Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bratislavská MHD určuje priebeh dopravy v hlavnom meste.

Zároveň zmeny a stavebný rozvoj mesta kľúčovo vplývajú na dopravu. Informácie o dopravných obmedzeniach a výlukách spojov sú najčítanejšími a najvyhľadávanejšími informáciami na webstránkach mesta Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava.

Pôvodné verzie portálov hlavného mesta Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava boli v prevádzke od roku 2005 bez zásadných zmien. Prácu s webovými portálmi komplikovali zastarané technológie či viacnásobné zadávanie údajov. Nemoderný dizajn a neprehľadné usporiadanie informácií boli ďalšími dôvodmi na inováciu. Magistrát mesta sa rozhodol riešiť existujúcu situáciu, ktorá si už dlhšie vyžadovala zmenu a zmodernizovanie webových portálov hlavného mesto Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava podľa aktuálnych UX a UI trendov. Očakávali sa riešenia, ktoré pokryjú požiadavky obidvoch inštitúcií.

Spoločnosť Millennium uspela vo verejnom obstarávaní na modernizáciu oboch webových portálov a na jar 2017 začala hľadať riešenie. „Pri tvorbe nových webových portálov sme vychádzali aj z prieskumu webov iných miest na Slovensku a v zahraničí. Hľadali sme riešenie, ktoré umožní vzájomné prepojenie webov bratislava.sk a dpb.sk, integráciu s internými systémami a automatizáciu publikovania údajov a informácií na weboch. Medzi hlavné požiadavky nášho klienta patrilo aj zabezpečenie nepretržitej dostupnosti a bezpečnosti dát,“ vysvetľuje CEO spoločnosti Millennium Miroslav Krempaský.

Projekt bol spustený v apríli 2017 a oba weby boli uvedené do ostrej prevádzky v máji 2018. Riešenie využíva Orchard CMS, ktorý je open-source, má rozsiahlu technickú podporu, komunitu a je postavený na technológii ASP.NET. Webové sídla sú prevádzkované v cloude Microsoft Azure a vyžívajú naplno služby cloud Azure ako napr. Appservice, SQL service, Blobstorage, mediaservice, Redis cache.

Za najdôležitejšiu súčasť projektu považuje spoločnosť Millennium  jeho úvodnú časť, počas ktorej sa nasadili analytické nástroje na podrobnejšie spoznanie správania návštevníkov na portáloch, zistenie ciest používateľa a najviac vyhľadávané informácie.

Analýza návštevnosti webov ukázala, aké údaje návštevníci najčastejšie vyhľadávajú. Analýza pohybu návštevníkov, naopak, ukázala, akou cestou sa k informáciám dostávajú. „Na základe týchto dát sme boli schopní zjednodušiť štruktúru a upraviť obsah na daných webových portáloch,“ spresňuje  Miroslav Krempaský a dodáva: „Okrem toho sa nám popri migrácii dát podarilo ,upratať‘ veľké množstvo neaktuálnych informácií. Vďaka tomu hlavné mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava získali moderné, prehľadné weby, kde návštevníci nájdu relevantné informácie.“

Oba portály sú postavené na rovnakom CMS systéme so separátnym prístupom pre každú organizáciu. Výhoda ich prepojenia spočíva v úspore nákladov na správu a v automatickom publikovaní najdôležitejších noviniek a zmien týkajúcich sa dopravnej situácie v meste. Zjednodušene to znamená, že informácia o dopravných obmedzeniach, ktorú publikuje web hlavného mesta Bratislavy, sa súčasne objaví aj na webe Dopravného podniku Bratislava. Návštevnosť oboch webov sa zvýšila vďaka responzívnemu dizajnu, ktorý umožňuje pohodlnejší prístup cez mobilné zariadenia.

 Miroslav Krempaský hovorí aj o ďalšom využití cloudu v riešeniach pre iných klientov: „Cloudové riešenia sme implementovali u mnohých našich zákazníkov, ako napríklad v pivovarníckej spoločnosti Heineken Slovensko, u mobilného operátora O2 Slovensko, v lízingovej spoločnosti S Slovensko, v Erste Private Banking, ktorá spadá pod Slovenskú sporiteľňu, či v kanadskej spoločnosti Dental Fix poskytujúcej komplexný servis zdravotníckej techniky v oblasti stomatológie.“

Potenciál cloudových platforiem vidí Miroslav Krempaský  v možnosti plnohodnotne využívať prenajaté servery a mnohé iné služby v datacentrách spoločnosti Microsoft. Výhoda cloudových riešení je v cenovej dostupnosti, v nulových nákladoch na údržbu, flexibilite (keďže platíte len za zamestnancov, ktorí využívali CRM systém v danom mesiaci). Veľkým plusom je viacnásobné zálohovanie naprieč viacerými lokalitami, neobmedzený prístup k údajom kdekoľvek a kedykoľvek. Z časového a kvalitatívneho hľadiska je benefitom možnosť rýchleho nasadenia riešenia a prístupu vždy k najaktuálnejšej verzii softvéru.

Riešenie Nové webové portály mesta Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava založené na cloudovom riešení priniesli spoločnosti Millennium nomináciu medzi finalistov Microsoft Awards 2018 v kategórii Verejná správa a rozvoj moderného mesta.

Pozrite si prehľad všetkých ocenených riešení v rámci Microsoft Awards 2018.