Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nedávna štúdia publikovaná v časopise American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) zistila, že inteligentné hodinky Galaxy Watch môžu u používateľov prispievať k prevencii alebo obmedzovaniu obezity.

Podľa štúdie hodinky merajú telesné zloženie s presnosťou, porovnateľnou s laboratórnymi výsledkami na Louisianskej štátnej univerzite, v Pennington Biomedical Research Center alebo v Centre rakovinového výskumu University of Hawaii.

Zdroj: Samsung

Štúdia potvrdzuje, že nositeľná technológia pomáha pri prevencii alebo pri obmedzovaní obezity, ktorá stojí za cca 60 % úmrtí na kardiovaskulárne choroby.[1] [2]

Najdôležitejšie poznatky:

 • Meranie bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA) na hodinkách Galaxy Watch vykázalo 97-98 % koreláciu s dvoma referenčnými postupmi. Prvým z nich bolo klinické meranie dvojenergetickej röntgenovej absorpciometrie (DXA), druhým duplicitná laboratórna oktapolárna bioelektrická impedančná analýza. Korelácia sa týkala merania hmotnosti bez tuku, objemu tuku, hmotnosti kostrového svalstva, bazálnej rýchlosti metabolizmu a celkového množstva vody v organizme.[3]
 • Význam merania BIA spočíva v tom, že poskytuje ucelenejší obraz o zdraví, resp. celkovej telesnej kondícii a pohode. Analyzuje najdôležitejšie informácie o tele (pomer kostrového svalstva, bazálnu metabolickú rýchlosť, množstvo vody v tele, percento telesného tuku a pod.) a má tak väčšiu informačnú hodnotu ako samotné meranie indexu telesnej hmotnosti (BMI).
 • Obezita sa dnes považuje za chronickú chorobu. Vyvíja sa dlhodobo ako dôsledok prehnaného príjmu potravy a nedostatku fyzickej aktivity.[4]
 • Ak majú užívatelia možnosť monitorovať stav vlastného tela vďaka údajom získaným z nositeľných zariadení, lepšie chápu vzorce svojho správania. Takmer 60 % používateľov na základe takéhoto monitoringu svoju fyzickú aktivitu zvýši.[5]
 • [6] [7]

Prehľadné informácie o štúdii

Štúdiu zameranú na presnosť merania telesného zloženia inteligentnými hodinkami spoločne realizovali nasledujúce inštitúcie: Louisianska štátna univerzita, Pennington Biomedical Research Center a Centrum rakovinového výskumu University of Hawaii.

Štúdia porovnávala meranie telesného zloženia pomocou snímača bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA) na hodinkách Galaxy Watch4 s klinickým meraním pomocou dvojenergetickej röntgenovej absorpciometrie (DXA) a duplicitnou laboratórnou oktapolárnou bioelektrickou impedančnou analýzou.

Výsledky ukázali, že meranie bioelektrickej impedančnej analýzy na hodinkách Galaxy Watch vykazuje 97-98 % koreláciu s oboma vyššie menovanými referenčnými postupmi. Korelácia sa týkala merania hmotnosti bez tuku, objemu tuku, hmotnosti kostrového svalstva, bazálnej rýchlosti metabolizmu a celkového množstva vody v organizme3. Z výsledkov štúdie jasne vyplýva, že údaje z nositeľného zariadenia umožňujúceho merať bioimpedanciu pomáhajú užívateľom monitorovať telesné zloženie a vhodne upravovať stravovacie návyky aj životný štýl, čo prispieva k starostlivosti o zdravie.

Rovnako sa ukázalo, že hodinky Galaxy Watch pomáhajú používateľom získať presnejšie informácie o ich zdravotnom stave. Údaje sú natoľko presné, že podľa nich používatelia môžu upraviť svoje správanie, aj keď neabsolvujú klinické testy. Môžu tak lepšie sledovať svoj každodenný zdravotný stav (bez lekárskych vyšetrení či zákrokov) doma, na cestách alebo pri práci na diaľku.

Obezita je vážny zdravotný problém

Obezita sa postupom času premenila na vážny globálny zdravotný problém, v súčasnosti stojí za cca 60 % úmrtí na kardiovaskulárne choroby. Považuje sa za chronickú chorobu, vyvíja sa dlhodobo ako dôsledok prehnaného príjmu potravy a nedostatku fyzickej aktivity. Zníženie telesnej hmotnosti, aj v malom meradle v počiatočnom štádiu obezity, funguje ako prevencia tohto rizika alebo ako nápravný prostriedok. Z týchto informácií je zrejmé, že je nutné efektívne strážiť vlastnú telesnú hmotnosť a obezite sa brániť.

