Deutsche Telekom získal zmluvu na dodávku 1000 virtuálnych serverov a úložisko s kapacitou viac ako 500 TB dát pre CERN – Európsku organizáciu jadrového výskumu.

Servery sa budú dodávať na novej platforme Open Telekom Cloud postavenej na virtualizačnej technológii OpenStack. Servery budú použité na fyzikálne výpočty a budú dodané CERN-u aj na základe toho, že platforma Deutsche Telekomu plne spĺňa legislatívu Európskej únie na ochranu dát. Súvisiace IT služby dodá CERN-u sesterská firma T-Systems.

CERN bude môcť spravovať poskytnutú výpočtovú kapacitu cez nové používateľské rozhranie, ktoré je vyvinuté špeciálne pre potreby Deutsche Telekomu na open-source platforme OpenStack. Servery si ale CERN dokáže vytvárať aj mimo webovského rozhrania, priamo cez poskytované OpenStack API, na ktoré je CERN, ako jeden z priekopníkov vo využívaní platformy OpenStack, zvyknutý už niekoľko rokov. Platforma Open Telekom Cloud umožňuje aj samočinné automatické vytváranie serverov na základe rôznych kritérií, napríklad pri zvýšenej záťaži existujúcich virtuálnych serverov.

Aj výstavbu tohto urýchľovača častíc bude podporovať Telekom Cloud

Aj výstavbu tohto urýchľovača častíc bude podporovať Telekom Cloud

Helge Meinhard z IT oddelenia CERN-u k tomu uviedol: „Sme radi, že môžeme spolupracovať s T-Systems. Táto zmluva nám umožní preskúmať praktické kroky potrebné k tomu, aby sme do svojich fyzikálnych výpočtov zahrnuli aj masívne výpočtové zdroje verejných cloudov a pričlenili ich tak do zdrojov privátneho cloudu CERN-u“. Telekom Cloud tak v skutočnosti urýchľuje vedu.

CERN bude na pripojenie do Deutsche Telekom Cloudu využívať vyhradené pripojenie s rýchlosťou 10 Gbit/s. Nie je však tajomstvom, že Deutsche Telekom poskytuje CERN-u už niekoľko rokov aj vysoko rýchlostnú 100 Gbit/s linku medzi Švajčiarskom a Budapešťou, kde má CERN veľké výpočtové stredisko. Jedna trasa tohto nadštandardne rýchleho pripojenia je pritom vedená aj cez Slovensko a Čechy.

V súvislosti s touto správou sme oslovili aj Miroslava Pikusa zo Slovak Telekomu, ktorý je expert pre ICT Cloud a položili sme mu niekoľko otázok.

Pikus_web2016_3_nowat

Miroslav Pikus

TOUCHIT: Môžeme si priblížiť, čo je to farma 1000 serverov? V porovnaní s tým, čo sa bežne používa v podnikovej sfére na Slovensku?

MP: Tisíc serverov je skutočne veľa. Na porovnanie, aj v dnešnej dobe virtualizácie, keď si administrátori v podnikovej sfére môžu z jedného fyzického servera pomyselne „nakrájať“ viacero virtuálnych serverov, majú veľké komerčné organizácie bežne okolo 10 až 50 serverov.

TOUCHIT: Ako funguje virtualizačná technológia OpenStack?

MP: OpenStack je cloudová platforma, ktorá sa v oblasti privátnych cloudov stala open-sourceovým štandardom a vytvára silnú protiváhu proti komerčným riešeniam VMware a Hyper-V. Pomocou OpenStacku je možné vytvoriť samoobslužnú platformu na dodávku virtualizovaných IT služieb, ako sú výpočtový či úložný priestor, siete, alebo aplikácie. Používajú ho nielen technologickí vizionári ako napríklad Facebook, či Netflix a na Slovensku Websupport a PixelFederation, ale aj veľké firmy z tradičných odvetví ako BMW, Disney, či Wal-Mart.

Deutsche Telekom je jedna z prvých veľkých európskych firiem, ktoré verejne podporujú projekt OpenStack. Množstvo našich programátorov priamo prispieva do projektov súvisiacich s networkingom, testovaním a storageom. T-Mobile CZ je krátko pred spustením verejného cloudu, ktorý beží aj na platforme OpenStack a Slovak Telekom aktuálne implementuje rozsiahly privátny cloud na tejto platforme.

TOUCHIT: Aká je spolupráca so Slovak Telekomom a kedy sa niečo podobné chystá na Slovensku? Existujú nejaké aplikácie podobné tomu, čo bude mať CERN?

MP: Veda a vysoké školstvo si typicky budujú vlastné privátne cloudy, aj na Slovensku. Spolupráca Telekomu s CERN-om má práve odhaliť možnosti využitia komerčnej platformy na doplnenie výpočtového výkonu používaného na vedecké výpočty a veľkou výhodou je, že OpenStack je vo vedeckej sfére veľmi rozšírený. Práve CERN je jedným z jeho prvých priekopníkov. Na Slovensku takouto formou ešte s vedeckými inštitúciami nespolupracujeme, ale poznatky zo spolupráce s CERN-om sa budeme snažiť aplikovať aj lokálne.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom júnovom vydaní TOUCHIT č. 5/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.