Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta vydá 17. júna 2020 poštovú známku „Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá“ s nominálnou hodnotou 2,80 €. 

Poštová známka rozmerov 44,4 × 54,4 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou ocelotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je rozkvitnutý kvet magnólie veľkokvetej. Motívom hárčeka je pohľad na ústrednú budovu skleníka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, pred ktorou sa magnólia veľkokvetá nachádza.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 17. júna 2020 a domicilom mesta Košice. Motívom prítlače FDC obálky je kvet magnólie v štyroch fázach kvitnutia. Motívom FDC pečiatky je list magnólie. FDC vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka, FDC, FDC pečiatky je Doc. Igor Benca, akad. mal. Autorom rytiny známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. júna 2020 až do odvolania.

Značky: