Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Odborníci z praxe aj univerzitní pedagógovia v Letnej škole kyberkriminality hľadajú atraktívne formáty, ako učiť kyberbezpečnosť. Chýbajúcich učiteľov aj študijné odbory suplujú dobrovoľníci. 

V kybernetickej bezpečnosti chýba na Slovensku desaťtisíc odborníkov vo všetkých oblastiach a na rôznych úrovniach. Letná škola kyberkriminality je určená študentom informatiky, práva a príbuzných odborov zameraných na informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Štvrtý ročník organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske združenie EISI, o. z.

Študentské tímy absolvujú počas týždňa prednášky a workshopy, kde sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi kybernetickej bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. So skúsenými lektormi riešia bezpečnostné incidenty z technického aj právneho pohľadu, simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu. Záverom tímy analyzujú právne otázky súvisiace s informačnými technológiami.

„Počas letnej školy kyberkriminality sa venujeme konkrétnemu prípadu, od útoku až po vyhodnotenie a simulovaný súdny proces,“ vysvetľuje organizátor Pavol Sokol z UPJŠ a vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov CSIRT-UPJS. V každej etape a oblasti sprevádzajú študentov vynikajúci odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť tímy medzi sebou.

„Najväčší problém v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku vidím v tom, že nemáme učiteľov, a to na všetkých stupňoch vzdelávania. Potrebujeme ľudí, ktorí budú nielen učiť, ale aj viesť a motivovať,“ hovorí k pálčivej téme Pavol Sokol. Koncepčným riešením podľa neho by bolo navýšiť a udržať ľudí v rámci edukačného procesu. Tento proces však trvá niekoľko rokov.

Motivátorom pre vyššie povedomie v kybernetickej bezpečnosti môžu byť aj rôzne projekty a súťaže, keďže študenti hľadajú príležitosti a výzvy.

Kristína Kováčová absolvovala letnú školu kyberkriminality dvakrát ako účastníčka, dnes je organizátorkou a hodnotí ju ako unikátne podujatie tak pre študentov, ako aj pre lektorov. „Je to miesto, kde sa môžu inšpirovať ľudia navzájom, rozširovať tak bezpečnostnú komunitu a ovplyvniť svoju budúcnosť navštívením práve tohto podujatia.“

V aktuálnom ročníku Letnej školy kyberkriminality študentské tímy predstavujú rôzne typy organizácií – zo štátnej správy alebo samosprávy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo internetového pripojenia. Odborná náplň je dizajnovaná tak, že jeden a ten istý útok cieli na rôzne organizácie a každý tím odoláva útoku a rieši incident vo „svojej“ organizácii.

Na projekte Letnej škola kyberkriminality spolupracujú učitelia a doktorandi z Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, občianskeho združenia EISI, o. z., odborníci z komerčných aj štátnych organizácií so zameraním na kybernetickú bezpečnosť a zástupcovia právnych profesií, ktorých agenda je zameraná na trestné právo. Štvrtý ročník sa koná 12. – 16. septembra 2022.

Značky: