Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nepriaznivá situácia v slovenskom stavebníctve sa prejavuje pokračujúcim poklesom stavebnej produkcie a nejasnou perspektívou celého odvetvia.

Dôvodom je opakované posudzovanie priorít jednotlivých projektov, prehodnocovanie už vysúťažených kľúčových diaľničných stavieb alebo aj najnovšie oznámený niekoľkoročný časový posun dokončenia výstavby diaľnice D3 na severe Slovenska na rok 2026.

Chýbajúci záväzný harmonogram budovania dopravnej infraštruktúry sa dlhodobo ukazuje ako problém pre celý sektor slovenského stavebníctva. Medziročný pokles produkcie negatívne ovplyvňuje slovenské stavebné firmy. Prakticky výlučne je pritom spôsobený prepadom v inžinierskom stavebníctve, ktoré zahŕňa práve výstavbu nových cestných úsekov. Najnovšie dáta za november 2016 potvrdili trend, ktorý pretrváva už deväť mesiacov. Pri inžinierskych stavbách zaznamenal Štatistický úrad SR medziročný pokles na úrovni 9,1 percenta. Októbrový prepad bol ešte výraznejší, a to 38,8 percenta.

Potrebnú stabilitu a kontinuitu pre stavebný sektor by zabezpečil dodržiavaný plán výstavby dopravnej infraštruktúry. Stavebné firmy štandardne využívajú vlastné kapacity v podobe zamestnancov a technológií. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) uvádza, že práve tie ich stoja náklady, aj keď sú nevyužité a neplánovaný nedostatok zákaziek tak pociťujú prakticky okamžite.

Výrazným rizikom je zmena konkrétnych rozpracovaných projektov pred začatím výstavby, upozorňuje ZSPS. Potvrdzuje to nedávno oznámený posun dokončenia diaľnice D3 do Poľska na rok 2026 alebo opätovné posudzovanie obchvatu Prešova pripraveného na výstavbu, a to v situácii kolabujúcej dopravy v meste. Ide o celospoločenský problém, reakcie dotknutých subjektov dosvedčujú, že nedokončená základná diaľničná infraštruktúra bráni príchodu investícií do regiónov.

Výstavba diaľnic či rýchlostných ciest zahŕňa dlhodobú systematickú prípravu, a to pred samotným začatím stavebných prác. Akékoľvek dodatočné zmeny projektov znamenajú časové posuny a tie negatívne vplývajú na motoristov, ekonomický rozvoj Slovenska a prirodzene aj samotné stavebné firmy, zdôrazňuje ZSPS.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) je nezávislá organizácia zamestnávateľov, ktorá už od roku 1990 združuje odborníkov a podniky všetkých veľkostí pôsobiace v bytovom, nebytovom a inžinierskom stavebníctve. Ako nepolitická inštitúcia aktívne prispieva k vytváraniu vhodného podnikateľského prostredia a konštruktívnej celospoločenskej diskusii o stavebníckom sektore.

Značky: