Neustála debata o škodlivosti mobilných telefónov nemala vo väčšine prípadov jasného víťaza.

Nový prieskum však hovorí, že na to, aby boli mobily škodlivé, treba takú dávku žiarenia, ktorú nemáme šancu reálne dostať.

Samce potkanov, na ktorých sa robil pokus mali zväčšený nádor na srdci kvôli žiareniu z mobilov. Tí dostávali obrovskú dávku radiácie, dalo by sa nazvať aj radiačnú „lázeň“. Zaujímavosťou bolo, že na samice potkanov toto žiarenie nemali žiadny skúmaný vplyv. Stále pretrváva názor verejnosti, že môžeme dostať rakovinu mozgu. Práve kvôli tomu, že mobily držíme v blízkosti hlavy a priamo na ušiach, keď s nimi telefonujeme.

Rádiové žiarenie patrí medzi neionizujúce a preto nemá vplyv na poškodenie buniek. Nedokáže nimi prejsť a spôsobiť modifikácie na bunkovej úrovni.

FCC – Federálna komunikačná komisia stanovuje, koľko rádiofrekvenčného žiarenia môže vydávať telefón. Tieto limity sú bezpečné a v súčasnosti sa bavíme o hodnote výkonu 1,6 W/kg hmoty tela, ktorú môže telefón generovať. Mnoho smartfónov je výrazne pod limitom a tak s prehľadom spĺňajú tieto nariadenia. Úrad pre potraviny a liečivá požiadal Národný toxikologický program (divízia v rámci Národných inštitútov zdravia) o preskúmanie tohto problému. Dospeli k záverom, že limity, ktoré sú nastavené sú bezpečné. Tak ako to doteraz potvrdzovali stovky predchádzajúcich výskumov.

Štúdia sa zamerala na skúmanie 2G/3G frekvencií. Hlodavce vystavovali dva roky tomuto žiareniu po dobu 9 hodín denne. Hlodavec, ktorý má dva roky odpovedá vekom zhruba 70-ročnému človeku. V skutočnosti, krysy vystavené žiareniu žili dlhšie ako tie, ktoré žiareniu neboli vystavované. Rozdiel by však mohol byť výsledkom náhody.

Čo z toho teda vyplýva? Podľa lekárky americkej rakovinovej spoločnosti, Otis Brawley, nie je spojitosť medzi rakovinovou mozgu a mobilnými telefónmi potvrdená. V rozhovore pre The Associated Press potvrdila, že nezaznamenali vyšší výskyt rakoviny v súvislosti s používaním mobilných telefónov.

Zdroj: The Verge

Prečítajte si aj:

VIDEO TOUCHIT: Dôvera zavádza pomocníka pri riešení zdravotných problémov. Nastupuje Genio

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.