Ak majú užívatelia možnosť monitorovať stav vlastného tela vďaka údajom získaným z nositeľných zariadení, lepšie chápu vzorce svojho správania. Takmer 60 % používateľov na základe takéhoto monitoringu svoju fyzickú aktivitu zvýš. Intenzívnejšie používanie týchto prístrojov zároveň zvyšuje motiváciu na dosiahnutie cieľov, či už ide o zníženie telesnej hmotnosti alebo zvýšenie fyzickej aktivity.

Randomizovaná kontrolná štúdia navyše zistila, že vďaka nositeľným zariadeniam trávili účastníci v priemere o 68 minút menej v sede. Metaanalýza účinkov nositeľných fitness zariadení ukázala, že užívatelia denne nachodili v priemere o 2500 krokov viac.

Ako hodinky Galaxy Watch merajú telesné zloženie?

Výhodou inteligentných hodiniek Galaxy Watch je schopnosť merať nielen štandardnú hodnotu BMI, ale aj BIA alebo bioelektrickú impedančnú analýzu. Tá ponúka komplexnejší pohľad na ľudské zdravie a celkovú telesnú kondíciu a pohodu. Hodnotí samostatne dôležité údaje (pomer kostrového svalstva, bazálnu metabolickú rýchlosť, množstvo vody v tele, percento telesného tuku a pod.) a umožňuje tak získať podrobnejšie informácie o tele a fyzickom zdraví. BIA sa obvykle meria v posilňovni alebo na klinike pomocou špecializovaného zariadenia, ale vďaka zariadeniu Galaxy Watch si ju každý môže zmerať priamo na zápästí. Či už sa snažíte schudnúť, nabrať svalovú hmotu alebo zrýchliť metabolizmus, BIA je presný, jednoduchý a pohodlný spôsob, ako sledovať aktuálny stav aj jeho vývoj.

Senzor, ktorý meria BIA na hodinkách Galaxy Watch4 alebo Galaxy Watch5 využíva štyri elektródy – dve z nich sa nachádzajú na zadnej strane hodiniek, dve na bočných tlačidlách. Pri meraní je potrebné dotknúť sa oboch bočných tlačidiel, po cca 15 sekundách senzor zaznamená a vyhodnotí údaje z 2400 zdrojov.

Tipy, ako optimalizovať presnosť merania:

 • Telesné zloženie vždy merajte v rovnakom dennom čase
 • Meranie najlepšie funguje na lačno
 • Meranie najlepšie funguje po návšteve toalety
 • Odporúča sa merať mimo obdobia menštruácie
 • Odporúča sa merať pred aktivitami, ktoré zvyšujú telesnú teplotu (cvičenie, sprcha, sauna)
 • Pred meraním je vhodné zložiť kovové objekty, napr. náhrdelník či ďalšie šperky

Zdroje


[1] Collaborators GO. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med 2017;377(1):13–27.

[2] Abdullah A, Wolfe R, Stoelwinder JU, De Courten M, Stevenson C, Walls HL, et al. Počet rokov sa spája s obezitosťou a rizikom všetkých prípadov a špecifických mortalít. Int J Epidemiol 2011;40(4):985-96.

[3] Meranie bazálneho metabolizmu a celkovej telesnej vody sme porovnávali iba s oktapolárnou bioelektrickou impedančnou analýzou, pretože DXA tieto ukazovatele neposkytuje.

[4] Wharton S, Lau DCW, Vallis M, Sharma AM, Bierth L, Campbell-Scherer D, et al. Obesity in adults: a clinical practice guideline. Can Med Assoc J 2020;192(31):E875-91.

[5] Dehghan Ghahfarokhi A, Vosadi E, Barzegar H, Saatchian V. Účinok žiariacich a smartfónov aplikácií na fyzickú aktivitu, kvalitu života, a zdravotne postihnutých zdravia v overweight/obesie adults: a systematické revízie a meta-analyzovanie rando. Biol Res Nurs [accessed 2022 Aug 7]. doi:10.1177/10998004221099556.

[6] Ellingson LD, Meyer JD, Cook DB. Wearable technology reduces prelonged bouts of sedentary behavior. Transl J Am Coll Sports Med 2016;1(2):10-7.

[7] Ashur C, Cascino, Lewis C, Townsend W, Sen A, Pekmezi D, et al. Do wearable activity trackers increase physical activity among cardiac rehabilitation participants? A systematický review a meta-analysis. J Cardiopulm Rehabil prev 2021;41(4): 249-56.

[8] Barakat C, Pearson J, Escalante G, Campbell B, De Souza EO. Body recomposition: môže trvať individuálne budovanie svalu a vyžarovať v samom čase? Strength Cond J 2020;42(5):7-21.

Značky: