené partnerstvo presne vystihuje samu podstatu našej stratégie UniCredit Unlocked a zámer využívať prítomnosť na mnohých trhoch prostredníctvom jednotnej, komplexnej ponuky pre našich klientov. Naše geografické rozšírenie spolu s odbornými znalosťami spoločnosti Mastercard v oblasti platobných služieb nám umožní nielen zjednodušiť partnerstvo a zmluvy, ale aj posilniť digitálne, bezpečnostné a produktové ponuky existujúcim i budúcim držiteľom našich platobných kariet. Je to skvelý príklad nového spôsobu riadenia projektov v rámci UniCredit. Dôsledne podporujeme všetky svoje entity a vystupujeme ako jedna firma,“ uviedol Andrea Orcel, generálny riaditeľ spoločnosti UniCredit.

Novo posilnené, viacročné partnerstvo spoločnosti UniCredit umožňuje držiteľom jej vydávaných platobných kariet poskytovať tie najlepšie ponuky, jednoduchšie základné produkty a optimalizovaný digitálny zážitok vďaka kompletnej sade riešení v mobilných aplikáciách. Ďalším prínosom je možnosť rozvíjať špecificky zameraný prístup k inováciám, čo bude pre klientov znamenať väčší výber možností, akým spôsobom a pomocou akých kanálov realizovať svoje platby.

Vzájomné partnerstvo okrem toho umožní obom stranám dosahovať výraznejšie hmatateľné výsledky v oblasti environmentálnej i spoločenskej udržateľnosti. Obaja partneri spoja svoje znalosti a zdroje s cieľom realizovať nové projekty napĺňajúce zdieľané ciele v oblasti ESG. Budú tak môcť vyvíjať riešenia, ktoré do každodenných platieb začlenia možnosť finančne prispievať, a tým podporovať komunity v ich rozvoji, vďaka uvážlivejším výdavkom sa podieľať na boji s klimatickou zmenou a hmatateľne prispievať k napĺňaniu cieľov v ochrane životného prostredia.

Posilnené partnerstvo medzi oboma spoločnosťami je zreteľnou ukážkou realizácie stratégie UniCredit Unlocked. Umožňuje totiž 13 bankám skupiny s minimálnymi nárokmi na kapitál poskytovať partnerom žiadúcu hodnotu. Zatiaľ čo jednotlivé banky skupiny ťažia zo silných stránok svojich trhov, vystupujú v rámci stratégie ako jednotná skupina. Partnerstvo je bezprostredným prejavom potenciálu, ktorý v sebe oblasť platieb a platobných kariet nesie. UniCredit tento potenciál využíva na zjednodušovanie poskytovaných produktov, na dosahovanie synergických úspor nákladov a na pokračovanie v digitálnej transformácii.

Zámerom partnerstva je umožňovať napĺňanie strategických priorít spoločnosti UniCredit. Medzi ne patrí digitalizácia platieb, ponuka multifunkčných riešení a komplexne vybavených platobných kariet. Tieto priority sú v súlade s hodnotami značky UniCredit a s jej cieľom rozvíjať vzťahy a celoživotnú vernosť klientov. Banke sa navyše otvárajú nové, široké možnosti vďaka prístupu k oceňovanému programu Priceless spoločnosti Mastercard a jej sponzorským a marketingovým aktívam.

Značky: