Jednoduché hodiny elektrických zariadení, ako napríklad niektorých kuchynských spotrebičov, ale takisto aj niektorých budíkov, sa v posledných mesiacoch začali omeškávať v celej Európe. Rozdiel je za posledný mesiac už skoro 6 minút. Dôvodom je neželané ovplyvnenie elektrickej siete.

ENTSO-E, čo je združenie Európskych prevádzkovateľov elektrických prenosových sústav (European Network of Transmission System Operators for Electricity), vydalo tlačovú správu, ktorá na tento problém upozorňuje.

Európsky kontinentálny energetický systém, prechádzajúci naprieč 25 štátmi Európy, sa práve potýka s odchýlkami štandardnej frekvencie. Tento stav pritom trvá už od januára a podľa sily výchyliek ovplyvňuje elektrospotrebiče po celom kontinente. Odchýlka bola vyvolaná z elektrického bloku Srbsko – Macedónsko – Čierna hora (tzv. SMM blok), pričom špeciálne ide o oblasť Kosova a Srbska.

Európska kontinentálna elektrická sieť (modrá farba), v ktorej sa nachádza aj Slovensko

Štandardná frekvencia striedavého prúdu je na našom kontinente 50Hz, avšak výkyvy spôsobené Kosovom a Srbskom spôsobili, že frekvencia už viac ako mesiac klesá pravidelne pod túto hodnotu. Aktuálny stav frekvencie elektrickej siete môžete sledovať na stránke švajčiarskej elektrickej siete, ktorá sa jej monitorovaním zaoberá.

Tento stav nemá v histórii európskej siete obdoby a združenie vyzýva k jeho vyriešeniu, pričom dôrazne žiada o odpoveď na to, prečo v sieti chýba 113 GWh. Dôvodom by mala byť roztržka Srbska a Kosova, ktoré majú v platnosti dohodu o elektrickej spolupráci. Kosovo je povinné udržať balans vo svojej sieti, pričom s prípadnými výkyvmi mu má pomáhať Srbsko, avšak dohoda očividne v januári prestala platiť a zodpovedné osoby daných krajín v tejto súvislosti už nekomunikujú. Riešenie musí byť nepochybne na politickej úrovni.

Bežní používatelia tento problém môžu sledovať na spomalení hodín jednoduchých elektrických spotrebičov, ako sú napríklad hodiny na mikrovlnkách, elektrických trúbach, ale takisto aj na mnohých ovládačoch elektrického vykurovania. Ide o spotrebiče, ktoré používajú na časovanie svojich hodín frekvenciu elektrickej siete. Pokročilejších prístrojov, ktoré používajú vlastný quartz kryštál a prípadne sa aj korigujú na základe časového serveru alebo rádiového signálu, sa tento problém netýka.

To, ako sa problém bude rozvíjať a kedy sa ho podarí vyriešiť je otázne. Zvyšok Európy reaguje a snaží sa sieť držať stabilnú. Veľké výkyvy, pri ktorých by frekvencia klesla pod 47,5 Hz, alebo nad 52,5 Hz, by totiž spôsobili veľké výpadky a takisto materiálne škody.

Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.