Na stretnutí s predstaviteľmi MIRRI sme hovorili okrem stratégie vývoja informatizácie na Slovensku aj o aplikácii eRuško. Zatiaľ sa aplikácia pripravuje tak, aby mohla byť nasadená ak sa o jej nasadení rozhodne.

Stretnutia ľudí, ktorí majú nainštalovanú aplikáciu eRuško

Stretnutia ľudí, ktorí majú nainštalovanú aplikáciu eRúško

Funguje úplne anonymne a nemusíte sa obávať prezradenia nejaký osobných informácií. Má slúžiť ako pomoc pri rozpoznaní situácie, že ste prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bol odhalená nákaza koronavírusom. Aplikácia bude určená pre mobilné telefóny Android a iOS a má význam len vtedy, ak si ju nainštaluje a používa väčšina obyvateľstva.

Stav po tom, ako používateľ do aplikácie eRúško zadá informáciu o pozitívnom náleze

Stav po tom, ako používateľ do aplikácie eRúško zadá informáciu o pozitívnom náleze

Po nainštalovaní sa vytvorí vás unikátny kľúč, ktorý nesúvisí so žiadnymi vašimi osobnými údajmi. Aplikácia potom sleduje, s akými inými používateľmi prichádzate do styku napr. pri stretnutiach. Informácie o stretnutí sa neprenášajú na centrálny server, všetky informácie ostávajú vo vašom zariadení.

Server zasiela na informáciu o pozitívnom náleze na všetky inštalácie

Server zasiela na informáciu o pozitívnom náleze na všetky inštalácie

V prípade, že u nikto z účastníkov stretnutia bude pozitívne diagnostikovaný koronavírus, zadá túto informáciu do aplikácie. Následne sú všetci účastníci stretnutia informovaní, že niekto na stretnutí mal pozitívny nález a je teda nanajvýš vhodné, aby sa dali otestovať. Účastníci stretnutia nemajú žiadnu informáciu o tom, kto konkrétne je ten, u ktorého bol pozitívny nález, vedia len o tom, že sa majú dať otestovať, resp. stráviť určitý čas v karanténe.

Rozhranie aplikácie eRúško

Aplikáciu vyvíja Slovensko IT a o jej ďalší vývoj ako aj spôsob nasadenia budeme ďalej sledovať.

O jej spustení rozhodne Ústredný krízový štáb. Zatiaľ však nie je jasné, za akých okolností a odkedy a či vôbec by sa mala aplikácia začať používať. Epidemiológovia budú musieť napríklad rozhodnúť, aká vzdialenosť a dĺžka kontaktu sa bude považovať za rizikovú. Rozhodnúť by sa musí aj o presnom postupe, čo má používateľ robiť ak sa stretol s nakazenou osobou. Toto je už čisto epidemiologická otázka.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.