Moderné technológie sa čoraz viac dostávajú aj do povedomia slovenských farmárov a chovateľov, ktorí začínajú s ich využívaním v reálnej praxi.

V úvode spomeňme, že u viacerých veľkopestovateľov sú obľúbené napr. špeciálne drony, ktorými podrobne kontrolujú stav úrody, pričom zbierajú dôležité parametre: vodný stres rastlín, kultivácia, fenotypovanie obilnín a pod. Niektoré profesionálne stroje dokážu vykonávať aj presne cielené postrekovanie/práškovanie. O tomto spôsobe využívania technológií v poľnohospodárstve vieme už dávno, teraz nás však zaujalo využívanie inteligentných GPS obojkov v (extenzívnom) chove hovädzieho dobytka. 

GPS

Digit Animal

Počas sledovania relácie „Farmárska Revue“ nás zaujala reportáž z jednej farmy v okrese Lučenec (krupinské vrchy – Ábelová), ktorá sa zameriava na chov hovädzieho dobytka bez strojovej produkcie mlieka, teda na mäso. Podstatou je však to, že táto farma využíva v chove hovädzieho dobytka aj moderné technológie, konkrétne inteligentné GPS obojky, vďaka ktorým má zodpovedná osoba podrobný prehľad o každom kuse dobytka a zootechnička dostáva v reálnom čase informácie o pohybe (ak je zviera mimo oplotenia), o stave teploty zvieraťa, prehľad o prejdenej vzdialenosti a pod. Všetky parametre si môže chovateľ nastaviť podľa potrieb a dostávať tak iba relevantné informácie.

„Ak krava obmedzí pohybovú aktivitu a zdržiava sa iba v okolí jedného miesta, tak to môže znamenať, že sa otelila.“ Vďaka GPS obojku sa dajú sledovať aj takéto pozitívne procesy. Okrem toho je k dispozícii presné trasovanie kráv, čo je nápomocné pri manipulácii a kontrole stáda, ktoré sa zdržiava na lúkach a pasienkoch s veľkými výmerami.“

gps

Digit Animal

GPS obojky tak pomáhajú aj v hľadaní zatúlaných kráv, sú nápomocné počas sčítavania stáda, a taktiež má zootechnička prehľad o tom, či bol všetok dobytok počas dňa pri napájadle/kŕmidle. Ak nie, tak vie, že sa niečo deje. Taktiež má presné informácie o teplote každej kravy, ktorá môže mať v aplikácii okrem čísla aj fotografiu.

Inteligentný GPS obojok má integrovanú batériu s výdržou jeden rok a na komunikáciu so servermi využíva kombináciu viacerých technológií – GPS, Galileo, Glonass + SigFox, vďaka čomu dokáže posielať informácie na zabezpečený server aj keď sa dobytok nachádza na miestach, kde napr. mobilný signál nie je vôbec dostupný. Základným kameňom úspechu je stabilné pripojenie a informácie o polohe zvieraťa – bez výpadkov.

Digit Animal

Digit Animal

GPS obojky odosielajú informácie na zabezpečený server poskytovateľa, DigitAnimal, vďaka čomu k nim má v reálnom čase prístup aj farmár, resp. poverená osoba. Všetky dáta sa dajú kontrolovať pomocou webovej alebo klasickej mobilnej aplikácie. Keďže nás tieto obojky zaujali, tak sme zistili, že pochádzajú od Španielskej spoločnosti DigitAnimal.

GPS, Galileo, Glonass + SigFox

Táto spoločnosť vyrába rôzne inteligentné monitorovanie GPS zariadenia pre zvieratá, ktoré pomáhajú malo, ale aj veľkochovateľom. Zariadenia na zákazku majú hmotnosť od 22 gramov, ponúkajú dlhú výdrž na batériu a rôzne zabudované senzory (teplotné čidlá, akcelerometer a pod.) Na komunikáciu sú využívané technológie ako GPS, Galileo, Glonass + SigFox s predplatným, ktoré sa platí raz ročne. Všetky informácie sú zasielané v reálnom čase na servery prostredníctvom spomenutých IoT sietí. Za veľkú výhodu pokladáme poskytovaný softvér, ktorý môže byť nakonfigurovaný tak, aby vyhovoval špecifickým požiadavkám každého chovateľa.

Digit Animal

Digit Animal

Zaujímavosťou je aj prístup k nespracovaným údajom v reálnom čase. Prostredníctvom vyhradeného API rozhrania je možné pristupovať k údajom podľa určeného formátu aj neskôr (súradnice UTM, WGS84, ...) – keď ich potrebujete. Týmto faktom je dané, že nestratíte žiadne údaje, ktoré je možné spätne vyhodnocovať. V ročnom servise zariadení je vraj započítaná aj záloha týchto dát.

Inteligentné GPS obojky od DigitAnimal sú podľa zistených informácií v praxi veľmi nápomocné a nám sa ich možnosti a využitie páči. Aj na tomto príklade je jasne vidieť, že moderné technológie majú svoje miesto takmer v každom odvetví. Ak má chovateľ informácie o dobytku v reálnom čase, tak vie podľa toho prispôsobovať rôzne iné procesy, minimalizovať straty a vyhodnocovať budúce nastavenie procesov – v konečnom dôsledku sa šetrí aj pracovná sila, ktorá môže byť využitá inde.

Digit Animal

Digit Animal

Mobilná + webová aplikácia

GPS obojky DigitAnimal začínajú na cene od 247 eur za dva kusy, pričom je možný aj ich prenájom vo veľkom počte s paušálnymi platbami (ročný servis – výmena batérií, prenos/záloha dát a dátové pokrytie sa pohybuje okolo 50 eur/rok). Pri veľkom počte GPS obojkov je dodávaná aj špeciálna anténa, ktorá zlepšuje prenos získaných údajov. Obojky sú odolné voči mechanickému poškodeniu a samozrejme odolávajú aj vplyvom počasia. Aplikácia DigitAnimal je dostupná zdarma pre Android aj iOS zariadenia a ponúka operatívnu kontrolu zvierat odkiaľkoľvek, stačí mať prístup na internet.

Tento systém nám trošku pripomína monitorovacie GPS zariadenia od francúzskej spoločnosti Invoxia, ktoré sme už v redakcii testovali – TU.

Zdroj: Farmárska Revue / Vlastné

Prečítajte si aj:

Invoxia GPS Tracker – Inovatívny GPS lokátor s elegantným dizajnom

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
Milovník outdooru, automobilov a technológií.