Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta vydá  18. septembra 2020 poštovú známku „150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“ s nominálnou hodnotou 1,85 €.

Poštová známka s rozmermi  27,2 × 44,4  mm vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 10 známkami. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je socha patróna spolku sv. Vojtecha z 19. storočia nachádzajúca sa pred kostolom sv. Mikuláša v Trnave na pozadí kaligraficky stvárnenej roztvorenej knihy  symbolizujúcej vydavateľskú činnosť Spolku sv. Vojtecha.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 18. septembra 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motív FDC zobrazuje portrét Martina Kollára, ktorý bol jedným z najvýznamnejších  reprezentantov spolku sv. Vojtecha v 70. rokoch 19. storočia. Motívom FDC pečiatky lineárna štruktúra roztvorených strán knihy so siluetou holubice ako symbolu Ducha svätého. FDC vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Peter Augustovič, akad. mal. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

Slovenská pošta vydá 18. septembra 2020 aj pamätný list k poštovej známke „150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“. Motívom pamätného listu je interiér pôvodnej knižnice spolku sv. Vojtecha v Trnave z 19. storočia. Autorom je Peter Augustovič, akad. mal. Pamätný list vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť COLOR&PRINT, s.r.o.

Spolok svätého Vojtecha je najväčším a najstarším združením katolíkov na Slovensku. Za 150 rokov svojej existencie prekonal mnohé útrapy spojené so svojím vznikom: strasti maďarizačného útlaku, dvoch svetových vojen, represálií komunistického režimu i prekážok nového začiatku po roku 1990.

Spolok svätého Vojtecha oficiálne vznikol 14. septembra 1870, keď sa konalo prvé valné zhromaždenie v Trnave. Pri jeho začiatkoch zohral mimoriadnu úlohu katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský, ktorého cieľom bolo šíriť vzdelanosť, prehlbovať náboženský život a oživovať myšlienku národného povedomia. Spolok svätého Vojtecha začal preto po svojom založení vydávať „lacné a dobré knihy“ pre všetky vrstvy obyvateľstva. Členstvo v združení bolo založené na podielovom princípe. Každý rok dostávali členovia za symbolický poplatok kvalitnú literatúru a kalendár Pútnik svätovojtešský. Spolok vydával aj učebnice v slovenčine a krátko po svojom vzniku začal vydávať Katolícke noviny.

Asi jednu z najväčších rán uštedril členom rozvetvenej svätovojtešskej rodiny komunistický režim. V roku 1953, keď mal Spolok svätého Vojtecha vyše štvrť milióna členov, čo bol historicky najvyšší počet, zakázali komunistické orgány ich členstvo v spolku, obmedzili jeho vydavateľskú činnosť a transformovali ho na „účelové zariadenie Cirkvi“. Keď si Spolok svätého Vojtecha v roku 1970 pripomínal svoju storočnicu, nemohol ju osláviť slobodne.

Nová etapa Spolok svätého Vojtecha sa začala v roku 1990, keď boli členstvo a vydavateľské aktivity opäť obnovené. V súčasnosti má Spolok svätého Vojtecha 85-tisíc členov na Slovensku aj v zahraničí a je uznávaným katolíckym vydavateľstvom, získavajúcim ocenenia doma i vo svete.

Pri významnej príležitosti 150. výročia vydáva Slovenská pošta známku so symbolom historickej knižnice Spolok svätého Vojtecha v Trnave, obsahujúcej všetky tituly, ktoré boli vydané v Spolku svätého Vojtecha, ale aj mnohé ďalšie knižné klenoty.  

Martina Grochálová, Spolok sv. Vojtecha

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.