Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje národné kolo 49. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a mládež do 15 rokov. Téma na rok 2020 je „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny od Slovenskej pošty a partnerov súťaže.

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.

„Súťaž o Najkrajší list je tradičnou súčasťou projektov pre deti a mládež od Slovenskej pošty. Listy, ktoré dostávame z celého Slovenska, sú vždy veľmi inšpiratívne, pútavé a originálne. Teším sa z tohtoročnej témy súťaže, prostredníctvom ktorej majú deti priestor vyjadriť ako vnímajú svet okolo seba a priblížiť nám dospelým ako vyzerá svet z ich perspektívy. Svet dospelých je rýchly, pri každodenných starostiach ľahko zabúdame na to, čo je dôležité a nevieme sa tešiť z maličkostí. Verím, že listy od detí nám tieto vzácne momenty pripomenú,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny – knižné balíčky od kníhkupectva Martinus a vydavateľstva Slovart, spoločenské hry od spoločnosti Otavius, darčekové poukážky na nákup školských potrieb od spoločnosti Ševt, vstupenky do Slovenského národného múzea. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu pobyt v horskom prostredí pre celú rodinu. Tento rok tvorca Najkrajšieho listu 2020 vyhrá aj trekingový bicykel od partnera súťaže Andrea Shop. Víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže. Víťaz medzinárodného kola dostane špeciálnu medailu Svetovej poštovej únie a môže získať výlet priamo do jej hlavného sídla vo švajčiarskom Berne.

Súťaž sa začala 10. februára 2020, listy je potrebné poslať najneskôr do 27. marca 2020 na adresu Slovenská pošta, a.s., Komunikačný tím, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom „Súťaž o Najkrajší list 2020“.

Značky: