Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Posledné dva roky zásadne ovplyvnili pohľad firiem na kybernetickú bezpečnosť a ochranu citlivých údajov pred ich stratou alebo odcudzením.

Zmenu zaznamenali aj naše spoločnosti, ktoré pri zabezpečení svojich informačných systémov môžu využiť znalosti a zručnosti IT špecialistov. Tých najlepších zo Slovenska a Česka hľadala spoločnosť EY počas tretieho ročníka súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO). Absolútnym víťazom sa stal študent odboru informačnej bezpečnosti Willi Lazarov z Brna.

Cieľom súťaže je oceniť spoločnosti, profesionálov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že súťaž sa zo Slovenska rozšírila aj do susednej Českej republiky.

„Téme kybernetickej bezpečnosti sa dlhodobo venujeme a naše skúsenosti i dáta ukazujú, že hrozba kybernetických útokov sa týka aj slovenských a českých spoločností. Mnohým stratám dát z firemných IT databáz by sa pritom dalo predísť, keby spoločnosti zaradili kybernetickú bezpečnosť medzi svoje priority. Vďaka našej súťaži im ponúkame možnosť presvedčiť sa, že tak môžu urobiť v spolupráci s tými najlepšími IT špecialistami na našom trhu,“ uviedol Peter Borák, predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku.

Hlavnú cenu EY ESO získal Willi Lazarov, študent magisterského odboru Informačná bezpečnosť na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií Vysokého učení technického v Brne. Porotu presvedčil nielen svojimi vedomosťami, ale aj praktickými skúsenosťami z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

„Do súťaže EY ESO som išiel na 100 %, pracoval som počas víkendov a sviatkov a som veľmi rád, že táto súťaž existuje. Veľkú radosť mi okrem iného urobila možnosť zúčastniť sa na jednej z prestížnych konferencií, a tak stretnúť zaujímavých ľudí a získať o niečo väčší rozhľad,“ hovorí Willi Lazarov. Ako celkový víťaz súťaže sa v sprievode experta EY zúčastní niektorej prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

EY ESOZdroj: EY
EY ESO

Ceny získali aj ďalší IT špecialisti

Okrem hlavnej ceny rozdelila odborná porota ceny aj v štyroch kategóriách.

• Ocenenie EY ESO Chief Information Security Officer získala Irena Poncar a stala sa tak manažérkou informačnej bezpečnosti roka 2022.

• V oblasti celkového prístupu k etickému hackingu, počítačových a sieťových zručností zvíťazil v kategórii EY ESO DNA Born Ethical Hacker Adam Žilla. V tomto prípade odborná porota posudzovala inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

• V kategórii EY ESO Cyber Space Innovation zvíťazila spoločnosť Ahead-itec, s.r.o. branded as Talsec, pričom porota posudzovala inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

• Titul EY ESO Future Promise udelila spoločnosť EY celkovému víťazovi Willimu Lazarovi, ktorý okrem iného získa aj možnosť stráviť v rámci odbornej stáže čas s odborníkmi EY na oddelení kybernetickej bezpečnosti. Táto kategória hodnotí práve mladé talenty s veľkým potenciálom venujúce sa kybernetickej bezpečnosti.

„Tento ročník bol jedinečný tým, že našu súťaž sme rozšírili aj na český trh, kde sme dali možnosť predviesť sa tým najlepším IT špecialistom z oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu,“ doplnil Peter Borák.

EY ESOZdroj: EY
EY ESO

O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT:

• Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku,

• Martin Orem, víťaz prvého ročníka súťaže, ktorý pôsobí v spoločnosti Binary House,

• Jan Pich, manažér Technology Consulting EY v Českej republike.

Prečítajte si aj:

Značky: