Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Traja poprední výrobcovia úžitkových vozidiel, Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group podpísali záväznú dohodu na založenie spoločného podniku.

Spoločný podnik sa bude sústreďovať na výstavbu a prevádzkovanie verejnej vysokovýkonnej nabíjacej siete pre ťažké nákladné motorové vozidlá na diaľkovú prepravu a zájazdové autobusy s elektrickým pohonom s akumulátormi v Európe. Ako už bolo oznámené, zmluvné strany sa zaväzujú iniciovať a urýchliť potrebnú výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre rastúci počet zákazníkov elektrických vozidiel v Európe. Týmto chcú partneri prispieť ku klimaticky neutrálnej doprave v Európe do roku 2050. Založenie spoločného podniku podlieha regulačným povoleniam.

Na plánovanom spoločnom podniku by sa mali tri strany podieľať rovnomerne a – po dokončení všetkých oficiálnych schvaľovacích postupov – by sa prevádzka mala spustiť v roku 2022. Celkovo plánujú strany investovať do spoločného podniku 500 miliónov eur. Pokiaľ je spoločnostiam známe, ide o doposiaľ najväčšiu investíciu do nabíjacej infraštruktúry pre ťažké nákladné motorové vozidlá v Európe. Zmluvné strany plánujú do piatich rokov od založenia spoločného podniku zriadiť a prevádzkovať aspoň 1 700 vysokovýkonných nabíjacích miest na zelenú elektrinu na diaľniciach a v ich blízkosti, ako aj na logistických uzloch či miestach vykládok. Na ďalšie významné navýšenie počtu nabíjacích miest by mali pomôcť ďalší partneri, ako aj verejné stimuly. Plánovaný spoločný podnik bude fungovať nezávisle a bude mať sídlo v holandskom Amsterdame. Môže stavať na rozsiahlych skúsenostiach a znalostiach zakladajúcich spoločností v oblasti ťažkej nákladnej dopravy.

Partneri chcú budúci spoločný podnik využiť na implementáciu zelenej dohody Európskej únie, a tým pripraviť cestu k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej nákladnej prepravy do roku 2050: na jednej strane poskytnutím potrebnej infraštruktúry, na druhej strane zameraním na ekologickú elektrinu na nabíjacích miestach. Spoločnosti Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group adresujú svojím spoločným zámerom naliehavú výstavbu vysokovýkonnej nabíjacej siete na podporu prevádzkovateľov autoparkov nákladných motorových vozidiel pri prechode na CO2-neutrálne riešenia prepravy – a to najmä v oblasti ťažkej diaľkovej prepravy. Vysokovýkonná nabíjacia infraštruktúra na účely diaľkovej prepravy predstavuje ekonomicky zmysluplný spôsob významnej redukcie emisií CO2 v krátkom čase. Táto iniciatíva je preto dôležitým impulzom, ktorý privedie CO2 neutrálnu diaľkovú prepravu s ťažkými nákladnými motorovými vozidlami a s autokarmi k úspechu.

Martin Daum, výkonný riaditeľ spoločnosti Daimler Truck: „Aktuálnym posolstvom vysielame silný signál odvetviu prepravy a spoločnosti, pretože ním zdôrazňujeme trvalo udržateľný záväzok všetkých partnerov pre lokálne CO2 neutrálne nákladné motorové vozidlá. Mimoriadne pozoruhodný je fakt, že na výstavbe potrebnej nabíjacej infraštruktúry sa podieľajú traja najväčší konkurenti v oblasti ťažkých nákladných vozidiel a techniky vozidiel. Spolu so spoločnosťou Volvo Group a TRATON GROUP posielame tento jasný odkaz všetkým relevantným zainteresovaným stranám, aby nasledovali náš príklad a konali ihneď.“

Christian Levin, výkonný riaditeľ spoločnosti TRATON GROUP: „Sme pevne presvedčení, že ako spoločnosť TRATON GROUP spolu s našimi značkami Scania a MAN, ako aj celým odvetvím nákladných motorových vozidiel, sme súčasťou riešenia pre klimaticky neutrálny svet. Spolupráca so silnými konkurentmi ako Daimler Truck a Volvo Group sa môže zdať nezvyčajná. Táto téma je však rozhodujúca a táto jedinečná spolupráca nám umožní rýchlejšie a efektívnejšie prijať opatrenia na zmeny potrebné v boji proti klimatickej zmene. Náš spoločný podnik bude významným spôsobom podporovať rýchle presadenie nákladných motorových vozidiel a zájazdových autobusov s elektrickým pohonom s akumulátormi, teda najefektívnejšie a najviac trvalo udržateľné dopravné riešenia.“

Martin Lundstedt, prezident a výkonný riaditeľ Volvo Group: „Slová meníme na činy. Náš plánovaný spoločný podnik so spoločnosťami Daimler Truck a TRATON GROUP predstavuje dôležitý krok smerom k lepšej kvalite života na svete. Inovatívne partnerstvá, ako toto, umožňujú realizovať naliehavo potrebnú zmenu, z ktorej budú profitovať nielen naši zákazníci, ale aj celé odvetvie. Náš spoločný podnik predstavuje historický míľnik pri transformácii smerom k doprave bez fosílnych palív, ako aj prelom, ktorý podčiarkuje záväzok spoločnosti Volvo Group dosiahnuť do roku 2040 nulové emisie skleníkových plynov a najneskôr do roku 2050 vytvoriť autopark bez emisií.“

Traja partneri považujú plánovaný spoločný podnik za prelomový míľnik pre odvetvie dopravy pri znižovaní emisií CO2. Okrem toho by zo spoločného podniku mali profitovať viacerými spôsobmi aj ďalšie odvetvia. Aktuálna správa odvetvia[1] požaduje do roku 2025 až 15 000 verejných a cieľových vysokovýkonných nabíjacích miest a do roku 2030 až 50 000 vysokovýkonných nabíjacích lokalít. Priekopnícky počin partnerov je tým pádom aj výzvou na konanie pre všetkých ostatných aktérov z tohto odvetvia, ako aj pre vlády a zákonodarcov, pričom výsledkom má byť dosiahnutie stanovených klimatických cieľov a zároveň rýchla výstavba potrebnej nabíjacej siete. Nabíjacia sieť troch partnerov by mala byť k dispozícii pre prevádzkovateľov autoparkov v Európe bez ohľadu na značku – jasný signál vyslaný všetkým ostatným aktérom.

Prístup zameraný na zákazníka zohľadňuje rôzne prípady použitia

V rámci prístupu zameraného na zákazníka partneri zohľadňujú rôzne prípady použitia. Prevádzkovatelia autoparkov s akumulátorovými elektrickými vozidlami tak na nabíjanie môžu využiť aj zákonom predpísanú 45-minútovú pauzu – najmä v prípade diaľkovej prepravy, na ktorú sa budúci spoločný podnik zameriava – alebo budú môcť nabíjať v noci.

Partneri v spoločnom podniku – konkurenti vo všetkých ostatných oblastiach

Spoločnosti Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group sa na plánovanom spoločnom podniku budú podieľať rovnomerne. Jednotlivé strany však zostávajú vo všetkých ostatných oblastiach konkurentmi. Založenie spoločného podniku podlieha regulačným povoleniam.

[1] Zverejnené v máji 2021 Európskym združením výrobcov automobilov ACEA (European Automobile Manufacturers Association/Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), organizáciou všetkých významných výrobcov nákladných motorových vozidiel, medzi členov ktorej patria aj spoločnosti Daimler Truck, TRATON GROUP a Volvo Group.

Značky: