Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská technická univerzita v Bratislave otvorila dnes akademický rok 2017/18.

Novým študentom Fakulty informatiky a informačných technológií pomôže zorientovať sa a nájsť odpovede systém Askalot. Vytvorili ho samotní študenti a uplatnenie už našiel aj na univerzitách v zahraničí.

Najmä nových študentov, ale aj ich skúsenejších kolegov, zaujímajú na začiatku akademického roka  predovšetkým otázky týkajúce sa  výberu predmetov, registrácie, organizácia semestra či skúšok, ale aj vybavovanie dokumentov či preukazov. Novým študentom Fakulty informatiky a informačných technológií STU pomáha získať odpovede na otázky týkajúce sa štúdia komunitný systém otázok a odpovedí Askalot.

„Systém je založený na koncepte tzv. múdrosti davu, ktorý ľudstvo pozná od nepamäti, no ktorý sa dosť zmenil s príchodom internetu. Celý svet má vďaka internetu k sebe oveľa bližšie a ľudia komunikujú intenzívnejšie. Najznámejším príkladom je určite Wikipedia, ktorá je tvorená davom. Z celého konceptu kolektívnej inteligencie sme si vybrali  systémy na odpovedanie na otázky v komunitách. Nie je to nový systém, je známy zo služieb ako Yahoo! Answers, Wiki Answers či Stack Overflow. Každý, kto má problém, môže využiť tieto systémy na pridanie otázky a od komunity získať odpoveď. S výberom najlepšej odpovede mu pomáhajú používatelia, ktorí svojím hlasovaním vyjadrujú súhlas s odpoveďou, aby uľahčili situáciu ďalším používateľom,“ vysvetľuje autor projektu Ivan Srba z FIIT STU.

Systém Askalot vznikol ako študentský projekt v rámci tzv. tímových projektov, čo je jeden z obľúbených predmetov na fakulte. Študenti v rámci tímových projektov simulujú vývojárske tímy a vyvíjajú IT projekty a riešenia, z ktorých niektoré končia aj ako startupy. Podobne sa darilo systému Askalot, zo študentského projektu vznikol systém, ktorý si obľúbili študenti aj pedagógovia fakulty. Od roku 2014 na FIIT STU systém použilo viac ako 1 600 študentov a učiteľov, ktorí spoločne vytvorili takmer 800 otázok a 1050 odpovedí.

Motiváciou pre vytvorenie systému Askalot bolo zjednodušiť a zefektívniť online komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi. Študenti, najmä tí noví na fakulte, majú vždy veľa otázok a čas učiteľov na ich zodpovedanie je obmedzený. Študenti si teraz  vedia pomôcť aj navzájom, čím sa vlastne aj učia, pretože keď chcú sformulovať odpoveď, musia téme sami rozumieť,“ hovorí Ivan Srba. O projekte napísal publikáciu, ktorá na medzinárodnej konferencii v kanadskom Vancouvri zaujala zástupcov zahraničných univerzít, v prvom rade z Harvardu. Autori systému z FIIT STU teda nadviazali spoluprácu s touto univerzitou a vďaka nej bol systém Askalot použitý aj pri komunikácií so študentmi v programe otvorených online kurzov edX.

Postupne o systém prejavili záujem aj ďalšie univerzity, spustila ho univerzita v srbskom Novom Sade a spustenie pripravuje univerzita vo švajčiarskom Lugane.

Autor projektu Ivan Srba sa aj za prácu na Askalote stal v akad. roku 2015/16  Študentskou osobnosťou roka v oblasti IT.  Dnes na FIIT pôsobí ako vedec a pedagóg.

Značky: