Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pojmy ako big data, dátová analytika a internet vecí spôsobili revolúciu vo svete technológií a tradičného priemyslu.

Energetický priemysel nie je výnimkou, preto sa Skupina VSE Holding a.s., člen innogy v spolupráci s Košice IT Valley, Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a SimpleCell Networks Slovakia rozhodli pre zriadenie Smart Innovation Labu.

Smart Innovation Lab otvára nový priestor na spoluprácu, nielen pre výskumných  pracovníkov FEI TUKE, ale najmä študentov, ktorí budú mať k dispozícii najnovšie a zaujímavé technológie. Pomocou rôzneho vybavenia budú môcť samostatne a kreatívne riešiť vybrané aplikačné scenáre, ktorých výsledkom môže byť až monetizácia produktu na rôznych trhoch.

SimpleCell Networks Slovakia poskytne študentom pracujúcim v Smart Innovation Labe už dostupné zariadenia na trhu, ako sú dymové detektory, záplavové senzory či pohybové detektory. Študenti sa tiež naučia vytvárať a programovať zariadenia pre internet vecí (IoT) na poskytnutých vývojových doskách so Sigfox modulmi. Prostredníctvom programu na rozvoj vedomostí v oblasti IoT poskytuje SimpleCell Slovakia bezplatnú konektivitu do siete Sigfox, ako aj prístup do Sigfox Academy, všetkým školám, ktoré o to požiadajú.

„Ako jediná spoločnosť pokrývajúca sieťou pre internet vecí celé Slovensko vnímame príležitosť podporovať študentov za jednu z našich kľúčových aktivít smerom k digitalizácii spoločnosti. Postupná internetizácia akýchkoľvek vecí vytvára obrovskú príležitosť pre študentov na uplatnenie sa v inovačnom segmente. Globálna sieť Sigfox im zároveň umožní s dobrým nápadom rýchlo expandovať do celého sveta,“ pripomína Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia.

V Smart Innovation Labe budú študenti pracovať s reálnymi dátami, a tak budú môcť objavovať nové využitia dátovej analytiky. Dáta im budú poskytnuté z Inteligentných meracích systémov, (ďalej len „IMS“). IMS znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru, ktorý umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom elektriny ako aj ďalším účastníkom trhu. Dáta sú prenášané v zašifrovanej podobe, aby bolo zabránené ich zneužitiu.

„Veríme, že Smart Innovation Lab zlepší prístup pre študentov k moderným technológiám a zároveň im poskytne kreatívny priestor, v rámci ktorého budú môcť premieňať svoje nápady a myšlienky na reálne produkty“, zhrnuli svoje očakávania František Babič a Vladimír Gašpar z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, FEI TUKE, pod ktorú bude toto laboratórium organizačne začlenené.

Už teraz v rámci laboratória študenti riešia bakalárske alebo diplomové práce zamerané na dosiahnutie nasledovných cieľov:

  • Vytvorenie vnútornej navigačnej a informačnej platformy použitím mobilných technológií a zariadení typu beacons.
  • Vytvorenie mobilnej aplikácie pre zber a vizualizáciu údajov z jazdy automobilom vrátane identifikácie cestných defektov
  • Využitie vhodných inteligentných zariadení na podporu rôznych typov diagnostických alebo liečebných postupov v medicíne, napr. vibračná pomôcka pre ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou.
  • Vytvorenie prototypu inteligentnej učebne pomocou dostupných inteligentných zariadení na trhu.

Zámerom labu je ponúknuť študentom možnosť pracovať na reálnych scenároch a situáciách. „Smart Innovation Lab dá praktické skúsenosti študentom, ktoré neskôr budú vedieť zužitkovať v rámci svojho budúceho zamestnania,“ zdôrazňuje Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley.

„S Technickou univerzitou v Košiciach spolupracujeme dlhodobo a univerzitu vnímame ako dôležitú súčasť regiónu. Kvalitní študenti sú našou budúcnosťou, preto je našou povinnosťou im zabezpečiť prostredie, ktoré im dokáže, že energetika je stále atraktívne a inovatívne odvetvie, “ dodáva na záver Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti Skupiny VSE Holding a.s., člen innogy.

Značky: