Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

30.10.2019 sa v madridskej Real Casa de la Moneda udeľovali ocenenia za najkrajšie poštové známky sveta vydané v roku 2018 v súťaži „Nexofil the Best Stamp of the World“, v ktorej Slovenská pošta, a.s., dostala rekordný počet ocenení. 

Slovenská pošta získala v tomto ročníku súťaže celkovo 5 cien, pričom najviac ocenení získal hárček poštovej známky   „UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“, ktorá  bola vydaná 21.08.2018 pri príležitosti 50. výročia nenásilného odporu občanov Česko-Slovenska proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy na základe iniciatívy neziskovej spoločnosti Camera Obscura. Práve táto poštová známka získala až tri ocenenia, a to. 1. miesto v kategórii Najlepšia príležitostná tlač a dve 3. miesta v kategóriách najlepšia rytá poštová známka a Najlepší hárček na svete. Výtvarné návrhy emisie realizovali v súčasnosti najlepší známkoví tvorcovia: akad. mal. Vladislav Rostoka (grafický dizajn)  a akad. mal. Rudolf Cigánik (oceľorytina). Uvedená poštová známka pritom v tomto roku už získala prestížne 2. miesto v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.

Medzinárodný úspech uvedenej poštovej známky sa dal predpokladať už na základe vlaňajších domácich ocenení, ktoré autori tejto poštovej známky získali koncom minulého roka, Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty a.s., za najlepšiu emisiu roka 2018 a cenu ministra dopravy SR za najlepšiu rytinu známky za rok 2018. Na 3. mieste v kategórii Najlepší dizajn poštovej známky na svete za rok 2018 sa v Madride umiestnila aj emisia  „Deň poštovej známky: Alfons Mucha“, ktorú vytvoril akad. mal. Vladislav Rostoka pri príležitosti 100. výročia vydávania československých poštových známok, a ktorá už v minulom roku získala cenu ministra dopravy a výstavby SR za najkrajší výtvarný návrh poštovej známky.

Súťaž o najkrajšie známky sveta „Premios Nexofil a los Mejores Sellos del Mundo − The Best Stamp of the World“ sa koná od roku 2013 v Madride a organizuje ju spoločnosť Grupo NEXO v spolupráci so Španielskou poštou (Correos) a Španielskou kráľovskou mincovňou (Real Casa de la Moneda). Prezidentom organizačného výboru je Eugenio de Quesada, ktorý je editorom a riaditeľom medzinárodne uznávaného filatelisticko-numizmatického časopisu EL ECO – Filatelico et Numismatico, vychádzajúceho úctyhodných 75 rokov. Práve pri príležitosti trištvrte storočnice existencie tohto časopisu organizačný výbor udelil aj ocenenia za najlepšie známky vydané za prvých päť rokov existencie súťaže 2013 – 2017, v ktorej Slovenská pošta, a.s., získala  ďalšie prestížne ocenenie, a to 1. miesto za Najkrajší hárček sveta za poštovú známku „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ vydanú v roku 2013 podľa výtvarného návrhu prof. Dušana Kállaya v ryteckej transkripcii Miloša Ondráčka, čím sa potvrdil svetový primát Slovenskej pošty v hárčekových vydaniach poštových známok.

Doterajšie ocenenia slovenských poštových známok v súťaži „Premios Nexofil a los Mejores Sellos del Mundo (The Best Stamp of the World)“:

– 1. miesto za poštovú známku „1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“  v kategórii Najlepší hárček poštovej známky za rok 2014,

– 3. miesto za poštovú známku Umenie: Martin Martinček v kategórii Najlepšia príležitostná tlač za rok 2014,

– 2. miesto „Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči“ v kategórii Najlepší hárček poštovej známky za rok 2018,

– 2. miesto za poštovú známku „500. výročie reformácie“ v súťaži o Najlepšiu rytinu poštovej známky za rok 2018.

Značky: