Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť spotrebnej elektroniky plánuje do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 98 % vo svojich hlavných prevádzkových segmentoch.

Spoločnosť Xiaomi Corporation („Xiaomi“), ktorá sa zaoberá spotrebnou elektronikou a inteligentnou výrobou a ktorej jadrom sú smartfóny a inteligentný hardvér prepojený platformou internetu vecí („IoT“), dnes oznámila plán na výrazné obmedzenie emisií skleníkových plynov s názvom Zero-carbon Philosophy. Spoločnosť Xiaomi dosiahne nižšie emisie uhlíka výskumom a vývojom čistých technológií, rozšírením techník nakladania s elektronickým odpadom a zavedením ekologických operácií a logistiky.

Klimatická stratégia a filozofia nulových emisií uhlíka

Poslaním spoločnosti Xiaomi je umožniť každému na svete si užívať lepší život prostredníctvom inovatívnych technológií. V rámci tejto misie je spoločnosť presvedčená, že je zodpovedná za pomoc pri odvrátení klimatických zmien prostredníctvom technologických inovácií a prevádzkovej efektívnosti. Je odhodlaná prispieť svojím dielom k urýchleniu globálneho prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami tým, že do procesu navrhovania až po dodávku svojich najpopulárnejších produktov vnesie prvky zohľadňujúce klimatické zmeny.

Cieľom filozofie nulových emisií uhlíka spoločnosti Xiaomi je zvýšiť účinnosť a cenovú dostupnosť svojich produktov a zároveň znížiť uhlíkovú stopu svojich výrobkov a služieb. Spoločnosť Xiaomi bude naďalej rozširovať využívanie nízkouhlíkových technológií s cieľom vytvárať pozitívne klimatické vplyvy a podporovať ekologickejší životný štýl a nízkouhlíkovú spoločnosť.

Ciele zníženia emisií skleníkových plynov

Spoločnosť Xiaomi uplatňuje postupný prístup k vypracovaniu a realizácii svojich akčných plánov na zníženie emisií skleníkových plynov.

V roku 2021 stanovila svoj vôbec prvý cieľ, ktorým bolo znížiť emisie skleníkových plynov na obyvateľa z jej vlastného areálu o 4,5 % do roku 2026 v porovnaní s východiskovým rokom 2020. K 31. decembru 2022 spoločnosť dosiahla zníženie emisií skleníkových plynov na obyvateľa o 21,12 % oproti východiskovému roku.

S cieľom podporiť globálnu snahu o dosiahnutie čistej nuly do roku 2050 sa spoločnosť zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov v rozsahu pôsobnosti 1 až 2

  • Najneskôr do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov zo svojich hlavných prevádzkových segmentov najmenej o 70 % v porovnaní s úrovňou základného roku.
  • Najneskôr do roku 2040 chce znížiť emisie skleníkových plynov zo svojich hlavných prevádzkových segmentov aspoň o 98 % z úrovne základného roka, pričom budú vytvorené predpoklady na dosiahnutie nulových emisií.
  • Uprednostňovať využívanie nízko emisných technológií, dlhodobých dohôd o nákupe zelenej energie a výroby energie z obnoviteľných zdrojov na mieste s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov počas celého svojho cieľového obdobia.
  • Povzbudzovať kľúčových dodávateľov, aby si stanovili ciele v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a znižovania emisií skleníkových plynov, ktoré budú PR letterheadporovnateľné alebo ambicióznejšie ako ciele spoločnosti Xiaomi, aby sa dosiahlo neustále znižovanie týchto emisií.

Znižovanie environmentálnej stopy prostredníctvom výskumu a vývoja a obehového hospodárstva

Environmentálna stopa bola znížená rôznymi spôsobmi, z ktorých boli vybrané štyri oblasti, ktoré budú podrobne ilustrované: Výskum a vývoj (VaV) čistých technológií a modernizácia výrobkov, obehové hospodárstvo a nakladanie s elektronickým odpadom.

Výskum a vývoj čistých technológií a modernizácia výrobkov

V roku 2022 spoločnosť Xiaomi investovala viac ako 50 % svojich celkových výdavkov na výskum a vývoj do výskumu a vývoja čistých technológií. V tom istom roku aplikácia patentov a produktov súvisiacich s čistými technológiami vyprodukovala 59,7 % jej príjmov. Spoločnosť dosiahla v tejto oblasti pozoruhodný pokrok a uvádzame niekoľko príkladov:

Technológia prenosu signálu 5G a úspora energie:

Vďaka technológiám 5G na úsporu energie, ako je napríklad samočinná širokopásmová technológia a technológia optimalizácie energie, spoločnosť Xiaomi zvýšila účinnosť úspory energie svojich smartfónov. Pokročilé WLAN čipy v kombinácii s technológiou monitorovania spotreby WLAN a dynamického prenosu znížili spotrebu energie jej smartfónov približne o 30 % v porovnaní s predchádzajúcou generáciou.

Energeticky úsporná technológia displeja:

Prepnutím do tmavého režimu, ktorý zmení pozadie smartfónu na čierne, môže pri používaní špecifických aplikácií znížiť spotrebu energie displeja až o 70 %.

Technológia nabíjania

V roku 2022 viac ako 100 miliónov inteligentných zariadení a terminálov využilo technológie rýchleho nabíjania spoločnosti Xiaomi, čím sa ušetrilo takmer 57 miliónov kWh energie a 24 852 ton emisií CO2 v porovnaní s konvenčnou technológiou rýchleho nabíjania.

Ekologické balenie

Spoločnosť Xiaomi zmenila balenie svojich ekosystémových výrobkov z vypuklých škatúľ na sploštené kartónové škatule a odstránila plastové rukoväte. Vďaka tejto modernizácii spoločnosť znížila používanie papierových obalov v priemere o 0,3 m² a odstránila približne 80 g plastu na výrobok.

Obehové hospodárstvo a nakladanie s elektronickým odpadom

Recyklácia a likvidácia:

V roku 2022 spoločnosť Xiaomi recyklovala približne 4 500 ton elektronického odpadu vrátane smartfónov. V rokoch 2022 až 2026 sa spoločnosť zaviazala recyklovať 38 000 ton elektronického odpadu a vo svojich výrobkoch použiť 5 000 ton recyklovaného materiálu.

Xiaomi pokračuje v rozširovaní svojho programu Trade-In tým, že rozširuje typy recyklovateľných produktov a rozsah recyklačných služieb. Zbiera položky v predajni, poštou a priamo u spotrebiteľa, aby povzbudila používateľov k recyklácii svojich produktov. Minulý rok spoločnosť spustila program Trade-In na svojej oficiálnej webovej stránke na niektorých PR letterheadeurópskych trhoch. Spolupracuje tiež s kvalifikovanými tretími stranami na likvidácii odpadu, ktorý vzniká počas procesu opravy elektronických výrobkov a komponentov.

Renovácia a opätovné použitie

Spoločnosť sa zaviazala podporovať rozvoj obehového hospodárstva prostredníctvom obnovy použitých výrobkov. V roku 2022 jej renovačný závod zrenovoval približne 94 000 smartfónov, 5 600 elektrických kolobežiek a 6 200 inteligentných televízorov, ktoré boli predané ako certifikované renovované výrobky.

Zvýšenie odolnosti

Xiaomi pri výbere materiálov pre svoje výrobky zohľadňuje odolnosť materiálov. Vyvinula keramické materiály odolné voči opotrebovaniu a materiály zo syntetickej silikónovej kože, ktoré používa v mnohých svojich smartfónoch. Zaviedla testovacie normy pre prachotesnosť, vodotesnosť a odolnosť proti pádu, ktoré presahujú medzinárodné normy. V roku 2022 vydala batériu s dlhou životnosťou a možnosťou úplného nabíjania a vybíjania, ktorá má o 25 % dlhšiu životnosť ako predchádzajúce verzie.

Viac informácií o stratégii spoločnosti Xiaomi v oblasti klímy a jej implementácii, ako aj o iniciatívach v sociálnej oblasti a v oblasti riadenia nájdete v 5. správe o životnom prostredí, sociálnej oblasti a riadení (ESG), ktorú vydala spoločnosť Xiaomi.

Značky: