Už 100 samospráv umožňuje nahlasovanie podnetov cez internet.

Slovenské samosprávy sú otvorenejšie v komunikácii so svojimi obyvateľmi, čo dokazuje narastajúci počet miest a obcí, ktoré používajú portál Odkazprestarostu.sk. Mesto Malacky sa stalo už stou samosprávou, ktorá prostredníctvom tejto služby umožňuje obyvateľom nahlásiť problémy vo verejnom priestore, ktoré ich v meste trápia, jednoducho a rýchlo.

Portál Odkazprestarostu.sk bol po prvýkrát spustený v Bratislave vo februári 2010, odkedy sa postupne stal dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi v ďalších mestách a obciach, zlepšil ich činnosť a do dnešného dňa prispel k vyriešeniu viac než 8 000 problémov, ktoré trápili ich obyvateľov. Za šesť rokov jeho používatelia spolu nahlásili vyše 20 400 podnetov. Dnes je k dispozícii pre takmer 1,7 miliónov Slovákov.

K šiestemu výročiu fungovania portálu prináša projekt svojim používateľom v spolupráci s firmou Softec niekoľko aktualizácií mobilnej aplikácie  Odkazprestarostu. Aplikácia je dostupná pre platformy iOS, Android a Windows Phone. Jednou z najdôležitejších noviniek v aktualizovaných aplikáciách pre iOS a Android je maďarská lokalizácia. Medzi ďalšie novinky patrí plná podpora 3D Touch pre iPhone 6s, rozšírené filtrovanie podnetov alebo pridávanie viacerých fotiek k podnetu.

Ako funguje aplikácia?

Nahlásiť podnet cez portál Odkazprestarostu.sk je jednoduché. Stačí vybrať kategóriu, do ktorej problém patrí, ako napríklad „verejné služby“ alebo „dopravné značenie“. Ďalej doplniť krátky nadpis, opis problému a pridať fotografiu, ktorá na problém poukazuje. Treba tiež určiť presnú adresu, kde sa problém nachádza. Komunikácia medzi používateľmi a samosprávou je verejná, takže používatelia môžu sledovať odpovede a aktivity samosprávy pri jednotlivých podnetoch, ktoré ich zaujímajú. Takisto môžu pridávať komentáre v otvorenej diskusii pod podnetmi. Na základe informácií od obyvateľov alebo samosprávy administrátori prideľujú podnetom status „v riešení“, „neriešený“ alebo „vyriešený“ podľa aktuálneho stavu. Odkazprestarostu.sk potom každoročne vyhodnocuje, ktoré samosprávy zapojené do projektu, si vedú najlepšie. Medzi samosprávy, ktoré si najlepšie osvojili tento komunikačný nástroj, patria mestá Trnava a Prievidza, či bratislavské mestské časti Ružinov, Petržalka a Vajnory.

Na Slovensku v roku 2015 nahlásili používatelia cez aplikáciu vyše 8 000 podnetov, z ktorých bola polovica vyriešených. Až tretina nahlásených podnetov sa týkala ciest a chodníkov, ďalej používatelia upozorňovali na problémy v oblasti verejných služieb (osvetlenie, kanalizácia, MHD) a údržby zelene. V roku 2016 plánuje projekt Odkazprestarostu.sk sa rozšíriť o ďalšie nové samosprávy, vo februári napríklad mesto Trebišov, s cieľom dosiahnuť pokrytie 2 miliónov občanov Slovenska.