Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fotovoltické systémy inštalované na budovách developerskej a správcovskej spoločnosti Alfa Group práve v čase najväčšej krízy radikálne znížili prevádzkové náklady nájomníkov. Správne dimenzované parky znamenajú úsporu desiatok tisíc eur ročne a predvídateľné prevádzkové náklady, pričom radikálne znižujú ekologickú stopu budov.

Najväčším problémom domácich fotovoltických systémov (malých elektrární pre domácnosti) je, že energiu nevyrábajú vtedy, keď je potrebná. Energia sa medzi výrobou a spotrebou buď „ukladá“ do siete, v dôsledku čoho sa investor stáva značne závislým od regulačného prostredia a prevádzkovateľa siete, alebo sa vybuduje vlastná kapacita batérie, čo však zvyšuje cenu projektov do nerentabilných výšok, hovorí Ohad Epschtein, riaditeľ spoločnosti Alfa Group, ktorá sa venuje investovaniu do nehnuteľností.

V kancelárskych alebo komerčných nehnuteľnostiach je však toto všetko „na mieste“, to znamená, že spotreba, ktorá vzniká takmer výlučne od rána do popoludňajších hodín a podľa skúseností sa v jednotlivých mesiacoch takmer vôbec nemení, sa zhruba zhoduje s časom výroby. Správne dimenzovaný fotovoltický systém dokáže pokryť spotrebu kancelárskej budovy takmer nepretržite od jari do jesene s minimálnym odberom energie zo siete a minimálnou produkciou prebytočnej energie.

Na jednej z administratívnych budov spoločnosti Alfa Group bol v októbri 2022 inštalovaný systém s výkonom 300 kWp, zatiaľ čo v jednom obchodnom centre boli začiatkom roka 2021 inštalované solárne panely s celkovým výkonom 260 kWp. Investície, z ktorých každá dosahovala približne 200 000 EUR, nielenže priblížia podnikovú skupinu k plánovanému stavu nulovej energie, teda k úplnej sebestačnosti, ale budú znamenať aj významný prínos pre nájomníkov a užívateľov, zdôraznil riaditeľ.

Hodnota doteraz vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie, ak by sme ju museli nakupovať od dodávateľa elektrickej energie, by aj pri prudkom náraste cien v roku 2022 predstavovala približne 142 tisíc eur. Ide o sumu, ktorú nájomníci nemuseli vyplatiť dodávateľom elektrickej energie. A čo je ešte dôležitejšie, výrobou vlastnej elektrickej energie v roku 2022, kedy na energetickom trhu zavládli turbulentné podmienky, dokázali zmierniť tieto vplyvy na svojich nájomníkov. Keďže tieto budovy využívajú na vykurovanie aj prípravu úžitkovej teplej vody tepelné čerpadlá, nárast cien plynu sa ich nedotkol vôbec, kým nárast cien elektriny len minimálne.

Uvedené skúsenosti a výhody sú dostatočne evidentné na strane nájomcov aj prevádzkovateľov, vďaka čomu sa už aj tak klesajúci dopyt na trhu retailových a kancelárskych priestorov v posledných rokoch jednoznačne posunul smerom k nízkoenergetickým nehnuteľnostiam prevádzkovaným z obnoviteľných zdrojov.

Spoločnosť Alfa Group si pred rokmi stanovila cieľ, že celé jej medzinárodné portfólio nehnuteľností bude uhlíkovo neutrálne a plne energeticky sebestačné, čo sa samozrejme týka aj jej budov na Slovensku. Spoločnosť preto globálne realizuje množstvo rozvojových projektov a modernizácií v oblasti energetiky, od Európy až po Južnú Afriku, vďaka čomu sa naposledy vytýčený cieľový dátum 2026 javí ako plne dosiahnuteľný, dodal Ohad Epschtein na záver.

Značky: