Po vypuknutí pandemickej krízy Slovenská pošta iniciatívne pre ochranu zdravia obyvateľov Slovenskej republiky okamžite prijala a zaviedla preventívne ochranné opatrenia. Zásahy sa týkajú obmedzenia možného rizika nakazenia na pobočkách, ako aj v externom prostredí pri doručovaní, a to tak z pohľadu zamestnancov ako aj z pohľadu zákazníkov.

Zámerom všetkých aplikovaných opatrení je zabrániť v čo najväčšej miere priamemu nechránenému kontaktu medzi zamestnancami a zákazníkmi. Prioritne ide o prehodnotenie poskytovaných služieb v uzavretom priestore na pobočkách na nevyhnutné, doručovanie štandardných doporučených zásielok priamo do schránky bez kontaktu s adresátom a výrazné predĺženie úložnej doby zásielok. Slovenská pošta je pripravená pokračovať v aplikovaní ďalších ochranných opatrení, ktoré pomôžu zamestnancom a obyvateľom chrániť zdravie v každodennom vzájomnom kontakte.

„K dnešnému dňu neevidujeme informáciu o šírení nákazy v prevádzkach pošty a žiadnemu zo zamestnancov nebolo diagnostikované ochorenie COVID-19. Pri súčasných možnostiach ochrany (rúško, rukavice, dezinfekcia) takmer 5 000 doručovateľov sa nám javí, že riziko nákazy môže byť vyššie v nekontrolovanom externom prostredí. Našim cieľom nie je trápiť adresátov návštevou pošty, toto prostredie však dokážeme účinnejšie pred možnosťou rizika šírenia nákazy zabezpečiť. Ďakujeme všetkým odosielateľom a adresátom za trpezlivé rešpektovanie prijatých opatrení, pretože tým chránia nielen seba, ale aj svojich blízkych,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty, Peter Helexa.

Poštári sú len ľudia

Poštové a doručovateľské služby pre občanov a štát momentálne zabezpečuje významne menej zamestnancov Slovenskej pošty. V porovnaní so štandardnou prevádzkou je ich o 1 140 menej. Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80% priehradkových zamestnancov a doručovateľov. Vďaka realizácii ochranných opatrení sú napriek významne zníženému stavu zamestnancov v tomto mimoriadnom období zabezpečené všetky nevyhnutne potrebné poštové a doručovateľské služby pre obyvateľov a štát.

Stav s doporučenými zásielkami

Slovenská pošta priebežne sleduje vývoj situácie a využívanie poštových služieb. Doručovanie listových zásielok na adresu  aj napriek výpadku zamestnancov pokračuje v súlade s prijatými opatreniami. Návštevnosť pobočiek významne klesla, a to vďaka opatreniu, kedy sú štandardné doporučené zásielky doručované vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom. Za deň doručenia je považovaný deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. Výnimku tvoria špeciálne úradné zásielky, poistené listy, doporučené listy, ktoré odosielatelia podávajú s doplnkovými službami „Do vlastných rúk“, „Doručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielky zaťažené inými poplatkami (napr. zásielky colného konania). Odporúčali sme odosielateľom, aby v tomto mimoriadnom období zvážili posun termínu podania týchto zásielok alebo obmedzenie podania tohto typu zásielok v prospech obyvateľov, samozrejme v súlade s povinnosťami, ktoré im zákon ukladá. Zároveň zvažujeme, v prípade adekvátneho dovybavenia našich doručovateľov primeranými ochrannými prostriedkami, doručovanie týchto doporučených zásielok obnoviť.

Nárast balíkových zásielok

Po zatvorení kamenných obchodných prevádzok sme zaznamenali nárast počtu balíkových zásielok najmä z internetových obchodov o 15 až 20% oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov a obyvateľov Slovenská pošta vyzvala zmluvných zákazníkov, ku ktorým patria aj veľké internetové obchody, o prehodnotenie a prípadné zníženie odosielania zásielok (listových aj balíkových). Slovenská pošta tiež vyzvala väčších aj menších partnerov pri platbe za tovar vyhnúť sa dobierke, teda  využívať platbu za tovar vopred pred doručením. Nakoniec pre prípady väčšiny dobierok Slovenská pošta zaviedla bezplatnú platbu u kuriéra platobnou kartou, vrátane platenia bezkontaktne kartou, alebo prostredníctvom Google Pay alebo Apple Pay. Dlhodobo rovnako apeluje na všetkých obchodníkov aj na možnosti doručovania balíkových zásielok do bezkontaktných nonstop dostupných BalíkoBOXov. Vďaka týmto krokom v posledných dňoch pošta zaznamenala pokles počtu podaných zásielok. Zmluvní zákazníci podávajú o približne 10% menej zásielok ako tomu bolo v roku 2019 a mnohé eshopy pozastavili možnosť platby za tovar osobne na dobierku. Zároveň podiel zákazníkov platiacich kartou pri doručení zásielky kuriérom na adresu stúpol za menej ako mesiac štvornásobne a bezhotovostne platí za tovar u kuriéra len viac ako tretina zákazníkov.

Sociálne dávky a dôchodky

Vyplácanie sociálnych dávok prebehlo bez komplikácií a viac ako 95% hotovosti Slovenská pošta vyplatila v priebehu prvých troch dní od stredy 18. marca do piatka 20. marca 2020 vrátane. Väčšina obyvateľov bola disciplinovaná a dodržiavali prísne stanovené ochranné opatrenia, na ktorých dodržiavanie dohliadali zamestnanci Slovenskej pošty, pracovníci bezpečnosti v spolupráci s políciou a miestnymi a mestskými úradmi. O postupe ako môžu byť a kedy vyplatené sociálne dávky osobám v karanténe komunikujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnou poisťovňou.

Vyplácanie dôchodkov aj naďalej pokračuje v súlade s legislatívou a stanovenými pravidlami Sociálnej poisťovne. Približne 380 tisíc dôchodcom vyplácajú doručovatelia dôchodky priamo na adrese a len 20 tisíc dôchodcov využíva službu výplaty dôchodku na pobočkách. Pri vyplácaní financií obyvateľom postupujú zamestnanci Slovenskej pošty podľa ochranných opatrení, ktoré sú v súčasnosti v možnostiach Slovenskej pošty pre minimalizovanie vzniku pre šírenie nákazy. Zároveň sa však nebráni realizácii ďalších preventívnych ochranných opatrení, ktoré by pomohli seniorom zvýšiť bezpečnosť vyplácania dôchodkov v čase pandémie. O postupe ako môžu byť a kedy vyplatené dôchodky osobám v karanténe komunikujeme so Sociálnou poisťovňou SR.

Nevyhnutnosť ochrany poštárov

Slovenská pošta je podľa platných predpisov Slovenskej republiky súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Ako člen Svetovej poštovej únie je súčasťou globálne prepojenej siete pôšt. Počas súčasnej mimoriadnej situácie predstavuje pošta nenahraditeľné spojenie medzi občanmi, obcami, mestami, regiónmi, štátom, ďalšími inštitúciami, ale aj obchodnými prevádzkami.

Slovenská pošta nepredstavuje len viac ako 1 500 prevádzok, ale ako druhý najväčší zamestnávateľ zodpovedá za viac ako 13 000 zamestnancov, obyvateľov Slovenska. Poštárov, vzhľadom na povinnosť Slovenskej pošty voči štátu vykonávať služby, nie je možné plošne chrániť prácou z domu či karanténou. Poštári ostávajú v práci a zabezpečujú pre všetkých obyvateľov a štát potrebné služby. Ochrana ich zdravia je v súčasnosti prioritne zabezpečená zamestnávateľom, ktorý komunikuje a apeluje na príslušné inštitúcie, aby boli aj poštári pre potreby plnenia svojich úloh v mimoriadnej situácii adekvátne chránení, pretože pri poskytovaní služieb sú v dennom priamom kontakte s ďalšími desiatkami tisíc občanov Slovenska.

Značky: