Aplikácia Snapseed bola nedávno aktualizovaná na verziu 2.0. Je to super aplikácia, ktorú spolu s pôvodnými vývojármi (Nik Software) odkúpil Google a umožňuje pomerne rýchlo upraviť fotografiu po jej odfotení.

Prispôsobená je pre ovládanie na dotykovom displeji, celé ovládanie sa teda realizuje prstom, resp. gestami prstov. Pritom sa funkčne Snapseed vyrovná až desktopovým aplikáciám. Túto aplikáciu nájdete pre operačný systém iOS ale aj Android, k dispozícii je zadarmo.

Snapseed4

Obrázok pred úpravou tak ako bol odfotený

Snapseed5

Fotografia po viacnásobnej úprave v programe Snapseed

Základné funkcie

Jemné nastavenie fotografie: Môžete si dotykom prsta nastaviť jas, kontrast, saturáciu farieb. Pohybom prsta hore/dole vyberáte typ úpravy, vpravo/vľavo potom silu efektu. Dvoma prstami zase kružnicu či elipsu, ktorej sa efekt týka. Zvýrazníte tiež detaily fotografie s tradičným zaostrením fotografie alebo s použitím firemnej technológie na zvýšenie štruktúry vo fotkách

Snapseed14

Nastavenie selektívnej úpravy jasu vo fotografii

Obrázky môžete vystrihnúť, pričom použijete predvolené pomery fotky alebo bude strihať úplne voľne. Máte možnosť rotovať obrázok napr. o 90° uhol pravo alebo vľavo, pripadne rotovať o ľubovoľný uhol

K dispozícii je transformácia podľa vertikálnej alebo horizontálnej osi a následne vyplnenie voľnej plochy. Najdôležitejšie sú však selektívne úpravy. Efekty tak môžete aplikovať len na vybranú časť obrázku. Vhodné sú aj rýchle selektívne úpravy kontrastu a jasu vo fotkách. A výhodou je aj odstraňovanie škvŕn vo fotografiách rozmazaním príslušnej plochy. K dispozícii je aj celý rad pripravených filtrov.

Pri editácii fotografie vidíte histogram rozloženia farieb. Výhodné je, že obrázok si môžete pri úprave aj zoomovať.

Snapseed10

Použitie efektu HDR na fotografiu s ďalšími voľbami

V celkovom hodnotení je to aplikácia hlavne pre ľudí, ktorí majú čas a chuť urobiť si profesionálne vyzerajúce fotky v mobilnom zariadení. Nie je to na rýchlu úpravu efektov ako poskytuje napr. Instagram. Je skôr o rozmýšľaní a šikovnosti.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.