Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Stále viac spotrebiteľov využíva internet a nositeľné technológie na sledovanie svojho zdravotného stavu, športových aktivít alebo napríklad monitorujú hladinu smogu v okolí
  • Majitelia smartfónov očakávajú, že tieto zariadenia budú merať a regulovať ich hladinu stresu a predĺžia ich život o dva roky
  • 55 % spotrebiteľov sa okrem funkcií zameriavajú aj na dizajn. 59 % preferuje konkrétnu funkcionalitu pre ich špecifické potreby.

Ericsson (sa vo svojej nedávnej štúdii Dlhší život: zdravie a internet, pozrel na to, ako sú spotrebitelia so sebou spokojní po zdravotnej stránke a ako ich zdravie a športovanie súvisí s využívaním internetu. Štúdia zhrnula dáta z nedávnych spotrebiteľských prieskumov, pričom pokrýva 49 krajín sveta.

Michael Björn, šéf výskumu v Ericsson ConsumerLab hovorí: „Tí, ktorí sú už teraz spokojní so svojím zdravotným stavom a životným štýlom sú spravidla prví, čo skúšajú nové prístupy. Z ich strany vidíme väčší záujem o novinky spomedzi „wellness“ technológií ako od typických technologických pionierov alebo tých, ktorí trpia nejakými zdravotnými problémami, „Early adopters“ majú veľmi špecifické nároky, ktoré smerujú ku cloudu, ochrane súkromia, dizajn a funkciám, ktoré chcú využívať simultánne. Naplnenie len jedného či dvoch týchto nárokov im jednoducho nepostačí.“

Tým, že 71 % spotrebiteľov sa v rovnakej miere zaujíma o monitorovanie svojho zdravia, ako aj o nositeľné zariadenia, analytika organizmu, správania či športových aktivít začína práve nositeľnými zariadeniami. Avšak spotrebitelia ukazujú aj na širokú paletu cloudových služieb, ktoré im tiež dávajú potenciál žiť zdravšie a dlhšie, či už sú technológie nositeľné alebo nie. Štúdia takisto odhalila, že očakávania dlhšieho života idú za hranice osobných zariadení a služieb, povzbudzujú nástup zmeny vo individuálnom aj spoločenskom vnímaní zdravia ako životného štýlu.

Micheal Björn dodáva: „Spotrebitelia v mestách čelia stále väčším environmentálnym výzvam a ich záujem o spoločenské koncepty v rámci ochrany zdravia sa zvyšuje. Ak hovoríme o technológiách, ide napríklad o náramky, ktoré monitorujú hladinu smogu, nositeľné technológie, ktoré pomáhajú ekologicky zmýšľajúcim ľuďom koordinovať dochádzanie do práce a mnoho ďalších. Môžu tak prispieť k rýchlejšiemu zavádzaniu zmien. Záujem o zdravie na individuálnej úrovni tak môže viesť k zmenám na úrovni spoločnosti