Slovenská pošta obsadila v rebríčku Transparency International Slovensko historicky najlepšie tretie miesto. V rebríčku transparentnosti štátnych a verejných spoločností sa zlepšila od posledného hodnotenia v roku 2015 až o šesť miest. Navyše v porovnaní s ostatnými spoločnosťami vlastnenými štátom je druhá najtransparentnejšia.  

Vysoko nadpriemerné hodnotenie získala Slovenská pošta z oblastí personalistiky a charity, v rámci ktorých bola hodnotená komunikácia a zverejňovanie informácií o predstaviteľoch vedenia spoločnosti, výberových konaniach a celkový systém poskytovania finančnej podpory tretích subjektov. Podľa zistení Transparency International Slovensko výsledky výberových konaní zverejňujú spomedzi 100 verejných firiem iba dve spoločnosti a jednou z nich je Slovenská pošta. V hodnotení oblasti hospodárskych ukazovateľov a obstarávania Slovenská pošta získala priemerné známky ako všetky ostatné spoločnosti v sektore.

Za informácie z oblastí zverejňovania a etiky získala Slovenská pošta nadpriemerné hodnotenie. K vynikajúcim známkam prispela voľná dostupnosť informácií pre verejnosť na vlastnej internetovej stránke spoločnosti, antikorupčný program či aktívne zverejňovanie informácií o fungovaní spoločnosti.

Transparency International Slovensko hodnotila Slovenskú poštu v minulosti dvakrát. Postupne z trinásteho miesta, ktoré obsadila v roku 2012 s ratingom C+, sa jej darí postupne zlepšovať. Zatiaľ čo sa v roku 2015 objavila na lepšom deviatom mieste s ratingom B-, tento rok Slovenská pošta poskočila v rebríčku vyššie až o šesť priečok na tretie miesto s dosiahnutým ratingom B+, a celkovo sa stala druhou najlepšou spoločnosťou vlastnenou štátom.

Slovenská pošta modernizuje služby pre ľudí a efektivizuje prevádzku. Stratégia „Pošta 2020“, ktorú predstavilo vedenie Slovenskej pošty v septembri 2018, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti a modernizáciu služieb, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce. K opatreniam, ktoré prispeli k zlepšeniu jej hospodárenia, patrí zoštíhlenie manažmentu a administratívnych pracovníkov, prehodnotenie zmlúv s partnermi či zreálnenie taríf vybraných služieb, ako aj ďalšie zefektívňovanie procesov v prevádzke.

V úvodnej testovacej prevádzke na prvých 100 pobočkách si zákazníci mohli od začiatku decembra 2018 vyskúšať prioritné vydávanie balíkov cez Balíkovne. Od decembra 2018 tiež na vybraných IOM poštách vybavia zákazníci osvedčenie dokumentov. Zákazník tak na pošte získava úradne overenú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely. Od začiatku apríla 2019 je osvedčovanie dokumentov na poštách ešte výhodnejšia oproti iným poskytovateľom. Od novembra 2018 môžu zákazníci jednoducho a rýchlo zaplatiť faktúry na pobočkách pomocou „Pay by Square“, ktorý umožňuje bezchybné zaplatenie faktúr prostredníctvom QR kódu. Od októbra minulého roka zasiela Slovenská pošta svojim zákazníkom úradné zásielky prostredníctvom centrálneho doručovania.

Už dnes môžu zákazníci využívať pripojenie na internet cez wi-fi na takmer päťdesiatich poštách a novú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty. Od februára 2019 môžu obyvatelia zaplatiť na poštách platobnými kartami Mastarcard, VISA a Diners Club. Tohtoročnou novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat. V roku 2019 sme zhustili sieť BalíkoBOXov, ktorých funkcie a poskytované služby plánujeme rozšíriť. Počet BalíkoBOXov sme doplnili o 20 kusov (dnes ich máme 65) a v budúcom roku ich plánujeme doplniť o ďalších 70 kusov. Cieľom je vybudovať v spolupráci s partnermi celoslovenskú sieť s viac ako 300 BalíkoBOXami.

Na rozdiel od tradičných univerzálnych služieb priebežne rastie záujem zákazníkov o balíkové služby. Slovenská pošta dobudovaním logistického centra vo Zvolene rozšíri jeho kapacitu o viac ako 300%. V pláne je tiež rozšírenie automatizovaných vyvolávacích systémov, ktoré sú nainštalované na celkovo osemdesiatich pobočkách, platba kartou u kuriérov, ako aj pilotné doručovanie vo večerných hodinách.

*Zdroj: http://firmy.transparency.sk/profile/SUB069/2019

Značky: