Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta vydá 18. mája 2020 poštovú známku „Spoločné vydanie s Poľskom: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s nominálnou hodnotou 1,70 €.

Poštová známka s rozmermi  36,8 × 26,5 mm, vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 6 známkami a 6 kupónmi. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je Ján Pavol II. so svätožiarou s rodným domom vo Wadowiciach v pozadí a námetom kupónu je stretnutie Pápeža Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom FDC obálky je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motívom FDC pečiatky je holubica (symbol Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 1920 – 2005. FDC vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je poľský autor Maciej Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a  FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund. Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí… Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus.

Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu. 

Značky: