Vicepremiérka Veronika Remišová dnes predstavila nových členov svojho poradného tímu pre oblasť informatizácie. Sú nimi Marek Antal a Ján Hargaš, dlhoroční odborníci a manažéri v oblasti IT. Spoločne deklarovali, ako plánujú riešiť problémy eGovernmentu a čo vlastne chcú dosiahnuť v štátnom IT. 

„Zo Slovenska chceme vybudovať transparentnú krajinu, ktorá vie fungovať v súlade s modernými technológiami, využívať inovácie, šetriť čas, peniaze a životné prostredie a svojim občanov poskytovať čo najlepšie podmienky pre kvalitný a spokojný život,“ povedala na úvod Veronika Remišová.

Od svojho nástupu do funkcie oznámila podstatné zmeny v prístupe k informatizácii, ktorá má na základe programového vyhlásenia vlády 4 hlavné ciele:

  1. Transparentnosť štátneho IT: Do tvorby programového vyhlásenia vlády zapojila vicepremiérka IT sektor a podarilo sa zohľadniť námety od odborných združení, ako napríklad IT Asociácie Slovenska, Slovensko.Digital a Slovenskej informatickej spoločnosti. Súčasne vyhlásila, že odborný dialóg chce udržiavať aj do budúcna.
  2. Funkčné služby pre občanov„Zameriame sa na tie služby, ktoré občanom najviac pomôžu. Chceme viac počúvať používateľov, čo ich trápi, a podľa toho služby vylepšovať. Ku všetkým elektronickým službám štátu chceme pre občanov zaviesť prístup cez mobil, kedykoľvek a kdekoľvek,“ doplnila Remišová.
  3. Dôraz na hodnotu za peniaze: „Aktuálne máme na stole 50 projektov, pri ktorých urobíme hĺbkový a dôsledný audit, aby sa predišlo škodám do budúcnosti a budeme prísnejšie hodnotiť nové projektové zámery. Rovnako sa chceme orientovať na malé zlepšenie a postupné vylepšovanie elektronických služieb,“ spresnila vicepremiérka.
  4. Informatizácia bez korupcie: „Staré schémy skončili. Doterajšie štátne a veľakrát megalomanské nákupy IT sú synonymom korupcie a jednej veľkej čiernej diery. Spúšťame boj s nekalými praktikami, plánujeme odkrývať dodávateľov a subdodávateľov a v štátnom IT nastaviť jasné pravidlá a transparentnosť,“ zdôraznila vicepremiérka.

Vicepremiérka Remišová predstavila nových členov svojho tímu Mareka Antala a Jána Hargaša.

Marek Antal

Marek Antal

Marek Antal vo svojej 20-ročnej kariére pôsobil na viacerých manažérskych postoch so zodpovednosťou za IT systémy, pričom mnohé z nich úspešne fungujú dodnes. Sám vybudoval aj nové IT spoločnosti a podarilo sa mu vytvoriť fungujúci model IT Valley.

Ján Hargaš

Ján Hargaš

Ján Hargaš, ktorý niekoľko rokov pracoval ako konzultant pre verejnú správu na slovenských aj zahraničných IT projektoch, spoluzakladal občianske združenie Slovensko.Digital a tri roky pôsobil na pozícii výkonného riaditeľa tohto združenia. Tím Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu posilnil ako poradca od 1. mája 2020 a jeho hlavnou úlohou bude pomáhať pri presadzovaní cieľov programového vyhlásenia vlády v otázkach  informatizácie.

K sfunkčneniu elektronických služieb sa Ján Hargaš vyjadril, že rád prispeje k tomu, aby štát k občanom už nepristupoval ako ku stránkam, ale ako ku klientom. „Som presvedčený, že namiesto megalomanských projektov písaných od stola by sme mali viac počúvať, čo nám používatelia hovoria a podľa toho služby vylepšovať. Za rovnako dôležitú považujem očistu celého prostredia informatizácie, ktoré v minulosti trpelo podozreniami z nekalých praktík. Vnímam to ako pokračovanie volania z roku 2015, keď som spoluzakladal Slovensko.Digital,“ opísal svoje ciele.  

V pláne majú riešiť aj roztrieštené riadenie štátneho IT na jednotlivých ministerstvách. Ako zdôraznil Marek Antal „dnešné štátne IT sa nachádza na mnohých ministerstvách a úradoch, ktoré ich budovali bez dostatočnej koordinácie. Ak chceme dosiahnuť naše ciele a vybudovať ozaj funkčné systémy a skutočne zaviesť elektronickú komunikáciu občana so štátom, musíme okamžite zahájiť proces oveľa silnejšej konsolidácie a koordinácie. Vďaka tomu získame naozajstné hodnoty za adekvátne vynaložené peniaze.“  

 „Máme pred sebou veľa výziev a neľahkých úloh. Naše dvere sú ale otvorené a verím, že prilákame ďalších odborníkov a nadšencov, ktorí chcú spoločne s nami pracovať pre dobro tejto krajiny a vybudovať zo Slovenska štát s fungujúcim IT, ktoré slúži v prospech svojich občanov a uľahčuje ich každodenný život,“ dodala na záver Veronika Remišová.

My sme sa pýtali vicepremiérky hlavne na prístup k elektronickým službám cez mobil. Potvrdila nám, že toto je priorita na Úrade podpredsedu pre investície a informatizáciu a malo by sa tak stať čoskoro. Ako sa vyjadrila, v tomto smere nie je zatiaľ veľa pripraveného a tento proces bude treba celý dokončiť.  Tiež nám povedala, že na šéfa agentúry NASES bude v krátkom čase vypísané výberové konanie a pod novým vedením bude agentúra robiť efektívnejšie. Na ďalšiu novinársku otázku odpovedala, že zvažuje podanie trestného oznámenia na predchádzajúce vedenie.

Najneskôr od štvrtka sa začne aj s nasadzovaním aplikácie na zamedzenie šírenia choroby COVID-19. Pomerne opatrne sa vyjadril k plánovaniu parlamentných volieb cez internet Ján Hargaš. Bolo evidentné, že voľa na realizáciu niečoho takéhoto to teraz je, ale konkrétny termín realizácie sme sa od neho nijako nedozvedeli.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.