Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. júla 2023 zvýši sumy minimálneho dôchodku. Sumy minimálneho dôchodku sa „rozmrazia“ a mení sa aj spôsob určenia jeho sumy.

Minimálne dôchodky sa opätovne naviažu na sumu životného minima. Sociálna poisťovňa ich sumy prepočíta automaticky, poberatelia dôchodkov teda nemusia o zvýšenie osobitne žiadať. Minimálne dôchodky vo zvýšenej sume Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom v auguste spolu s doplatkom za júl 2023.

Ako sa budú zvyšovať minimálne dôchodky

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o

  • 2 % za 31. až 39. rok,
  • 3 % za 40. až 49. rok,
  • 5 % za 50. až 59. rok,
  • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eur mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima vo výške 365,70 eur mesačne.

Pretože od 1. júla 2023 sa mimoriadne zvyšujú (valorizujú) dôchodkové dávky o 10, 6 %, najprv sa dôchodok zvýši o 10,6 % a nárok na zvýšenie na minimálny dôchodok sa posúdi až po tomto mimoriadnom zvýšení dôchodku.

Prvýkrát budú dôchodky v novej, zvýšenej sume minimálneho dôchodku vyplatené v auguste spolu s mimoriadnym zvýšením a zvýšené budú spätne od 1. júla 2023.

Príklad 1

Pán Karol poberá minimálny dôchodok v sume 391,10 eura mesačne za 42 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 374,40 eura mesačne.

Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 % od 1. júla 2023 bude suma jeho starobného dôchodku 414,10 eura mesačne.

Nová suma minimálneho dôchodku za 42 rokov je od 1. júla 2023 438,30 eura mesačne. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Pán Karol tak bude naďalej poberať minimálny dôchodok, ale v novej, vyššej sume 438,30 eura mesačne.

Príklad 2

Pani Katarína poberá dôchodok 435,00 eur mesačne. Získala 48 dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, ktorý je za 48 rokov v sume 428,90 eura mesačne. Pretože suma jej dôchodku je vyššia ako minimálny dôchodok, minimálny dôchodok nepoberá.

Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 % od 1. júla 2023 bude suma jej starobného dôchodku 481,20 eura mesačne.

Nová suma minimálneho dôchodku za 48 rokov je od 1. júla 2023 486,70 eura mesačne. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Pani Katarína tak bude poberať minimálny dôchodok v sume 486,70 eura mesačne.

Na minimálny dôchodok dosiahne viac dôchodcov

Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. Ak od 1. júla 2023 po mimoriadnom zvýšení bude suma ich dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa bude vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší (vyšší).

Nové sumy minimálneho dôchodku sú už známe a sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Suma minimálneho dôchodku (Tabuľka). Poberateľ dôchodku si tak môže aj sám overiť, či bude mať nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a v akej sume.

Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta automaticky, netreba o nič žiadať

Sociálna poisťovňa sumy minimálnych dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené v splátkach splatných v mesiaci august. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Každý poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, sa nemusí obávať – zvýšená suma dôchodku bude doplatená spätne bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení rozhodne. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta.