Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

To, že medzi mužmi a ženami existujú v mnohom značné rozdiely, nie je novou témou.

Či už hovoríme o rozdieloch v platoch, dôchodkoch, či aj „obyčajnej“ práci v domácnosti. Rozdiel, ktorým však stále nebola venovaná dostatočná pozornosť, je rozdiel v prístupoch k investovaniu. V júli 2022 realizovalo Fondee veľký prieskum finančnej gramotnosti na celkovej vzorke 524 respondentov. ktorého cieľom bolo primárne poukázať na nevyhnutnosť žien viac sa zaujímať o svoju finančnú budúcnosť. Sú však na tom muži na Slovensku naozaj lepšie, alebo rovnako ako ženy majú čo doháňať?

Ženy a investovanie

Dôvodov, pre ktoré by sa obzvlášť ženy mali zaujímať o svoju budúcnosť je hneď niekoľko.  Značným problémom je, že pracujúce ženy zarábajú v EÚ v priemere o 13 % menej na hodinu ako muži, pričom na Slovensku tvorí tento rozdiel takmer 25 %. To znamená, že aj keď si ušetríme rovnaké percento príjmu ako muži, neušetríme rovnakú sumu. Okrem toho majú ženy tendenciu žiť dlhšie, a majú značne nižšie dôchodky.

V zásade teda platí, že menej peňazí im musí vydržať dlhšie. A sú napríklad práve na dôchodok finančne zabezpečené? Výsledky posledného prieskumu finančnej gramotnosti sú priam alarmujúce. Až 86% slovenských žien si myslí, že na to, aby mohli zhodnocovať svoje úspory, sa musia dobre vyznať v trhoch. 77% Sloveniek považuje investovanie za zložitú vedu a svoje úspory nezhodnocuje ani tretina (29,5%).  A čo muži?

Podobným vzťahom či poznatkami disponujú aj muži. Až 66,8% mužov považuje investovanie za zložitú vedu, a 83,4% súhlasí s tvrdením, že na to, aby mohli zhodnocovať svoje úspory, sa musia dobre vyznať v trhoch.

Naproti ženám máme na Slovensku viac investorov mužov, pričom celkovo investuje až 38,1% opýtaných.

V čom evidujeme najvýraznejšie rozdiely medzi pohlaviami?

„Ako sme naznačili v úvode, práve ženy by sa mali zaujímať o zabezpečenie sa na svoju budúcnosť, aby tak mohli svoj dôchodok prežiť dôstojne. Nemilo nás však prekvapilo, že plán na zabezpečenie sa na svoj dôchodok má len niečo málo cez 12% žien (12,1%), pričom ani u mužov neboli čísla extra vysoké, a tento plán má len štvrtina slovenských mužov (25%),“ komentuje Eva Hlavsová, spoluzakladateľka aktuálne najdostupnejšej investičnej platformy Fondee.

Viac ako polovica Slovákov mužov (50,7%) by dokázala vyžiť zo svojich úspor po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, čo sa považuje za akúsi nepísanú hodnotu minimálnej finančnej rezervy. U žien bolo toto číslo veľmi podobné, to 52,3 %.

„Stále tu však mám druhú polovicu nie len žien, ale aj mužov, ktorí v prípade nepriaznivej finančnej situácie nemajú žiaden „záložný plán“. Obzvlášť dnes, keď čelíme toľkým krízam, či už spomeniem pandémiu Covid -19, alebo vojnu na Ukrajine, by mala byť finančná rezerva absolútnym základom každej domácnosti,“ komentuje ďalej Hlavsová.

„Nemusíme si hneď začať odkladať stovky eur mesačne, viem, že to by pre mnohé rodiny, a špeciálne pre ženy, mohlo byť devastačné. Odložiť si však 20, 30, či 50 eur mesačne, ktoré sa nám navyše zhodnotia, mi príde maximálne racionálne riešenie. O pár rokov totiž aj z pár desiatok eur dokáže byť vytvorená základná finančná rezerva,“ dodáva Hlavsová.

Zaujímavým zistením ďalej bolo, že 68,1 % mužov považuje investovanie za gambling, pričom u žien to bolo o niečo menej, a teda 61,4 % opýtaných Sloveniek.

Len 17 % žien sa darí sporiť a dosahovať svoje finančné ciele (napr. na kúpu auta a pod.), pričom muži sú na tom s disciplínou o niečo lepšie, a dari sa to až 26,9 %.

„V závere teda môžeme tvrdiť, že medzi mužmi a ženami existujú v rámci investičného správania určité rozdiely. Viac mužov investuje, lepšie sa im darí dosahovať svoje finančné ciele a dokonca viac myslia aj na svoj dôchodok. Treba však povedať, že ani jedna zo skupín na tom nie je ružovo a náš vzťah k financiám by sme sa mali snažiť postupne čo najviac ozdraviť, aby sme sa na svoju budúcnosť mohli tešiť, a naopak sa nemuseli báť zlej finančnej situácie, ktorá pokojne môže postihnúť každého z nás,“ uzatvára Hlavsová.

Značky: