Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Septembrová nádielka nových poštových známok Slovenskej pošty. Vydanie poštovej známky „Bienále ilustrácií Bratislava 2019“

Slovenská pošta, a.s., 3. septembra 2019 vydala poštovú známku „Bienále ilustrácií Bratislava 2019“, s nominálnou hodnotou 0,75 €.

Poštová známka rozmerov 42×42 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 35 známkami na samolepiacom papieri. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je autorská ilustrácia v podobe leva.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC (first-day covers) s dátumom vydania a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je ilustrácia rozprávkovej bytosti v podobe šaša. Motívom FDC pečiatky je štylizovaný netopier. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. 

Vydanie nálepného listu „Bienále ilustrácií Bratislava 2019“

Slovenská pošta, a.s., vydala 3. septembra 2019 aj nálepný list k poštovej známke „Bienále ilustrácií Bratislava 2019“.

Motívom nálepného listu je rozprávková figúrka Pinocchia.

Autorom, výtvarného návrhu nálepného listu je akad. mal. Vladislav Rostoka. Nálepný list vytlačila ofsetovou technikou spoločnosť COLOR&PRINT, s.r.o.

Predajná cena pamätného listu je 0,91 €.

Vydanie poštovej známky „400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov“

Slovenská pošta, a.s., vydá zajtra 6. septembra 2019 poštovú známku „400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov“, s nominálnou hodnotou 1,85 €.

Poštová známka rozmerov 26,5×44,1 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii s líniovou roskresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je jedno z najstarších známych zobrazení košických mučeníkov z 18. storočia nachádzajúce sa v knihe Gabriela Hevenesiho „Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy svätosti Uhorska), ktorá bola vydaná v roku 1737 v Trnave.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom vydania a domicilom mesta Košice. Motívom FDC je jeden z reliéfov oltára sv. Košických mučeníkov situovanom v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Motívom FDC pečiatky je silueta Dómu sv. Alžbety v Košiciach ako symbolu mesta Košice v stredoveku, doplnený symbolom kríža a palmovým listom – symbolom martýrskej smrti. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky je akad. mal. Marián Čapka.

Autorom líniovej rozkresby je Mgr. art. Jozef Česla.

Vydanie poštovej známky „100. výročie Parížskej mierovej konferencie“

Slovenská pošta, a.s., vydá v utorok 10. septembra 2019 poštovú známku „100. výročie Parížskej mierovej konferencie“, s nominálnou hodnotou 1,70 €.

Poštová známka rozmerov 44,1×26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme  tlačového listu s 50 známami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je obrazový monogram tvorený písmenami P a T ovinutými rastlinnou úponkou, pričom písmeno P reprezentuje Paríž a Paix (fr. mier) a písmeno T Trianon a Traité (fr. dohoda).

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom vydania a domicilom mesta Bratislava. Motív prítlače FDC obálky vychádza z erbu mesta Paríž s heslom Parížskej mierovej konferencie „Paix contre guerre“  (fr. mierom proti vojne). Motívom FDC pečiatky je hviezdica ako symbol vojny a kvet ako symbol mieru. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

Značky: