Záujem o zhodnotenie úspor na Slovensku rastie. Prispieva k tomu i ponuka bánk, ktorá sa rozširuje o zaujímavé kombi produkty a tiež o možnosti sporenia vo fondoch. S dvoma investičnými novinkami prichádza od 1. novembra aj VÚB.

Kombiprodukt s najvyššou úrokovou sadzbou na trhu

Zvýhodnená kombinácia termínovaného vkladu a investícií do podielového fondu prináša klientom novú, 3 % úrokovú sadzbu, ktorá je momentálne najvyššou na trhu.

Od predchádzajúceho sa nový Kombiprodukt odlišuje nielen úrokovou sadzbou na dvanásťmesačnom termínovanom vklade, ale aj upravenou ponukou podielových fondov. Momentálne ponúka štyri: Nový Flexibilný konzervatívny fond, Dynamické portfólio, Flexible Magnifica a Active Magnifica.

Výhodou nového nastavenia produktu je možnosť rozložiť investíciu do viacerých fondov. Pre každý z nich je stanovená minimálna výška investície. Pri Flexibilnom konzervatívnom fonde a Dynamickom portfóliu je to 667 eur, pri Flexible Magnifica a Active Magnifica 1000 eur.

Aká je minimálna výška investície? 1000 eur, pričom 333 eur ide do termínovaného vkladu, zvyšok do Flexibilného konzervatívneho fondu alebo do Dynamického portfólia. Pri investovaní do Active Magnifica a Flexible Magnifica je minimálna investícia 1500eur, pričom 500 eur ide do termínovaného vkladu a 1000€ do jedného z fondov.

Výška vstupného poplatku je 1 % zo sumy investície do vybraných fondov.

VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond

Privítajú ho predovšetkým konzervatívnejší investori, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 4 roky.

Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového, dlhopisového alebo zmiešaného typu a nástrojov peňažného trhu, ale aj do vybraných fondov tretích strán za účelom diverzifikácie a dosiahnutia lepšieho zhodnotenia. Portfólio fondu sa dynamicky prispôsobuje aktuálnemu a očakávanému vývoju na finančných trhoch.

Až do 30. novembra 2015 majú klienti VÚB banky príležitosť investovať do VÚB AM Flexibilného Konzervatívneho fondu bez vstupného poplatku.

Čo prináša investovanie do VÚB AM Flexibilného Konzervatívneho fondu:

  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch,
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na

základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch,

  • minimálna investícia už od 150 eur,
  • kontrolované riadenie rizika, vysoká likvidita a skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo.

Značky: