Red Hat, Inc oznámil, že podepsal konečnou smlouvu o akvizici společnosti Ansible, Inc., poskytovatele výkonných řešení pro automatizaci informačních technologií, které mají společnostem pomoci s přechodem na bezproblémové IT. Funkce automatizace vyvinuté společností Ansible společně se stávající nabídkou řešení pro správu IT od společnosti Red Hat umožní uživatelům zjednodušit a snížit náklady na zavádění a správu cloudových i tradičních aplikací v rámci prostředí hybridních cloudů. Toto oznámení znamená, že společnost Red Hat rozšíří své vůdčí postavení v oblasti správy hybridních cloudů, prostředí OpenStack a kontejnerů.

Jednoduchý přístup společnosti Ansible, který na rozdíl od konkurenčních řešení nevyžaduje specialisty a tudíž ani speciální programovací dovednosti, odstraňuje jedny z nejvýznamnějších překážek automatizace informačních technologií.  Zařazením řešení od společnosti Ansible do své nabídky produktů ke správě hybridních cloudů, od jejich zavedení a konfigurace až po instalaci aktualizací, společnost Red Hat pomůže zákazníkům:

  • Zavádět a spravovat aplikace napříč privátními i veřejnými cloudy.
  • Urychlit poskytování služeb prostřednictvím projektů typu DevOps (spolupráce vývojářů a provozních techniků).
  • Usnadnit instalaci a aktualizace v prostředí OpenStack.
  • Urychlit zavádění kontejnerů zjednodušením jejich správy a konfigurace.

Vývojový projekt společnosti Ansible je jedním z nejoblíbenějších projektů automatizace open source softwaru služby GitHub, kolem nějž se vytvořila komunita v počtu téměř 1 200 vysoce aktivních přispěvatelů. Funkce automatizace od společnosti Ansible využívá rostoucí počet společností zařazených do žebříčku Fortune 100, které provozují rozsáhlá a složitá prostředí privátních cloudů; společnosti samotné se dostalo několika významných ocenění, včetně ceny Bossie Award za rok 2015 udělené portálem InfoWorld za nejlepší open source datové centrum a cloudový software.

Po akvizici společnosti Ansible bude řešení pro správu open source hybridních cloudů a IT od společnosti Red Hat obsahovat:

  • Red Hat CloudForms, otevřenou platformu pro správu, řízení a kontrolu dodržování zásad napříč hybridními cloudy, která umožňuje jejich provoz a správu zdrojů vlastními silami i využití sjednaných kapacit, měření a vyúčtování.
  • Red Hat Satellite, komplexní řešení pro správu životního cyklu infrastruktury, které umožňuje snadnou instalaci a správu systémů a jejich konfigurace, s integrovanou funkcí automatické opravy provozních odchylek a chyb a funkcí auditu.
  • Ansible a Ansible Tower, platformu k automatizaci IT a DevOps procesů, která podstatně zjednodušuje zavádění víceúrovňových aplikací a automatizaci IT napříč hybridními cloudy.

Očekává se, že akvizice nebude mít významnější dopad na příjmy společnosti Red Hat za třetí a čtvrté čtvrtletí fiskálního roku končícího 29. 2. 2016 („dále jen fiskální rok 2016“). Vedení společnosti očekává, že provozní výdaje za fiskální rok 2016 neodpovídající metodice GAAP vzrostou v důsledku této transakce ve třetím čtvrtletí přibližně o 2 miliony dolarů, tj. (0,01 dolaru) na akcii, ve čtvrtém čtvrtletí pak o 4 miliony dolarů, tj. (0,02 dolaru) na akcii. Společnost Red Hat vypočítala provozní výdaje neodpovídající metodice GAAP odečtením předpokládaného dopadu nepeněžních výdajů na náhrady pro držitele akcií, u kterých se ve fiskálním roce 2016 očekává ve třetím i čtvrtém čtvrtletí nárůst o cca 1 milion dolarů, amortizace nehmotných aktiv, u kterých se ve fiskálním roce 2016 očekává ve třetím i čtvrtém čtvrtletí nárůst o cca 1 milion dolarů, a transakčních nákladů týkajících se obchodních kombinací, u kterých se ve třetím čtvrtletí očekává nárůst o cca 1 milion dolarů, od provozních výdajů podle metodiky GAAP. Vedení společnosti očekává, že provozní výdaje za fiskální rok 2016 odpovídající metodice GAAP vzrostou v důsledku této transakce ve třetím čtvrtletí přibližně o 5 milionů dolarů, tj. (0,02 dolaru) na akcii, ve čtvrtém čtvrtletí pak o 6 milionů dolarů, tj. (0,02 dolaru) na akcii. Pomineme-li dopad uvedených provozních výdajů na provozní marži odpovídající i neodpovídající metodice GAAP a zisk na akcii neodpovídající metodice GAAP, společnost Red Hat v ostatních ohledech upevnila svou vůdčí pozici ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2016 i celoročně, jak již oznámila v tiskové zprávě z 21. 9. 2015.

Očekává se, že transakce bude dokončena v říjnu 2015 za podmínek obvyklých pro tento typ akvizic

 

Značky: