Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Společnost Acer vyzývá další partnery a dodavatele, aby se připojili k její misi Earthion a posílili pozitivní dopady na životní prostředí.
  • Společnost Acer rozšiřuje dodavatelský řetězec[1] na tři úrovně dodavatelů
  • Inovace v oblasti inteligentních městských řešení, která pomáhají snižovat uhlíkovou stopu a podporují udržitelný život
  • Rozšíření programu na formování každodenních ekologických návyků pomocí výzvy Acer 21-Day Challenge.
  • Acer Chromebook Vero 514 je nejnovějším přírůstkem do řady ekologických zařízení Vero, která zahrnuje notebooky, stolní počítače, monitory, projektory a příslušenství

Vzhledem k tomu, že jsou otázky životního prostředí stále naléhavější, společnost Acer vyzývá více partnerů a dodavatelů, aby spojili své síly při snižování škodlivých dopadů na životní prostředí a šetřili cenné zdroje přechodem na oběhové hospodářství. Vzhledem k rostoucímu počtu přírodních katastrof po celém světě, které jsou vyvolány změnou klimatu, je k řešení naléhavých problémů zapotřebí konstruktivní a kolektivní akce.

Je nutné podniknout společné kroky, protože mohou výrazně posílit pozitivní dopady na životní prostředí. Podle Thomson Reuters Foundation[2] bude v roce 2022 potřeba zdvojnásobit úsilí v oblasti klimatu a přírody, aby se snížilo znečištění uhlíkem nahromaděné v tomto desetiletí, a to ve snaze udržet strop oteplení o 1,5 °C a minimalizovat škodlivé dopady změny klimatu na planetu a její obyvatele. Společnost Acer si uvědomuje naléhavost této záležitosti, a proto vyzývá více podniků, aby se připojily k ekologickému hnutí, a v rámci Acer Green Day se podělily o pokrok ve svém úsilí o ekologickou udržitelnost, kterého společnost Acer dosáhla společně se svými partnery, dodavateli a zaměstnanci v naději, že inspiruje ostatní, aby se také oni podíleli na ochraně Země.

Společnost Acer začala zavádět postupy udržitelného rozvoje do svého provozu před více než deseti lety. Od roku 2008 zavedla společnost dodavatelský řetězec CDP pro podávání zpráv o emisích oxidu uhličitého, aby zjistila rizika a identifikovala příležitosti ve svém dodavatelském řetězci, a od letošního roku rozšířila pokrytí na tři úrovně dodavatelů. V roce 2011 začala společnost Acer výrazně zvyšovat podíl recyklovaných materiálů v obalech svých notebooků. V roce 2017 společnost Acer zahájila projekt Humanity, jehož cílem je sjednotit všechny zaměstnance po celém světě při vytváření rámce udržitelnosti pro ekologické iniciativy a vštípit ekologickou filozofii do firemní kultury, přičemž se do něj zapojilo více než 70 % zaměstnanců po celém světě[3].

Společnost Acer, která se zavázala k ochraně životního prostředí, sociální oblasti a řízení (ESG), spustila v roce 2021 program Earthion a začala úzce spolupracovat s dodavateli a partnery na zavádění ekologických iniciativ do ekosystému svého dodavatelského řetězce, přičemž se zaměřila především na energii, design produktů, design obalů, výrobu, logistiku a recyklaci. Společnost Acer si je dobře vědoma dopadů těchto procesů na životní prostředí – od návrhu produktů až po jejich výrobu. Hnací silou sdružení Earthion je přesvědčení každého člena, že může vzájemná spolupráce účinně vytvářet pozitivní dopad na životní prostředí.

Jako projev tohoto úsilí byla v roce 2021 uvedena na trh řada ekologických zařízení Acer Vero, která spotřebitelům nabízí ekologičtější možnosti. Produkty Vero mají v úmyslu využívat ekologické a recyklované materiály a jsou navrženy tak, aby se prodloužila jejich životnost a snížila spotřeba materiálů a celkový odpad.

Odpovědná výroba a logistické systémy

V rámci boje proti dopadu výrobních procesů na životní prostředí zintenzivnila společnost Acer spolupráci s partnery Compal a Quanta s cílem zlepšit jejich systémy nakládání s odpady. Společnost Acer spolupracuje se svými partnery a dodavateli na vytvoření odpovědnějších výrobních a logistických procesů, od omezení používání plastových sáčků ve výrobní lince až po začlenění změn směrem k udržitelnosti do výrobního systému dodavatelů.

Jednou ze změn, která pomohla snížit množství nerecyklovatelného odpadu v logistickém systému, bylo odstranění přebytečné bezpečnostní pásky používané při balení palet. Po pečlivém posouzení a testování, které ověřilo úroveň zabezpečení balení, mohla společnost Acer odstranit nepotřebné bezpečnostní pásky ze svých zásilek monitorů, což by mělo v roce 2023 ušetřit přibližně 5 500 km pásky. To je přibližně vzdálenost z Londýna do New Yorku.

Dalším důležitým krokem v rámci ekologické politiky společnosti Acer bylo vytvoření systému evidence emisí uhlíku vznikajících při přepravní činnosti, zejména proto, že nákladní doprava a logistika se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů téměř 10 %[4]. Tento systém poskytuje jednotný přístup k měření a vykazování emisí skleníkových plynů z dopravy společnosti Acer a bude nakonec zaveden po celém světě.

Řada ekologicky šetrných zařízení Vero

Společnost Acer uvedla na trh řadu Vero, která začíná notebookem Aspire Vero, prvním „zeleným“ notebookem vyrobeným z 30 % z recyklovaného plastu (PCR) v šasi a z 50 % z PCR plastu ve víku klávesnice, aby se snížila míra znečištění z výroby primárního plastu a množství odpadu. Zařízení bylo také navrženo tak, aby zjednodušilo proces oprav nebo upgradů a mělo delší životnost, aniž by došlo ke snížení výpočetního výkonu a kvality.

Dnes představený notebook Acer Chromebook Vero 514 je nejnovějším přírůstkem do portfolia Vero, které se rozšířilo o komerční notebooky, monitory, projektory, stolní počítače, příslušenství a další produkty, a posouvá tak hranice využití recyklovaných materiálů ve svém produktovém portfoliu.

Balení Aspire Vero bylo od základu přepracováno v souladu s designovým systémem, který zahrnuje více produktových řad, velikostí zařízení a součástí balení. Vnější krabice, která je držitelem ocenění Red Dot Brands & Communication Design za obalový design, je vyrobena z 80-85 % z recyklované papírové buničiny a místo plastových sáčků se pro ochranu adaptéru používají papírové obaly. Kromě toho je sáček na notebook a fólie mezi klávesnicí vyrobena ze 100% z recyklovaného PET (polyethylentereftalátu). Zbývající obal je 100% recyklovatelný a jeho vnitřní přepážka je dokonce opakovaně použitelná – uživatelé ji mohou několika dalšími kroky přeměnit na nastavitelný stojan pro notebook.

Nalezení rovnováhy mezi udržitelností, použitím recyklovaných materiálů a trvanlivostí produktů bylo vždy výzvou. Společnost Acer pilně spolupracovala se svými designéry a partnery, včetně společností Golden Arrow, Shin Shin, Sun Young, Quanta a Wistron na hledání inovativních způsobů, jak implementovat ekologičtější materiály, aniž by byla obětována odolnost a pevnost. Vzhledem k tomu, že se společnost Acer přibližuje svému cíli, kterým je do roku 2025 začlenit do svých hlavních produktů až 30 % plastů z PCR, pokračuje v hledání nových a ekologičtějších materiálů pro budoucí vývoj produktů.

Chytrá městská řešení pomáhají šetřit zdroje

V souladu se svým posláním vyvíjet ekologicky šetrnější produkty pracuje společnost Acer na řešeních pro chytrá města, která snižují plýtvání zdroji a vytvářejí efektivnější a udržitelnější životní styl. V několika městech společnost Acer zavedla chytré řešení pro parkování a nabíjení elektromobilů u silnic, které pomáhá řidičům najít místa a účinně tak zkrátit dobu pohybu na silnici a snížit spotřebu energie, a tím omezit dopravu a snížit emise oxidu uhličitého. Společnost Acer rovněž vyvinula chytrá řešení pro úsporu vody, monitorování kvality ovzduší a celkové zlepšení podmínek v našem okolí.

Cíl: Zdroj 100% obnovitelné energie do roku 2035

Skupina Acer se v roce 2021 připojila k iniciativě RE100 a zavázala se do roku 2035 získávat 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Kromě spuštění platformy „Earthion“ a přijetí globálního systému zveřejňování informací CDP začaly provozy společnosti Acer využívat zelenou energii již v roce 2013, přičemž na některých místech byly dokonce instalovány solární panely k výrobě vlastní energie. Od konce roku 2020 využívají kanceláře společnosti Acer ve více než 30 zemích světa 100 % energie z obnovitelných zdrojů a 45 % energie využívané skupinou Acer je obnovitelné.

Společnost Acer věří, že udržitelnost je globální úsilí, které bude vyžadovat všechny ruce na palubě, aby se dosáhlo skutečné změny. Cílem společnosti Acer je nejen poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, ale chce také umožnit podnikům, aby se připojily k její cestě k přechodu na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství.

Společnost Acer v rámci své mise Earthion zahájila na Green Day také „21denní výzvu“, jejímž cílem je povzbudit své zaměstnance, aby se denně věnovali ekologickým opatřením a učinili z nich svůj zvyk. Tato výzva se nyní rozšířila na zaměstnance partnerů a dodavatelů společnosti Acer a také na spotřebitele. Ti se mohou zapojit prostřednictvím Instagramu na adrese #Acer21DayChallenge, kde sledujeme několik hrdinných influencerů, kteří vyprávějí své příběhy o redukci/opětovném využívání/recyklaci a o aktivitách, které začleňují ekologické činnosti do svého životního stylu. Další informace o akci Acer Green Day naleznete na adrese https://www.acer.com/earthion.

[1] CDP https://www.cdp.net/en/supply-chain

[2] Thomson Reuters Foundation, “Climate change action: 6 trends to watch in 2022,” 5. ledna 2022:  https://news.trust.org/item/20220105124239-61z30/

[3] Pokud jde o rok 2021

[4] MIT Climate Portal, “Freight Transportation,” 4. září 2020 https://climate.mit.edu/explainers/freight-transportation

Značky: