Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 Globálny ekosystém digitálnych expertov Httpool by Aleph, ktorý spája tisíce inzerentov s miliardami spotrebiteľov, bude zastupovať Microsoft Advertising v 23 krajinách v strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, a ďalších európskych krajinách*.  Zameria sa na rozvoj reklamných kampaní Microsoft Advertising naprieč produktami spoločnosti, určenými na vyhľadávanie, cielenie a nakupovanie.

Od 1. septembra 2023 môžu inzerenti a agentúry v regióne využívať pri tvorbe kampaní prostredníctvom Microsoft Advertising ponuku spoločnosti Httpool by Aleph, ktorá spája reklamné riešenia s insightom a znalosťami regionálnych digitálnych expertov. Httpool by Aleph poskytne zákazníkom pre tvorbu diferencovanej zákazníckej skúsenosti s vysokou pridanou hodnotou prístup k nástrojom spoločnosti Microsoft, vrátane vyhľadávača Bing, Search a Audience Networks od Microsoft Advertising, a tiež k Microsoft Edge. Microsoft rozširuje svoju reklamnú platformu o generatívnu umelú inteligenciu, aby posilnil hodnotu pre inzerentov.

Spoločnosť sa tak zaradila na čelo inovácií. Spojenie síl v Európe je pokračovaním úspešnej spolupráce partnerov v Latinskej Amerike (okrem Brazílie) a Karibiku z úvodu tohto roka. Httpool by Aleph významne investoval do svojich predajných a prevádzkových tímov zameraných na Microsoft, a vytvoril tak príležitosti pre rast inzerentov a agentúr na celom svete. Špecializované tímy poskytujú klientom cenný insight v oblasti plánovania médií, stratégie a práce s publikami, a tiež pri efektívnej optimalizácii kampaní. Httpool by Aleph využije v strednej a východnej Európe a zvyšku Európy svoje rozsiahle skúsenosti na to, aby pomohol inzerentom a agentúram tvoriť a optimalizovať lokalizované digitálne kampane, ktoré fungujú.

S cieľom zjednodušiť operatívu im tiež uľahčí fakturáciu na miestnych trhoch pomocou cezhraničného úverového a platobného riešenia spoločnosti Aleph. V strednodobom horizonte chce Httpool by Aleph rozšíriť v strednej a východnej Európe aj svoje tímy zamerané na Microsoft a potenciálne vytvoriť nové príležitosti v regióne na podporu celkovej rastovej stratégie spoločnosti. Spolupráca s Microsoftom tiež rozšíri portfólio Httpool by Aleph v Európe, čím vytvorí príležitosti pre dlhodobý rast a zmysluplné výsledky inzerentov a agentúry na platformách Microsoftu. „Rozsiahla spolupráca s Httpool by Aleph v strednej a východnej Európe a na ďalších európskych trhoch v oblasti predaja a marketingu nás teší. Httpool by Aleph prináša do vzťahu výnimočné odborné znalosti priamo z regiónu, a tiež kompetencie v oblasti manažmentu vzťahov. Inzerentom a agentúram umožnia plne využiť potenciál reklamnej platformy Microsoftu, ktorá oslovuje naše jedinečné a rozširujúce sa publikum. Dnes využíva produkty ako Windows, Bing, Bing Chat, Xbox, Outlook, Microsoft Start a našu externú sieť vydavateľov viac ako miliarda ľudí,“ uviedol Mark Richardson, regionálny viceprezident Microsoft Advertising pre Európu, Stredný východ, Afriku a Latinskú Ameriku. „Sme nadšení, že môžeme posilniť náš vzťah so spoločnosťou Microsoft Advertising a umožniť našim klientom v strednej a východnej Európe a na ďalších európskych trhoch vytvárať pôsobivé kampane prostredníctvom hodnotného produktového portfólia spoločnosti Microsoft,  vrátane jej nových inovácií v oblasti generatívnej AI. Pre našich klientov v regióne to vytvára nové príležitosti na prehĺbenie vzťahov so svojimi zákazníkmi a zabezpečí udržateľný rast,“ povedal Rabin Yaghoubi, Chief Corporate Development Officer v Aleph, materskej spoločnosti Httpool By Aleph. Poznámka: * = Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Čierna Hora, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko

Značky: