Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., najväčší káblový operátor na Slovensku, skompletizovala v týchto dňoch akvizíciu spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o. Spoločnosť UPC, vlastniaca 95 percentný podiel v spoločnosti TRNAVATEL, tak získala zvyšný, 5 percentný podiel v spoločnosti od druhého spoločníka v spoločnosti – mesta Trnava. Kompletizácia akvizície znamená prospech nielen pre mesto, v ktorom zákazníci spoločnosti TRNAVATEL žijú, ale aj nový priestor pre cielené zameranie sa UPC na ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie svojich služieb v meste Trnava. 

V nadchádzajúcom období príde k zlúčeniu spoločností UPC a TRNAVATEL, následkom čoho sa poskytovateľom televíznych, internetových a telefónnych služieb pre doterajších zákazníkov spoločnosti TRNAVATEL stane spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Pre zákazníkov spoločnosti TRNAVATEL to znamená iba formálnu zmenu poskytovateľa služieb. Spoločnosť UPC bude svoje služby poskytovať bez zmeny, zákazníci sa môžu tešiť na uvedenie ďalších inovatívnych služieb, akými boli napr. nedávne uvedenie online televízie Horizon Go či online videotéky MyPrime. Bez zmeny ostane aj zákaznícke stredisko pre užívateľov služieb v Trnave.

„Skompletizovanie akvizície nám umožní sústrediť sa na posilnenie vedúcej pozície našej spoločnosti ako tradičného operátora v meste Trnava. Spoločnosť UPC bude jeho obyvateľom naďalej poskytovať špičkové služby digitálnej televízie internetu a telefónie, ktoré budeme rovnako ako doteraz rozširovať a obohacovať o novinky a benefity v prospech všetkých zákazníkov,“ povedal Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

 

Značky: