Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Služba SAP@S&T.Cloud usnadní nasazení řešení SAP HANA zejména středním a menším podnikům, na výběr mají ze třech variant služby ve volitelných úrovních

Společnost S&T CZ, přední český systémový integrátor, oznámil spuštění služby SAP@S&T.Cloud, která si klade za cíl usnadnit zákazníkům přístup k řešení SAP HANA i optimalizovat provoz dalších SAP produktů. Tři základní varianty služby – Plně spravovaná služba, Dynamický sandbox a Záložní lokalita umožní zákazníkům provoz a rozvoj jejich SAP systémů s garantovanou dostupností a optimální strukturou nákladů. Díky škálovatelnosti úrovní služby si zákazník volí úroveň zapojení svých interních zdrojů technických i lidských tak, aby se mohl maximálně soustředit na rozvoj svého podnikání při zajištěném chodu IT prostředí.

SAP HANA je inovativní aplikační a databázová platforma firmy SAP, která umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a jejich okamžitou analýzu. Mezi hlavní přínosy nasazení SAP HANA se řadí kvalitnější a rychlejší rozhodování díky okamžitému přístupu k většímu rozsahu dat a rychlému vyhledávání a výrazný nárůst inovačního a růstového potenciálu díky možnostem realizovat nové obchodní scénáře a příležitosti. S cílem usnadnit i středním a menším podnikům přístup k řešení SAP HANA přichází S&T CZ se službou SAP@S&T.Cloud. Umožňuje tak svým zákazníkům využít výhod komplexní garantované služby ve volitelných úrovních – od provozu prostředí až po bázovou a aplikační podporu. Interní zdroje zákazníka včetně IT specialistů se tak mohou více věnovat podpoře rozvoje byznysu, případně těm úrovním provozu, které si ponechají ve vlastní správě. Služba je dostupná i pro klasické SAP ERP a další SAP produkty. Nabízeno je pokrytí tří typických scénářů:

Plně spravovaná služba – určená pro společnosti, které mají omezené interní zdroje pro správu SAP infrastruktury a chtějí se soustředit na rozvoj podnikání více než na provoz IT, a zároveň mají potřebu vysoké dostupnosti kritických aplikací SAP. Tato varianta přináší i nákladovou restrukturalizaci v podobě přesunu nákladů z kategorie CAPEX (investice) do OPEX (provozní náklady). Významnou výhodou je i možnost průběžné optimalizace potřebného výkonu, což může být zdrojem úspor nákladů v obdobích očekávaného růstu, restrukturalizací nebo i při rozběhu nového systému. V rámci této varianty získává zákazník SAP řešení jako službu včetně bázové profylaxe, s možností aplikačního helpdesku, a především s plnou garancí provozních parametrů a dostupnosti systémů ze strany S&T CZ jako poskytovatele až do úrovně 24/7/365.

V rámci tohoto scénáře služby je možné volit různé úrovně vysoké dostupnosti SAP řešení:

  • HANA RAPID nabízí rychlé a ekonomicky zajímavé řešení s maximálním využitím sdílení infrastruktury a privátním virtuálním prostředím, vč. řešení zotavení po havárii garantovanou obnovou ze zálohy.
  • HANA Stand-by je vyvážená varianta s odděleným provozem produkce a test/dev prostředí, s řešením zotavení po havárii Stand-by databází s ruční obnovou provozu v řádu jednotek hodin, a možností rozšíření o geografické zabezpečení.
  • HANA Always-On nabízí nejvyšší úroveň garantované dostupnosti s aktivní HANA replikací a automatickou obnovou provozu do několika minut.

Dynamický sandbox pro SAP projekty – scénář služby určený pro podporu aktivních projektů, jež potřebují dočasné zdroje v infrastruktuře, často s výraznou dynamikou využití v průběhu jednotlivých fází projektu. Zajímavé využití je i v případě přípravy přechodu na SAP HANA pro realizaci Proof-of conceptu a pro detailní specifikaci požadavků na nákup interních hardwarových zdrojů. Podniky platí v režimu „Pay-as-you-go“ pouze za zdroje, které reálně v daném čase využijí.

Záložní lokalita pro obnovu po havárii – scénář určený pro společnosti, které plánují využívat sekundární lokalitu pro zajištění vyšší dostupnosti svého on-premise řešení. Varianta řešení, která by měla být zvážena při posuzování nákladů na vybudování a následnou správu a provoz geograficky oddělené lokality. Ideální řešení pro kritické SAP aplikace, které musí být k dispozici v režimu 24/7/365, případně pro SAP řešení využívaná vícero pobočkami, pro které žádné mimořádné události v centrální lokalitě nesmějí znamenat ohrožení provozu. Záložní lokalita v S&T.Cloud přinese více klidu správcům odpovědným za takovéto kritické aplikace.

S&T CZ je partnerem společnosti SAP v České republice od roku 1994. Jako certifikovaný SAP Partner Center of Expertise (PCOE), vč. certifikace na SAP HANA, nabízí S&T CZ se svým stabilním a zkušeným týmem expertů provoz řešení nebo platforem jako služby, outsourcing dohodnutých činností i technickou podporu vč. služeb specialistů formou tzv. bodyshopingu. Do SAP portfolia společnosti S&T CZ patří dodávky speciálních produktů a řešení SAP vč. implementačních projektů na klíč (nové implementace, upgrady, restrukturalizace, migrace, rozvoj, roll-outy) s pokrytím celého CEE regionu díky rozsáhlé síti poboček.

„Jako jeden z mála SAP partnerů navrhujeme a dodáváme SAP HANA řešení kompletně jedním interním týmem – od návrhu IT infrastruktury a vysoké dostupnosti, až po provedení migrace a následného provozu,“ říká Petr Doležal, SAP segment manager ve společnosti S&T CZ, a dodává, že „v rámci komunikace s jedním týmem tedy zákazník získává jednoho partnera s plnou odpovědností za všechny části řešení. Rádi provedeme zmapování připravenosti SAP systému včetně doporučení optimálního řešení, orientačního rozpočtu i harmonogramu průběhu migračního projektu podle podmínek v konkrétní společnosti.“

„Spolu s inovativními řešeními, kterými reagujeme na aktuální požadavky trhu, nabízíme dlouholeté zkušenosti a stabilní tým expertů jak na řešení SAP či cloudová řešení, tak i IT infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost a technickou podporu. Operujeme ze sedmi lokalit České republiky, což spolu s nejvyššími certifikacemi nejen na SAP, ale i na řešení a produkty dalších předních IT hráčů jako HPE, Dell EMC, VMware, CITRIX, Cisco atp. dává zákazníkům záruky, že jsme partnerem, na kterého se mohou spolehnout,“ říká Petr Skalický, ředitel pro obchod a strategii ve společnosti S&T CZ.

Značky: