Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok a prvý polrok končiaci sa 30. júna 2015.

  • Silný rast v oblasti nových rezervácií cloudových riešení o 162 percent.
  • Výnosy z predaja cloudových riešení a softvéru účtované podľa non-IFRS štandardov stúpli o 21 percent na 4,06 miliardy eur.
  • Počet zákazníkov platformy SAP HANA sa medziročne zdvojnásobil. Štvrťročne sa počet zákazníkov S/4 HANA zvýšil o 140 percent.
  • Prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov sa zvýšil o 13 percent na 1,39 miliardy eur.
  • Spoločnosť potvrdila obchodný výhľad na celý rok 2015.

Spoločnosť SAP vykázala veľmi silnú výkonnosť v oblasti výnosov z cloudových riešení a softvéru účtovaných podľa non-IFRS štandardov, ktoré vzrástli o 21 percent (o 9 percent pri fixnom menovom kurze) na 4,06 miliardy eur. Prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov stúpol o 13 percent (o jedno percento pri fixnom menovom kurze) na 1,39 miliardy eur.

„Keď sa rozprávam s riaditeľmi rôznych spoločností zisťujem, že hľadajú postupy na digitalizáciu svojich firiem a na tvorbu nových podnikateľských modelov,“ povedal Bill McDermott, CEO SAP. „Naša spoločnosť sa rozvíja vďaka tomu, že máme úplnú predstavu, ako jednoducho uskutočniť tento prechod na digitálne podnikanie. Som si istý, že naša stratégia na poskytnutie platformy, aplikácií a obchodných sietí je presne to, čo zákazník od SAP vyžaduje.“

„Rast v druhom štvrťroku v oblasti nových rezervácií cloudových riešení bol výrazne vyšší ako v prvom štvrťroku. Tento impulz sme zaznamenali v celom portfóliu cloudových riešení a obchodných sietí,“ hovorí finančný riaditeľ SAP Luka Mucic.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÉ UDALOSTI V DRUHOM ŠTVRŤROKU

Dobré výsledky v oblasti riadenia ľudského kapitálu, zapojenia zákazníkov a obchodu posilnili výnosy z cloudových aplikácií.

Na riadenie ľudského kapitálu ponúka SAP riešenie SuccessFactors Employee Central, ktoré sa využíva v 71 krajinách, pričom počet zákazníkov stúpol na 730 oproti 390 pred rokom. Ide o nárast o 87 percent za 12 mesiacov.

Nárast zákazníkov SAP S/4HANA

Platforma SAP HANA je v digitálnej ekonomike základom na fungovanie podnikania založeného na údajoch. Tento štvrťrok počet zákazníkov SAP HANA prekročil 7 200, pričom pred rokom to bolo 3 600. Robustný počiatočný nárast potvrdzuje vyše 900 zákazníkov SAP S/4HANA na konci druhého štvrťroku v porovnaní s viac ako 370 na konci prvého.

Obchodné siete SAP rástli čo do veľkosti, výnosov a významu

Celkové výnosy v segmente podnikových sietí dosiahli v druhom štvrťroku 400 miliónov eur (333 miliónov pri fixnom menovom kurze), čo predstavuje medziročný rast o 194 percent (145 percent pri fixnom menovom kurze). Približne 1,9 milióna pripojených spoločností v týchto sieťach zobchodovalo tovary a služby za viac ako 800 miliárd eur.

DÔLEŽITÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE – druhý štvrťrok 2015

Prevádzkový zisk účtovaný podľa IFRS štandardov dosiahol 701 miliónov eur (2014: 698 miliónov), čo je nárast o 1 percento. Prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov dosiahol 1,39 miliardy eur (2014: 1,24 miliardy), čo je nárast o 13 percent (o 1 percento pri fixnom menovom kurze). Prevádzková marža účtovaná podľa IFRS štandardov dosiahla 14,1 percenta (2014: 16,8 percenta), čo je pokles o 2,7 percentuálneho bodu. Prevádzková marža účtovaná podľa non-IFRS štandardov dosiahla 28 percent (2014: 29,8 percenta), čo je pokles o 1,8 percentuálneho bodu (2,0 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze).

Zisk po zdanení účtovaný podľa IFRS štandardov dosiahol 469 miliónov eur (2014: 556 miliónov), čo je pokles o 16 percent. Zisk na akciu účtovaný podľa IFRS štandardov dosiahol 0,39 eura (2014: 0,47), čo je pokles o 16 percent. Efektívna daňová sadzba podľa IFRS štandardov bola 26,4 percenta (2014: 22,6).

FINANČNÉ VÝSLEDKY V PRVOM POLROKU 2015

Prevádzkový zisk účtovaný podľa IFRS štandardov dosiahol 1,34 miliardy eur (2014: 1,42 miliardy), čo je pokles o 6 percent. Prevádzková marža účtovaná podľa IFRS štandardov dosiahla 14,1 percenta (2014: 18,1 percenta), čo je pokles o 4 percentuálne body. Zisk po zdanení účtovaný podľa IFRS štandardov dosiahol 882 miliónov eur (2014: 1,09 miliardy), čo je pokles o 19 percent. Zisk na akciu účtovaný podľa IFRS štandardov dosiahol 0,74 eura (2014: 0,91), čo je pokles o 19 percent. Efektívna daňová sadzba podľa IFRS štandardov bola 20,9 percenta (2014: 23,4).

OBCHODNÝ VÝHĽAD NA ROK 2015

Spoločnosť potvrdzuje obchodný výhľad na rok 2015:

Vzhľadom na silný vývoj v oblasti cloudových riešení spoločnosť SAP očakáva celoročné výnosy z predplatného a z podpory v rozsahu od 1,95 až 2,05 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2014: 1,1 miliardy eur). Vrchná časť tohto rozpätia predstavuje mieru rastu 86 percent pri fixnom menovom kurze. Spoločnosti Concur a Fieldglass sa na tomto raste budú podieľať asi 50 percentuálnymi bodmi. Spoločnosť očakáva rast výnosov z cloudových riešení a softvéru účtovaných podľa non-IFRS štandardov o 8 až 10 percent pri fixnom menovom kurze (2014: 5,64 miliardy eur). Spoločnosť očakáva celoročný prevádzkový zisk účtovaný podľa non-IFRS štandardov v rozsahu od 5,6 miliardy do 5,9 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2014: 5,64 miliardy)

Značky: