Na tému rozvoja SmartCity na Slovensku sme sa rozprávali s Petrom Chocholom (PCh) vo firme ATOS IT Solutions and Services.

Zaujímalo nás aj to, ako šetriť energiu. Hovorili sme o združení Slovak Smart City Cluster a jeho cieľoch, ale najviac nás zaujímala situácia v meste Poprad.

Peter Chochol z firmy ATOS IT Solutions and Services

TOUCHIT: Prečo je práve mesto Poprad najďalej v tom, aby sa mohlo stať skutočným inteligentným mestom na Slovensku?

PCh: Najväčšiu zásluhu má na tom asi samotné mesto a určite aj ľudia v jeho vedení, ktorí dobre rozumejú tejto problematike. Keď sme s nimi vstúpili do kontaktu, približne pred rokom, zistili sme, že mesto už má schválenú koncepciu SmartCity, a to až do roku 2040. Definovali si pomerne presne víziu a aj priority z hľadiska najbližších rokov i desaťročí. Dnes pritom túto problematiku s mestom Poprad riešime spoločne.

Digitálna infraštruktúra SmartCity

TOUCHIT: Považuje sa ATOS za výhradného dodávateľa riešenia v oblasti SmartCity?

PCh: Určite nie sme jediní, ktorí majú snahu budovať inteligentné mestá. Spoločne s mestom Poprad v súčasnosti konzultujeme priority mesta a jeho občanov. A na základe týchto priorít potom hľadáme najvhodnejšie riešenia s cieľom zlepšenia kvality života ľudí v meste a podnikateľského prostredia. V tomto meste sa samozrejme zaujímame aj o zvyšovanie potenciálu turistického ruchu, a to v celej oblasti okolo Popradu.

TOUCHIT: Okrem Popradu, ktoré ďalšie mestá na Slovensku už majú uzavretú koncepciu SmartCity?

PCh: Je ich len pár, hoci asi každé mesto na Slovensku by chcelo byť Smart. Ale tá cesta k inteligentnému mestu nie je jednoduchá práve preto, že každé mesto si musí predtým, ako vstúpi do realizácie, dobre vypracovať víziu a projekty. Tie potom zhmotní do dokumentu rozvoja mesta. Dnes tak majú takúto koncepciu na Slovensku uzavreté mestá ako už spomínaný Poprad, Kežmarok, Trenčín, Nitra a hlavné mesto Bratislava je veľmi tesne pred finalizáciou.

Pritom SmartCity nie je podľa nás cieľ, je to skôr zmena princípov rozvoja mesta. Ak sa doteraz riešili problémy mesta skôr samostatne a osamotene, bez vzájomnej prepojenosti jednotlivých súčastí, tak koncept SmartCity prináša vzájomnú prepojenosť, kde všetko súvisí so všetkým. Primárnym cieľom budú vždy občania daného mesta. Urobiť mesto atraktívne pre život a pre prácu a zároveň pritom šetriť životné prostredie, energetiku a celkovo energetické výdaje, to je práve to umenie ako namiešať všetky ingrediencie tak, aby použité technológie potom už len pomáhali dosiahnuť tento cieľ. Technológie teda nie sú to primárne, čo sa v rámci inteligentného mesta inštaluje, technológia iba pomáha myšlienke a konceptu, ako ho zrealizovať čo najefektívnejšie.

TOUCHIT: ATOS pritom spolupracuje aj s miestnymi startup firmami?

PCh: Áno. Koncept SmartCity je totiž zároveň koncept otvoreného mesta. Neexistuje totiž žiadna technologická spoločnosť na svete, ktorá by mala portfólio také široké, aby obsiahla úplne celý princíp SmartCity. Navyše, inteligentné mestá sa musia budovať ako otvorená architektúra. To znamená tak, aby pomocou rôznych dodávateľov, a to v rôznom čase a pomocou rôznych technológií bolo možné vybudovať celý systém služieb. Preto aj spolupracujeme s množstvom technologických, konzultačných a finančných partnerov, samozrejme mestami a štátnymi inštitúciami. Všetko konzultujeme spoločne a hľadáme pre SmartCity to najlepšie riešenie.

TOUCHIT: A pripravujete aj nejakú konkrétnejšiu ukážku práve v Poprade?

PCh: Snažíme sa v Poprade podporovať startupy v rámci nimi budovaného inkubátora a najbližšia akcia bude súvisieť s prezentáciou vlastností inteligentných svetiel. Pritom sa staré sodíkové výbojky vymenia za moderné LED technológie, ktoré samozrejme ušetria energiu, ale zároveň tieto svetlá budú schopné v prípade potreby privolať pomoc, riešiť problémy s dopravou na mestských vozovkách alebo parkovaním. Takáto lampa potom môže tiež slúžiť ako Wi-Fi hot spot a dokáže poskytnúť podrobné informácie z najbližšieho okolia.

TOUCHIT: Na to sa prídeme pozrieť!

PCh: Nech sa páči, budete vítaní!

Za TOUCHIT sa rozprával Ondrej Macko. Tento článok vyšiel aj v tlačenom júnovom vydaní TOUCHIT č. 6/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.