Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika, vedúci poskytovateľ inovatívnych digitálnych služieb televízie, internetu a telefónie v Českej republike a na Slovensku, po minuloročnej integrácii svojich prevádzok pokračovala v posilňovaní svojej trhovej pozície aj v roku 2016.

Výrazný rast dosiahla v sprístupňovaní digitálnych služieb v nových lokalitách, ktorých pokrytie v obidvoch krajinách prekročilo hranicu 2 miliónov domácností, ako aj v celkovom počte zmlúv na jednotlivé služby, ktorých na konci decembra 2016 evidovala 1 507 000. Rast počtu užívateľov zároveň zaznamenala vo všetkých segmentoch služieb – TV, internetu aj telefónu.

Hlavné ukazovatele UPC Česká a Slovenská republika za rok 2016:

  • 1 507 000 predaných digitálnych služieb na konci štvrtého kvartálu, o 42 400 viac ako pred rokom
  • digitálne služby UPC boli na konci štvrtého štvrťroka sprístupnené pre celkovo 2 011 500 domácností v Českej republike a na Slovensku, čo je o 105 700 viac než pred rokom (o 58 200 domácností viac v ČR a 47 500 domácností viac v SR)
  • rast počtu užívateľov služieb TV, internetu a telefónu – spoločnosť UPC zaznamenala medziročne rast vo všetkých troch segmentoch, ktoré boli podporené uvedením celého radu inovatívnych funkcií (7-dňový TV Archív, výrazné rozšírenie ponuky HD a SD programov, rozširovanie ponuky videotéky MyPrime, uvedenie internetovej služby Wi-Free), ako aj uvedením nového mega-silného WiFi pripojenia.
  • Integrácia prevádzok UPC v Českej republike a Slovenskej republike – prispela k pozitívnym výsledkom na konci roku 2016

Počet zákazníkov na konci decembra 2016:

InternetTVDigitálne domácnosti
601 900670 5002 011 500
Zmena v porovnaní

so 4. kvartálom 2015

+ 21 900

Zmena v porovnaní

so 4. kvartálom 2015

+ 21 200

Zmena v porovnaní

so 4. kvartálom 2015

+ 105 700


Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

„Dynamický rast spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike je determinovaný našou ambicióznou stratégiou, ktorá ja založená okrem iného na výraznom rozširovaní našej najmodernejšej siete a uvádzaní inovatívnych služieb. Uskutočnili sme významné investície do rozvoja našej širokopásmovej siete, v záujme poskytnúť našim zákazníkom najkvalitnejšiu zábavu a konektivitu. Sme odovzdaní napĺňať našu misiu, ktorou je poskytovanie digitálnych služieb na najvyššej úrovni našim zákazníkom v obidvoch krajinách.“

Rast počtu užívateľov vo všetkých segmentoch

Spoločnosť UPC evidovala k 31. decembru 2016 spolu 670 500 užívateľov TV služieb, čo medziročne predstavuje nárast o 21 200 služieb. Nárast zaznamenala aj v segmente internetových služieb, kde evidovala celkovo 601 900 užívateľov, teda o 21 900 viac ako rok predtým. K zvýšenému záujmu užívateľov o internetové služby prispelo aj uvedenie megarýchleho WiFi pripojenia, ktoré spoľahlivo pokrýva signálom celú domácnosť. Rovnako sa zvýšil aj počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2016 evidovala spolu 234 700, teda o 4 400 viac oproti rovnakému obdobiu pred rokom.

Viac ako 100 000 nových domácnosti pribudlo za rok do pokrytia v sieti UPC

Počet domácností v Českej a Slovenskej republike s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu na konci 4. kvartálu prekročil 2 miliónovú hranicu. Celkovo bolo na sieť UPC v obidvoch krajinách pripojených až 2 011 500 domácností, čo je o 105 700 viac než pred rokom. Počas uplynulého obdobia spoločnosť UPC výrazne investovala do modernizácie siete a pokrytia domácností s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu. Táto expanzia je súčasťou viacročného investičného plánu zameraného na rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry o stovky tisíc nových domácností.

Úspešná integrácia UPC v Českej a Slovenskej republike

Spoločnosť UPC v štvrtom štvrťroku úspešne pokračovala v integrácii českej a slovenskej prevádzky, ktorá sa začala v apríli 2016. Zlúčením vznikla spoločnosť, ktorá na obidvoch trhoch pokrýva viac ako 2 milióny domácností a takmer 804 000 zákazníkov, ktorí využívajú viac ako 1,5 milióna služieb (údaje nezahrnujú satelitné video služby). Redefinovanie prevádzkovej štruktúry je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka, urýchliť prinášanie inovatívnych produktov a posilniť pozíciu českej a slovenskej prevádzky na obidvoch trhoch.

Značky: