Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer polovica spotrebiteľov (46 %) už počula o systéme sociálneho kreditu. Aktuálna správa spoločnosti Kaspersky pod názvom Sociálne kredity a bezpečnosť: Vstup do sveta sociálneho hodnotenia sa pozrela na to, ako ľudia vnímajú sociálne hodnotenie a či sú pripravení byť súčasťou takéhoto systému. Zo správy vyplýva, že používatelia sú pripravení aktívne zdieľať svoje súkromné údaje a nemajú problém s tým, že vláda monitoruje ich aktivitu na sociálnych sieťach z bezpečnostných dôvodov. Avšak mnohým z nich nie je jasné, ako tieto automatizované systémy služieb založených na dátach vlastne fungujú.

Rastúca popularita sociálnych sietí a online služieb viedla k zvýšenej tvorbe systémov sociálneho hodnotenia – automatizovaných algoritmov založených na správaní a vplyve konkrétneho používateľa na internete. Takéto algoritmy na hodnotenie spotrebiteľov spočiatku zavádzali najmä finančné inštitúcie, ako aj prevádzkovatelia internetových obchodov. V súčasnosti sa takéto systémy uplatňujú v mnohých ďalších oblastiach a sektoroch. Napríklad vlády a organizácie na základe toho vedia posúdiť, ktorí ľudia sú oprávnení využívať širokú škálu služieb reálneho sveta. Navyše, po vypuknutí pandémie koronavírusu zažil svet implementáciu automatizovaných systémov na kontrolu pohybu ľudí, ich schopnosť nakupovať a ich prístup k sociálnym službám. Sú však na to ľudia skutočne pripravení?

Podľa správy spoločnosti Kaspersky takmer polovica (46 %) respondentov, ktorí sa zapojili  do globálneho prieskumu[1], už o systéme sociálneho kreditu počula. No zároveň treba dodať, že aj napriek tomu, že sa tieto systémy zavádzajú a tým sa dostávajú aj do povedomia ľudí, stále existuje určitá nejednoznačnosť v tom, ako fungujú a ako efektívne sú implementované.

45 % spotrebiteľov malo problémy s pochopením toho, ako systém sociálnych kreditov funguje. Ľudia zisťujú, že je takmer nemožné dostať sa k ich skóre, ako sa ráta a ako sa dá opraviť, ak v ňom existujú nepresnosti. Keďže sú však tieto systémy založené na automatizovaných algoritmoch strojového učenia, nie je jednoduché dostať sa k informácii, podľa čoho sa rozhodovali a či je možné sa na ne spoľahnúť – najmä pokiaľ ide o bezpečnosť. Experti spoločnosti Kaspersky sa pozreli na bezpečnosť systémov sociálneho hodnotenia a dospeli k poznaniu, že tieto systémy môžu byť obzvlášť zraniteľné voči umelej manipulácii, napríklad byť schopný znížiť niekoho skóre pre viaceré účely. Navyše, rovnako ako akýkoľvek iný počítačový systém, sú náchylné na rôzne typy útokov, či už ide o technickú a programovú implementáciu alebo o mechanizmus systému. To by mohlo viesť k vytvoreniu nového typu čierneho trhu, kde by sa skóre používateľov dalo konvertovať na reálne peniaze, a naopak.

To však nebráni organizáciám v ďalšom zbere údajov, najmä ak sú ľudia ochotní to dovoliť. Správa spoločnosti Kaspersky ukazuje, že vyše 40 % respondentov by zdieľalo citlivé súkromné údaje s cieľom zabezpečiť si lepšiu cenu alebo zľavy, či získať špeciálne služby. Spotrebitelia sú navyše oveľa viac pripravení zdieľať svoje profily na sociálnych sieťach za ďalšie aspekty svojho každodenného života.

Je pozoruhodné, že otázky bezpečnosti sú pre spotrebiteľov obzvlášť dôležité. Jeden z dvoch respondentov (51 %) prieskumu hovorí, že je rád, že vláda monitoruje činnosť sociálnych médií s cieľom udržať svojich občanov v bezpečí.

 „Vlády a organizácie rýchlo digitalizujú, čo im pomáha ťažiť z technológií a spotrebiteľských údajov novými spôsobmi. Na jednej strane technológie a získané údaje zlepšujú ich služby a uľahčujú ľuďom život. Na strane druhej ale nie je jasné, kde je hranica, do akej miery môžu žiadať o prístup k osobným údajom a životom ľudí, a čo je ešte podstatnejšie, ako s nimi budú narábať. Je to dôležité najmä počas súčasnej situácie globálnej samoizolácie, keď ľudia nemajú inú možnosť, než spoľahnúť sa na online služby. A tým, že dnes to znamená potrebu prevziať kontrolu nad verejným životom, môžu zajtra stratiť kontrolu nad tým svojím,“ hovorí Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.

Hoci sa v súčasnom digitálnom prostredí môže zdať, že zdieľanie osobných údajov online je nevyhnutné, ochrana online aj offline súkromia je stále možná. Spoločnosť Kaspersky spotrebiteľom odporúča chrániť sa nasledovným spôsobom: 

  • Uvedomte si, ktoré osobné informácie zdieľate online. Aj keď sú stránky sociálnych médií navrhnuté tak, aby nás povzbudzovali k zdieľaniu informácií s ostatnými, existuje riziko, že akékoľvek informácie, ktoré zverejníte, sa môžu dostať do nesprávnych rúk. Keď prestanete používať aplikáciu alebo online službu, nezabudnite vymazať svoj účet ako aj jeho históriu a tiež skontrolujte, ktoré služby máte prepojené s vaším osobným účtom. Využiť na to môžete službu Kaspersky Privacy Check, ktorá vám pomôže zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov pre vaše online služby, aby ste mali v rukách kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.
  • Náš svet sa mení a to znamená, že každú časť nášho života je možné merať a hodnotiť. Pri zdieľaní osobných údajov buďte opatrní, aby vám nebola odopretá žiadna služba na základe vášho predchádzajúceho správania.
  • Zdieľanie vášho správania sa má svoje výhody, ale len pri správnych službách. Vďaka zapojeniu sa do online prieskumu môžete získať zľavu na vašu obľúbenú značku, ale to môže viesť k tomu, že daná spoločnosť o vás získa viac informácií, než by ste chceli. Pri akýchkoľvek online aktivitách zostaňte ostražití.
  • Používajte spoľahlivé bezpečnostné riešenia na komplexnú ochranu pred množstvom hrozieb, ako je napríklad Kaspersky Security Cloud. Toto riešenie zahŕňa aj mnoho funkcií, ktoré chránia online súkromie. Napríklad funkcia Do Not Track zabraňuje načítaniu prvkov sledovania, ktoré monitorujú vašu aktivitu na webových stránkach a zbierajú o vás informácie

 

[1] Prieskum bol realizovaný v 21 krajinách.

 

Značky: