Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Záväzok rozširuje sľub nulových emisií uhlíka do roku 2030

Spoločnosť LG Electronics (LG) zverejnila svoj záväzok prejsť do roku 2050 celkom na obnoviteľné zdroje energie ako kľúčovú súčasť svojej stratégie udržateľnosti. Oznámenie v práve vydanej Správe spoločnosti LG Electronics o udržateľnosti doplňuje jej predchádzajúci prísľub dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu prostredníctvom iniciatívy Zero Carbon 2030, v ktorej sa spoločnosť LG zaviazala znížiť do roku 2030 emisie uhlíka vo fáze výroby na 50 % štandardov z roku 2017.

Transformácia bude postupovať región po regióne, počínajúc Severnou Amerikou, kde budú všetky kancelárie a výrobné závody do roka poháňané obnoviteľnou energiou. Výrobné závody spoločnosti LG okrem Kórei majú za cieľ v ďalších štyroch rokoch previesť 50 percent svojej potreby elektrickej energie na obnoviteľné zdroje.

Dosiahnutie tohto cieľa v celosvetovom meradle bude vyžadovať rôznorodú stratégiu, vrátane inštalácie vysoko účinných solárnych panelov LG na budovách spoločnosti, využitie zmlúv o nákupe elektriny, ktoré umožňujú spoločnostiam nakupovať elektrinu priamo od dodávateľov, využitie certifikátov REC (Renewable Energy Credit) a účasť v programe Green Premium v Kórei, domovskom trhu spoločnosti LG, pre nákup čistej energie priamo od spoločnosti Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

LG v súčasnej dobe inštaluje solárne moduly s výkonom 3,2 MW vo výrobnom závode v indickej Noide, kde vyrábajú elektrinu aj k napájaniu administratívnej budovy spoločnosti LG. Tento projekt bude rozšírený v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (Clean Development Mechanism, CDM), čo spoločnosti LG umožní získať certifikáty na zníženie emisií uhlíka na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)*.

„Náš záväzok vytvárať lepší život pre všetkých možno najlepšie realizovať prechodom spoločnosti LG na obnoviteľné zdroje energie a dosiahnutím uhlíkovej neutrality,“ povedal Park Pyung-gu, viceprezident divízie LG Electronics Safety & Environment. V dnešnom svete nedochádza k inováciám len v laboratóriách, ale musí  musia sa odohrávať aj v našich továrňach a závodoch. Dnešní výrobcovia majú jedinečnú príležitosť dať budúcej generácii svet, ktorý stojí za to zdediť, a v LG berieme túto zodpovednosť veľmi vážne.“

Značky: