Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spolupráca medzi dcérskou spoločnosťou Mercedes-Benz Mercedes-Benz Energy GmbH a medzinárodnou technologickou skupinou ANDRITZ v oblasti hybridných energetických riešení.  Prepojenie vodných elektrární s automobilovými lítium-iónovými systémami na skladovanie energie stabilizuje účinky napájania volatilnej elektrickej siete a zvyšuje flexibilitu vodných elektrární.    Inovatívne riešenia skladovania energie významne prispievajú k energetickej zmene.

Medzinárodný dodávateľ systémov na skladovanie energie pre automobily Mercedes-Benz Energy GmbH, dcérska spoločnosť Mercedes-Benz AG, a medzinárodná technologická skupina ANDRITZ, jeden z popredných svetových dodávateľov elektromechanických zariadení a služieb pre vodné elektrárne, podpísali dohodu o spolupráci na dodávku moderných hybridných energetických riešení pre trh s vodnými elektrárňami založených na stacionárnych systémoch skladovania energie.

Hybridné energetické riešenie ponúkané spoločnosťami Mercedes-Benz Energy a ANDRITZ kombinuje hydroenergetickú jednotku so stacionárnym zásobníkom energie na báze automobilových lítium-iónových akumulátorových systémoch od Mercedes-Benz. V porovnaní s bežnou hydroenergetickou aplikáciou sa môže zvýšiť prevádzkový rozsah jednotky podľa veľkosti akumulátoru. Uskladnená energia, ktorá je sprístupnená veľmi rýchlo, ponúka vlastníkom a prevádzkovateľom elektrární nové príležitosti na kompenzáciu akýchkoľvek volatilných elektrických vplyvov zo siete na jednotky. To môže predĺžiť životnosť mechanických komponentov. Hybridné riešenie navyše otvára nové prístupy k poskytovaniu sieťových služieb a može slúžiť aj ako podpora pre tzv. black-start alebo ako virtuálna zotrvačnosť. Aj pri meniacich sa predpisoch v oblasti vôd a neznámych budúcich zákonných požiadavkách riešenie zaručuje najvyššiu prevádzkovú flexibilitu vodnej elektrárne.

Gordon Gassmann, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Energy GmbH: „Úzke prepojenie energetického a automobilového priemyslu je nevyhnutné na ceste k CO2-neutralite. Vďaka svojim inovatívnym riešeniam skladovania energie tvorí spoločnosť Mercedes-Benz Energy GmbH most medzi týmito dvoma sektormi. Inteligentné využitie automobilových akumulátorových systémov je ekologicky dôležitým prístupom – v neposlednom rade s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov. Spolupráca so spoločnosťou ANDRITZ má veľký potenciál pre naše systémy skladovania energie a tešíme sa na spoločnú spoluprácu. “

Systém je možné aplikovať na všetky typy a veľkosti vodných elektrární a na všetky typy turbín. Môže byť inštalovaný buď do úplne nových alebo dovybavený do existujúcich zariadení a poskytuje  kapacitu akumulátorov od 200 kWh do 10 MWh.

Dr. Martin Zimmermann, vedúci globálneho servisu a náhradných dielov divízie Mercedes-Benz Cars: „Akumulátor je jedným z najhodnotnejších komponentov vo vozidle. Pri výpočte ekonomických výhod lokálne bezemisnej jazdy je preto tiež dôležité udržiavať akumulátor v obehu čo najdlhšie. Spoliehame sa na koncepty, ktoré umožňujú vysoko kvalitné zhodnotenie cenných komponentov a materiálov: Opätovné použitie (reuse), repasovanie (remanufacturing) a recyklácia (recycling).

Mercedes-Benz so svojou stopercentnou dcérskou spoločnosťou Mercedes-Benz Energy sa zamerali najmä na opätovné použitie vo forme stacionárnych systémov na skladovanie energie: pretože životnosť akumulátora alebo akumulátora elektrického vozidla sa nemusí skončiť po skončení životnosti vozidla. Akumulátory môžu byť použité pre stacionárne úložné zariadenia.“

Zmena na globálnom trhu s energiou – od výroby energie založenej na fosílnych palivách po bezuhlíkovú obnoviteľnú budúcnosť – prináša veľa štrukturálnych zmien. Najlepším spôsobom, ako to vyriešiť, je skombinovať najlepšie vlastnosti všetkých zúčastnených systémov do tzv. hybridných riešení. Hybridné energetické riešenia sú definované ako kombinácia technológií jednej alebo viacerých generácií, zahŕňajúcich najmenej jeden obnoviteľný zdroj energie, a systém skladovania energie, ktorý zaisťuje maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť dodávok energie.

Táto spolupráca spoločností Mercedes-Benz Energy a ANDRITZ spája dlhú históriu úspechu a špičkové odborné znalosti v oblasti vodnej energie s inovatívnymi technológiami akumulátorov a tak otvára nové trhové príležitosti v oblasti vodných elektrární.

Značky: