Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako to už býva zvykom, aj tento rok vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilové vlaky v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom školského roka, a to po celom Slovensku.

Dôvodom je očakávaný zvýšený záujem cestujúcich o železničnú dopravu. Od stredy 31. 8. do piatku 2. 9. a v nedeľu 4. 9. tak ZSSK celkovo zavedie 26 posilových spojení (21 regionálnych rýchlikov a 5 regionálnych expresov). Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu verejnosti o cestovanie v týchto vlakoch.

Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka:

streda 31. augusta 2022

 • RR 15711 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03),
 • RR 15713 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 23:05),
 • RR 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33),
 • RR 15843 URPÍN (Bratislava hl. st. 15:04 – Banská Bystrica 19:44), z dôvodu konania výluky je vlak v trase Levice – Nové Zámky vedený odklonom cez stanicu Štúrovo. Viac informácii nájdete na našom webe v časti Výluky https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/05/Surany-%E2%80%93-Levice-v-dnoch-1.6.-18.10.2022.pdf,
 • REX 15917 (Košice 23:15 – Humenné 00:47 dňa 1. 9. 2022)

štvrtok 1. septembra 2022

 • RR 17610 TATRAN (Košice 13:44 – Bratislava hl. st. 19:32)
 • RR 17612 ŠARIŠAN (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55)
 • RR 17716 POVAŽAN (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:11)
 • REX 17722 (Prievidza 16:28 – Bratislava hl. st. 19:27)
 • REX 17725 (Bratislava hl. st. 20:33 – Prievidza 23:28)
 • RR 17764 TATRAN Košice (17:57 – Bratislava hl. st. 23:49)
 • RR 17840 URPÍN (Banská Bystrica 15:32 – Bratislava hl. st. 20:32, z dôvodu konania výluky je vlak v trase Levice – Nové Zámky vedený odklonom cez stanicu Štúrovo. Viac informácii nájdete na našom webe v časti Výluky https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/05/Surany-%E2%80%93-Levice-v-dnoch-1.6.-18.10.2022.pdf,

piatok 2. septembra 2022

 • RR 15711 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)
 • RR 15713 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 23:05)
 • RR 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33)
 • RR 15843 URPÍN (Bratislava hl. st. 15:04 – Banská Bystrica 19:44), z dôvodu konania výluky je vlak v trase Levice – Nové Zámky vedený odklonom cez stanicu Štúrovo. Viac informácii nájdete na našom webe v časti Výluky https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/05/Surany-%E2%80%93-Levice-v-dnoch-1.6.-18.10.2022.pdf

nedeľa 4. septembra 2022

 • RR 17610 TATRAN (Košice 13:44 – Bratislava hl. st. 19:32)
 • RR 17612 ŠARIŠAN (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55)
 • RR 17715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33)
 • RR 17716 POVAŽAN (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:11)
 • RR 17718 POVAŽAN (Žilina 18:01 – Bratislava hl. st. 20:50)
 • RR 17720 POVAŽAN (Žilina 20:24 – Bratislava hl. st. 22:41)
 • REX 17722 (Prievidza 16:28 – Bratislava hl. st. 19:27)
 • REX 17725 (Bratislava hl. st. 20:33 – Prievidza 23:28)
 • RR 17764 TATRAN (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:49)
 • RR 17840 URPÍN (Banská Bystrica 15:32 – Bratislava hl. st. 20:32), z dôvodu konania výluky je vlak v trase Levice – Nové Zámky vedený odklonom cez stanicu Štúrovo. Viac informácii nájdete na našom webe v časti Výluky https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/05/Surany-%E2%80%93-Levice-v-dnoch-1.6.-18.10.2022.pdf

So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu (BP). ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na BP venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu registračného formulára na vydanie preukazu na zľavu à https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/.

Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka/študenta. To znamená, že je potrebné, aby škola uviedla a potvrdila:

 • dátumy odkedy a dokedy bude žiadateľ žiakom/študentom ich školy v danom školskom/akademickom roku,
 • ročník, ktorý žiak/študent v danom školskom/akademickom roku školy navštevuje,
 • dĺžku jeho štúdia v rokoch a v prípade záverečného ročníka štúdia aj termín jeho záverečnej skúšky.

Registračný formulár je zverejnený na webe https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/ nielen v štátnom jazyku. Pre žiakov a študentov študujúcich na školách v zahraničí totiž zavádzame novinku, ktorou je registračný formulár v slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej verzii. To, znamená, že ak škola v zahraničí potvrdí status žiaka alebo študenta na registračnom formulári ZSSK, nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a jeho úradný preklad do slovenčiny alebo češtiny, ako to bolo doteraz. K tejto možnosti ZSSK pristupuje po súhlase Ministerstva dopravy a výstavby SR s cieľom odbúrať predkladanie úradného prekladu potvrdenia o návšteve školy do slovenčiny alebo češtiny.

Prostredníctvom online portálu MŠVVŠ SR www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk je tiež zavedené online overovanie statusu žiakov do 19 rokov študujúcich na školách v SR, ktorí majú záujem len o jednorazové cestovné.  Pri registrácii sa požaduje predloženie vyplneného registračného formulára, rodného čísla žiaka, preukazu totožnosti a fotografie žiaka. Potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné.

Na webstránke ZSSK sú k dispozícii všetky informácie o BP (https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/) aj praktické informácie o predlžovaní preukazov na BP (https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/).

Zároveň, ZSSK v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine začala tento rok pomáhať odídencom z tejto krajiny. Vzťahuje sa to aj na bezplatnú prepravu ukrajinských žiakov a študentov, ktorej podmienky sa zmenili od 1. 7. 2022.

Podľa nových podmienok tak majú nárok na bezplatný cestovný lístok Ukrajina všetci žiaci materských, základných a stredných škôl z Ukrajiny, a to aj vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí získali status dočasného útočiska. Bezplatný cestovný lístok Ukrajina získajú z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy na základe potvrdenia o návšteve školy. Miesto obvyklého pobytu je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku. V prípade, že to tak nie je, stanovuje ho žiadateľ o prepravu ústne.

Nárok na výdaj bezplatného cestovného lístka Ukrajina vzniká aj pre jednu samostatne cestujúcu sprevádzajúcu osobu pri návrate z miesta sídla školy po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste pre dieťa po vyučovaní.

Pri výdaji a kontrole bezplatného cestovného lístka Ukrajina je potrebné sa preukázať:

 • preukazom totožnosti dieťaťa/žiaka aj sprevádzajúcej osoby,
 • dokladom o dočasnom útočisku dieťaťa/žiaka aj sprevádzajúcej osoby,
 • potvrdením o návšteve školy.

Bezplatná preprava však platí len počas dní školského vyučovania – čo znamená, že sa začne uplatňovať až od 5. 9. 2022.

Pripomíname tiež, že žiaci a študenti študujúci na školách v Slovenskej republike (bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska) majú nárok na bezplatnú prepravu po registrácii do ZSSK ID, pričom odídenci z Ukrajiny nie sú výnimkou.

Všetky podmienky pre bezplatnú prepravu pre odídencov z Ukrajiny nájdete na našej stránke à https://www.zssk.sk/ukrajina/.

Cestujúcej verejnosti zároveň odporúčame, aby využívala aj alternatívne predajné kanály ZSSK:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android
https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk
https://www.zssk.sk/telefonicka-rezervacia-miesta-maxi-klasik/

Vďaka širokému spektru možností na nákup cestovných dokladov sa cestujúci vyhnú čakaniam v radoch pri pokladniciach.

Značky: