Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Začali sme na ňom pracovať ešte počas rekonštrukcie SNG, aby sme čo najskôr po otvorení ponúkli nášmu publiku digitálny zážitok v podobe, ktorá zodpovedá návšteve novej SNG. 

Vzhľadom na časovú náročnosť a komplexnosť vývoja budeme novú webovú stránku spúšťať postupne. Až do dokončenia a sprístupnenia ďalších častí nového webu bude funkčná aj pôvodná stránka, kde bude dostupný archívny obsah.

Nový web prináša nový dizajn, pracuje s písmovým fontom vytvoreným na mieru pre SNG a s potrebami publika. Okrem dizajnu je najviditeľnejšou zmenou zjednodušenie štruktúry a obsahu stránok – v prvej fáze ide o sprehľadnenie úvodnej stránky, ponuky výstav, podujatí a informácií o návšteve. Na stránkach jednotlivých výstav a expozícií nájdu návštevníci a návštevníci fotografie s pohľadom do výstav, zoznam autorov, autoriek a vystavených diela, ktoré môžu ďalej skúmať na Webe umenia.

V druhej fáze budú spustené ďaľšie dve časti: Magazín a Vzdelávanie. Magazín bude priestorom, kde budú na jednom mieste doteraz publikované a neskôr aj nové články, videá, podcasty a ďalší online obsah vytvorený SNG. Sekcia Vzdelávanie ponúkne prehľad programov, kurzov a kreatívneho obsahu pre rôzne cieľové skupiny.

Zistenia, na základe ktorých sme robili spomínané úpravy, priniesol používateľský výskum a testovanie, ktoré bolo kľúčové pri tvorbe prvej fázy, ale bude pokračovať aj naďalej.

Prípravu nového webu SNG koordinuje interný tím lab.SNG v spolupráci s úsekom marketingu a komunikácie SNG. Na výskume a koncepte dizajnu pracovalo štúdio LB*, vizuálny dizajn pripravila Katarína Štefániková v spolupráci s Gorazdom Ratulovským a Pavlínou S. Morháčovou. Technologické riešenie a vývoj zabezpečuje slovenská softvérová firma BRACKETS by TRIAD.

Značky: