Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta vydala 4. júla 2020 poštovú známku „1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa“ s nominálnou hodnotou 2,10 €.

Poštová známka s rozmermi  44,4 × 54,4 mm vychádza vo forme hárčeka s jednou poštovou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Ústredným motívom poštovej známky je zobrazenie sv. Metoda inšpirované najstaršími známymi freskami s jeho portrétom z kostola San Clemente v Ríme, na pozadí pôdorysu veľkomoravského trikonchálneho kostola na Devíne a nákončím opasku v podobe bohoslužobnej knihy z veľkomoravského hradiska Valy pri Mikulčiciach. Hárček poštovej známky tvorí rukopis z 12. storočia napísaný cyrilikou z Uspenského chrámu v Moskve a ďalšie zobrazenia cirkevných architektúr súvisiacich pravdepodobne s pastorálnou činnosťou sv. Metoda.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 4. júla 2020 a domicilom mesta Nitra. Motívom prítlače FDC obálky je reverz veľkomoravského nákončia opasku s motívom biskupa nájdeného na veľkomoravskom hradisku Valy pri Mikulčiciach, tiež na pozadí cyrilského rukopisu z Uspenského chrámu, a motívom FDC pečiatky je olovený krížik s ukrižovaným Kristom, tiež z veľkomoravského obdobia. FDC vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal. a autorom rytiny známky, hárčeka a FDC František Horniak. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. júla 2020 až do odvolania.

Okrem uvedených poštových cenín pripravila Slovenská pošta pre zberateľov ďalšie hodnotné produkty vo forme príležitostnej tlače s odtlačkom ryteckého štočku, príležitostnú obálku s nalepeným hárčekom alebo knihu s cyrilometodskou tematikou s vloženým neperforovaným hárčekom.

Značky: