Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Moderné mestá musia byť miesta pre ľudí. Znamená to fungujúce služby a prostredie príjemné pre život aj prácu. Na to je dnes nevyhnutné inteligentné využívanie dostupných technológií a dát. Inšpiráciu ako na to prinieslo stretnutie DATALAN Digitálne mesto 2017.

200 hostí, 24 spíkrov a množstvo zaujímavých nápadov aj príkladov z praxe – to je vizitka odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto, ktorá sa konala 7.novembra vo Vyhniach. Organizovala ju spoločnosť DATALAN a dlhodobo patrí medzi najväčšie stretnutia ľudí zo samospráv, verejnej správy a technologických expertov na Slovensku.

Ako sa prítomní zhodli, naše mestá a obce už za sebou majú prvý rok povinného poskytovania elektronických služieb samosprávy, milióny ľudí a firiem si tak môžu vybaviť agendu z pohodlia domova, či firmy. Stále je však toho veľa pred nami – od osvety úradníkov aj obyvateľov, cez uplatňovanie user-friendly princípu v praxi až po zavádzanie smart riešení.

Na ktoré oblasti sa plánujú slovenské samosprávy zamerať v blízkej budúcnosti?
59% nové elektronické služby
48% bezpečnosť dát a monitorovanie
44% posilnenie wifi sietí
41% zjednodušenie úradnej agendy
28% analýza a lepšie spracovanie dát
26% smart riešenia – od parkovania cez osvetlenie až po odpady
(zdroj: Prieskum DATALAN Digitálne mesto 2017)Vysokú úroveň konferencie DATALAN Digitálne mesto 2017 potvrdzovali aj prezentujúci spíkri. Patril medzi nich aj Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý predstavil ďalšie smerovanie informatizácie miest a obcí na Slovensku. Hostí zaujal aj projekt WIFI for EU, ktorý predstavila Jana Lompartová z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zámerom je, aby do roku 2020 každé európske mesto aj dedina boli vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením. Konferencia DATALAN Digitálne mesto tiež priniesla konkrétne príklady, ako môže horúci koncept Smart City ožiť aj v slovenských podmienkach. Miriam Letašiová z Ministerstva hospodárstva SR prezentovala najnovšie plány – dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, aj reálne fakty: podľa prieskumu MH SR považuje až 68% miest a obcí Smart City riešenia za prospešné a aktuálne ako najväčšiu výzvu vidia využitie smart nástrojov v oblasti dopravy (58,3%) a v poskytovaní služieb mesta (29,2%).

S témou smart aj samotnou digitalizáciou úzko súvisí bezpečnosť a ako odhalila online anketa priamo na konferencii, táto téma je prioritou pre 56% miest a obcí. A to vrátane prípravy na nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré vstúpi do platnosti už o pár mesiacov. Cyber Security konzultanti z DATALANu účastníkom preto ukázali, ako mať bezpečnosť svojho prostredia pod kontrolou bez veľkých investícií do infraštruktúry a zdrojov.

Väčšina slovenských samospráv sa s cieľom digitalizácie a poskytovania elektronických služieb, ktoré sú pre ne od 1.11. povinné, zapojila do národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM), na ktorého príprave sa podieľal aj DATALAN. „Konkrétne je zapojených vyše dvetisíc obcí a miest, čo je 72% všetkých slovenských samospráv a vďaka tomu má už viac než 2,2 milióna občanov prístup k mnohým elektronickým službám,“  priblížil Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, združenia, ktoré národný projekt DCOM zastrešuje. Všetky samosprávy, ktoré sa do DCOM zapojili, dokázali povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente splniť, čo potvrdila aj správa Najvyššieho kontrolného úradu. Zámerom preto je ešte väčšie rozšírenie projektu a jeho efektívny rozvoj vrátane nových funkcionalít, ale aj prepojenia na ostatné databázy a informačné systémy štátu. Práve tento krok výrazne uľahčí prácu úradníkov samospráv.

Výzvou do budúcna sú tiež Spoločné obecné úrady, ako aj deinštitucionalizácia, no dôležité v zámere úplnej digitalizácie je posilnenie vzdelávania úradníkov v IT oblasti a osveta obyvateľov.

Každý systém musí vznikať s ambíciou uľahčiť život jeho používateľovi, čo sa žiaľ, nie vždy stáva. Problém nastáva najmä vtedy, ak konkrétne systémy vznikajú bez zapojenia koncových používateľov, tj. iba na základe predstáv programátorov. A tie sa nemusia vždy zhodovať s potrebami tých, ktorí budú nakoniec s daným systémom pracovať,“ upozornil na konferencii líder DATALANu pre oblasť samosprávy Roman Jedinák.

Týka sa to aj konceptu Smart City a inteligentných riešení, ktoré elektronizáciu samospráv posunú nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona. Tie musia vznikať v spolupráci samospráv, verejného sektora aj firiem, a musia s rozumom reagovať na reálne potreby konkrétneho mesta, či obce. Smart City teda nie je o umiestňovaní senzorov, a wi-fi hot spotov, ale o reálnom vyhodnocovaní informácií, ktoré majú mestá vďaka týmto technológiám rýchlejšie a jednoduchšie dostupné. Výsledkom data-driven rozhodovania dnes musí byť tak skvalitnenie života občana, ako aj komplexný rozvoj mesta a udržateľnosť životného prostredia.

Konferencia DATALAN Digitálne mesto 2017 bola pre účastníkov, primátorov, starostov, či informatikov z úradov, prínosom v predstavení nových možností a zároveň príležitosťou zdieľať skúsenosti v rámci diskusií a získať know-how v bezplatných konzultáciách s technológmi. Podľa prieskumu medzi účastníkmi tohtoročné DATALAN Digitálne mesto nadmieru splnilo ich očakávania. Hostia, ktorí sa konferencie zúčastňujú pravidelne, ocenili zvyšujúcu sa úroveň podujatia  a 97% účastníkov príde aj o rok.
Súhrnný report zo stretnutia, fotogalériu, videoreportáž s vyjadreniami kompetentných ako aj infografiku s výsledkami prieskumu a ďalšie zaujímavé fakty, plus prezentácie na stiahnutie nájdete na  www.datalandigitalnemesto.sk

Značky: