Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina ZSE podpísala zmluvy o poskytnutí zelených úverov vo výške 315 mil. eur s tromi slovenskými bankami.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. poskytla ZSE 157,5 mil. eur, ČSOB Finančná skupina 78,75 mil. eur a Tatrabanka, a.s. rovnako 78,75 mil. eur. Zelený úver je financovanie zamerané výlučne na udržateľné činnosti, to znamená, že príjemca sa musí usilovať o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Skupina ZSE použije úver na financovanie alebo refinancovanie investícií do tzv. zelených aktív, a to najmä do modernizácie distribučnej sústavy.

Ku konkrétnym aktivitám, ktoré budú realizované aj zo zeleného úveru, patrí modernizácia a smartifikácia distribučnej sústavy. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility, či oveľa viac interakcií so zákazníkmi si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu a práve smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti.

Rovnako elektromobilita predstavuje dôležitú súčasť energetickej transformácie 21. storočia. ZSE Drive poskytuje najväčšiu a najdostupnejšiu sieť nabíjacích staníc na Slovensku. Prostriedky zo zeleného úveru budú použité na jej ďalší rozvoj.

Zmena klímy patrí k najväčším svetovým hrozbám a jej vplyvy neúmerne zaťažujú najzraniteľnejšie skupiny. V ZSE si plne uvedomujeme svoju zodpovednosť v rámci svojho pôsobenia v energetickom sektore a sme rozhodnutí byť súčasťou trvalo udržateľných riešení. Čím menší bude dopyt po fosílnych palivách, tým väčšia bude energetická nezávislosť Európy. ZSE sa zaviazala k znižovaniu svojich emisií skleníkových plynov a k dosahovaniu jej náročných klimatických strategických cieľov. Prostriedky zo zelených úverov budú využité na dosahovanie týchto cieľov,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Značky: